"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3113486
Đang truy cập:33

CỦA CẢI BẤT NGHĨA MAU QUA-

 

Giê rê mi 17:11: "Như một con đa-đa ấp trứng mà nó đã chẳng đẻ ra, Người làm giàu bất-chính cũng vậy; Ở giữa đời của hắn, nó sẽ bỏ rơi hắn, Và cuối-cùng hắn sẽ là một kẻ ngu".
Tổ của chim đa đa thì vừa nhỏ hẹp, mà đáy thì sâu. Thân nhiệt của nó chỉ đủ sức ấp những trứng nằm trên mặt, còn những trứng dưới đáy tổ sẽ bị thối rửa hết. Tiên tri Giê rê mi lấy hình ảnh nầy để cảnh cáo những người quá giàu có, cách bất chính. Anh ta không có khả năng điều dụng tất cả của cải của mình, nên cuối cùng chúng bị mất mát quá nhiều và Kinh thánh gọi là “kẻ ngu”.
Sáng thế kí 12:12-16, “họ sẽ nói: ‘Đây là vợ của hắn’; và họ sẽ giết tôi, nhưng họ sẽ để bà sống. Xin nói rằng bà là em gái của tôi ngõ hầu việc tôi trôi chảy nhờ bà, và hồn tôi có thể sống nhờ bà." Và xảy ra khi Áp-ram đến trong Êdíp-tô, dân Ê-díp-tô thấy rằng người đàn-bà đó rất đẹp. Các quan-chức của Pha-ra-ôn thấy bà và ca-ngợi bà cùng Pha-ra-ôn; và người đàn-bà ấy bị bắt vào cung Pha-ra-ôn Bởi vậy, vua đã hậu-đãi Áp-ram vì cớ bà; và cho người những chiên và bò và lừa đực và đầy-tớ trai và gái và những lừa cái và lạc-đà”.

Nói theo một phương diện, Áp-ra-ham như đã bán vợ để còn sống và được rất nhiều của cải cách bất ngờ. Lót cũng giàu.
Khi trở lại xứ Ca na an, bọn chăn chiên của hai bác cháu xung đột nhau vì không đủ đồng cỏ cho gia súc ăn. Trong cuộc chiến tranh xảy ra tại vùng Biển Chết, Áp- ra ham điều động đến 318 gia nhân của mình trong chiến dịch đánh kẻ thù để giải cứu Lót. Một đại gia mới có đến 318 gia nhân phải không bạn?.
Sau khi Tha rê, là bố mình chết, vợ chồng Áp ra ham, và người đầy tớ Ê-li-ê-se cùng vợ chồng Lót vào xứ Ca na an, sống đời lữ khách thanh bạch. Nay tự nhiên xuống Ai cập được đột xuất giàu có rất lớn trong xứ. Khi Áp ra ham mua mộ địa để chôn cất vợ mình, dân bản xứ rất nể vì Áp ra ham. Ho gọi ông là quan trưởng của Chúa. Thật là ho ra bạc, khạc ra tiền!
Có lẽ đã quá giàu rồi, nên sau khi đánh tan quân thù, giải cứu Lót và mang của cướp trở về. Vua Sô-đôm đề nghị Áp-ra ham lấy tất cả của cải, ông từ chối.
Của cải của dân Sô đôm, ông từ chối thì đúng, nhưng của cải của kẻ thù, ông có thể lấy chớ, nhưng ông cũng từ chối. Tại sao? Tại ông đã quá giàu hay ông đã chán chê của cải bất chính? Tôi không hiểu nổi.
Rất tiếc, Áp ra ham không thể truyền của cải lại cho con là Y sác, vì Y sác phải nhờ Ê sau đi săn thịt rừng để ăn. Dù ngày cưới của Y sác, Áp ra ham còn rất giàu, vì dùng đến 10 con lạc đà chở sính lễ, như 10 ô tô ngay nay, để rước dâu.
Chúa cho phép Áp ra ham giàu có bằng của cải bất chính, nhưng sang đời của Y- sác, của cải bất chính ấy đi đâu rồi? Chúa lấy lại.
Phải chăng Áp-ra ham là con chim đa đa theo lời giảng dạy của tiên tri Giê rê mi?
9-1-2020
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2