"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3113543
Đang truy cập:68

Tín Đồ Mặc Hai Áo-


Thánh vịnh 45:13-14 TKTC "Con gái nhà Vua rất vinh-quang ở bên trong; Xiêm-y nàng được thêu-dệt bằng vàng. Nàng sẽ được dẫn đến nhà Vua trong áo được thêu-thùa; Những trinh nữ, các bạn đồng-hành của nàng đi theo nàng, Sẽ được dẫn đến cho Chúa."
Psalm 45:13-14 Amplified Bible- “The King’s daughter in the inner part [of the palace] is all glorious; her clothing is inwrought with gold. She shall be brought to the King in raiment of needlework; with the virgins, her companions that follow her, she shall be brought to You”.
Theo ý nghĩa kinh thánh, chiếc áo mặc của người tín đồ nói lên lối sống, lối cư xử của người đó. Kinh thánh chép, “Áo của vua tỏa hương thơm mộc dược, trầm hương và nhục quế” (Thi 45:8)- “còn về phần các con, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền năng từ trên cao.”(Lu ca 24:49). Lối cư xử của Chúa Jesus khi còn trên đất tỏa hương thơm mộc dược (sự chết) trầm hương (sự phục sinh) nhục quế (đau khổ). Còn tín đồ cần được khoác Đức Thánh Linh như quyền năng mạnh mẽ.
Thi thiên 45 nói mỗi tín đồ có hai áo: thứ nhất áo dệt bằng vàng để ra mắt Đức Chúa Trời và áo thêu (raiment of needlework) để ra mắt Vua là Đấng Christ.
-
1/ Áo Công Bình Hay Áo Cứu Rỗi: Đấng Christ chủ quan
Sau khi A-đam sa ngã tất cả loài người chúng ta cảm thấy mình lõa lồ về mặt luân lí trước mặt Đức Chúa Trời và Ngài ban áo cứu rỗi cho chúng ta. Esai 61:10 chép, “Vì Ngài mặc áo cứu rỗi cho ta, Khoác trên ta áo choàng công chính”.
Một điều sai lầm của hội thánh theo truyền thống là họ tin rằng Chúa ban cho chúng ta một chiếc áo công bình như một vật liệu riêng biệt bên ngoài, mà họ không biết rằng chiếc áo công bình, áo cứu rỗi đó chính là Đấng Christ. Đức Chúa Trời ban Đấng Christ cho chúng ta và Đấng ấy trở thành mọi sự cho chúng ta. Cho nên Galati 3:27, “Người nào trong anh em đã được báp-têm để thuộc về Đấng Christ đều mặc lấy Đấng Christ”.-
Đấng Christ khách quan như là chiếc áo dài trắng khoác lấy chúng ta ở bên ngoài sau đó chúng ta mới có thể sống trong hội thánh, đến bàn Chúa bẻ bánh như cậu con trai hoang đàng sau khi trở về nhà cha phải mặc áo dài tốt nhất để ngồi vào bàn tương giao với cha mình vậy. Chúng ta không còn cảm thấy xấu hỗ về sự lõa lồ thuộc luân lí của mình nữa.
Tất cả mọi con cái thật của Đức Chúa Trời đều có chiếc áo nầy mà Thi thiên 45 gọi là:
“Kìa y trang vinh hiển trên Nàng,
Do vàng tinh khiết đan xen,
Diệu kì thay khi ngắm xem nàng,
Hoàng cung sống vui vạn niên”.
-
2/. Áo Thêu Bằng vải Gai Mịn-- Đấng Christ chủ quan:
Sau khi tin Chúa lâu rồi, sứ đồ Phao lô khuyên chúng ta phải mặc lấy Chúa Jesus Christ để chuẩn bị gặp vua Jesus vì đêm đã khuya ngày gần đến rồi.
Ông nói, “Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy sống một cách đàng hoàng như đi giữa ban ngày, đừng chè chén và say sưa, trụy lạc và phóng đãng, gây gổ và ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, đừng tìm cách làm thỏa mãn các dục vọng xác thịt” (Rô 13:12-14).
Áo nầy khác với áo công bình cứu rỗi khi mới được tái sanh. Đây là áo vải gai mịn, hay là chiếc áo thêu do công tác của Đức Thánh Linh tạo hình Đấng Christ trong chúng ta sau rất nhiều năm dài khó nhọc. Đó là Đấng Christ thành hình trong chúng ta. Ngài biến đổi bản tánh chúng ta.
Khải huyền 19:7- 8 chép, “Chúng ta hãy vui mừng hớn hở, hãy tôn vinh Ngài, Vì lễ cưới Chiên Con đã đến, Và vợ Ngài đã tự sửa soạn rồi. Cũng đã cho nàng mặc áo bằng vải gai mịn sáng láng tinh sạch” Vì gai mịn ấy là nghĩa hạnh của các thánh đồ”.
Chữ “nghĩa hạnh” có nghĩa là những việc công nghĩa biểu lộ từ Đấng Christ sống bên trong tín đồ. Khi mới tin, Đức Chúa Trời ban Đấng Christ là sự công nghĩa khách quan của chúng ta, là áo cứu rỗi cho chúng ta ở bên ngoài. Sau quá trình hành động của Đức Thánh Linh, như những mũi kim thêu từng chút từng ngày, Đấng Christ thành hình trong chúng ta. Lối cư xử chúng ta sẽ biểu lộ những việc công nghĩa từ bên trong. Đó là áo công nghĩa chủ quan, hay là áo lễ cưới. Khi đó chúng ta mới đủ tư cách ra mắt Ngài và dự tiệc cưới Chiên Con trong 1000 năm trên trái đất. Thơ gởi cho hội thánh Lao đi xê báo trước ngày Chúa tái lâm rất gần nên Chúa khuyên: “Ta khuyên ngươi hãy ….mua áo trắng để mặc vào, hầu cho sự xấu hổ về sự loã lồ của ngươi khỏi lộ ra”.
Ai chưa có áo thêu hay áo trắng nầy, sự sự lõa lồ cuộc đời của họ bị lộ ra trước toà án Đấng Christ, thì chắc chắn họ không được vào nước ngàn năm mà phải vào chỗ khóc lóc nghiến răng chẳng sai.
Kết Luận:
Tóm lại nếu ai có áo cứu rỗi bằng vàng ròng người đó là con cái của Đức Chúa Trời. Nếu ai có thêm áo vải gai mịn thêu thùa, người đó được phép ra mắt Vua Jesus và được đậu vào nước ngàn năm.
-
“Rồi mặc thêm chiếc áo thêu thùa,
Nàng được đưa đến bên Vua,
Và qua chiếc áo vải gai nầy,
Nàng bày tỏ phẩm hạnh đây.
Từng mũi kim thêu thùa của Linh,
Nên Christ trong ta thành hình,
Nàng hân hoan khoác áo vinh diệu,
Rồi ra mắt Vua thiên triều”.

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2