"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3113624
Đang truy cập:58

ĐẾN CÙNG TÁC GIẢ CỦA KINH THÁNH


“Chớ mang ách so le (không ngang nhau) chung với những kẻ chẳng tin, bởi vì sự công nghĩa với sự bất nghĩa có tương giao gì chăng? Sự sáng láng với sự tối tăm có tương thông gì ư?”(2 Corinthians 6.14)
Sau nhiều tháng cầu nguyện, Chúa ban cho tôi một thông điệp kinh sợ. Ngài phán cách rõ ràng cùng tôi, “Ta muốn con đi khắp nước Ấn Độ và khiến cho mọi người mang danh Ta phải có một quyển Kinh thánh toàn bộ. Hoặc họ có biết chữ hay mù chữ cũng đều phải như vậy cả. Con hãy bảo với họ, nếu họ được gọi bằng danh Ta, họ phải có một quyển Kinh thánh. Thứ hai phải dạy họ cách đến cùng Ta qua lời Kinh thánh khi họ có nhu cầu”.
Bây giờ trong kinh thánh, chúng ta thấy rằng có kế hoạch thuộc thiên cho công việc của Chúa. Chúng ta không thể có sự tương giao với các người vô tín. Các giảng sư và giáo sĩ thường nói cùng tín đồ rằng họ không nên cưới người vô tín. Họ nói, “nếu bạn là Cơ Đốc nhân tái sinh, khi ấy phải bảo đảm rằng bạn đồng hành của bạn cũng phải là người được tái sanh”. Nhưng những câu nầy trong 2 Corinthians 6.13-15 dạy sự thật vượt quá điều đó. Nó không chỉ áp dụng cho hôn nhân, nhưng cũng áp dụng trong những sự việc của hội thánh. Mang ách chungvới dân vô tín như vậy là không thể được.
Chúng ta không thể xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời bằng sự pha trộn, nó không có kiến hiệu. Chúng ta chỉ có thể lập một nền tảng tốt đẹp nếu chính chúng ta có một kinh nghiệm sâu sắc và sinh động về Chúa Jesus Christ. Ngài là Đá góc chính yếu. Chúng ta phải xây dựng hội thánh trên sự dạy dỗ của các sứ đồ và tiên tri. Đó là những gì chúng ta phải vâng theo. Chúng ta không nên để cho các sự tưởng tượng và thực hành riêng tư của mình chi phối, cho dù chúng có tốt đến mức nào. Sự an toàn của chúng ta nằm trong sự vâng phục Lời Đức Chúa Trời là Kinh thánh.
Bạn có thường cầu hỏi sự tư vấn từ tác giả của Kinh thánh không?

Bakht Singh

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2