"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3113523
Đang truy cập:56

KHÔNG CÓ BẠC TRONG JERUSALEM MỚI?

 

-
Sáng thế ký 2: 11-12“Tên ngả thứ nhứt là Bi-sôn; ngả đó chảy quanh xứ Ha-vi-la, là nơi có vàng. 12 Vàng xứ nầy rất cao; đó lại có nhũ hương (ngọc châu) và bích ngọc”.
1 Corinhto 3:12, “Nhưng nếu có kẻ lấy vàng, bạc, đá quí, cây gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây cất trên nền ấy,
Khải thị 21:18-19, 21, “Tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì bằng vàng ròng, giống như pha ly trong vắt. Những nền tường thành thì trang điểm bằng mọi thứ bửu thạch (ngọc, đá quí)-- Mười hai cửa bằng mười hai ngọc châu, mỗi cửa bằng một ngọc châu”
Thành thánh Jerusalem mới là gì? Đó là hội thánh trong cõi đời đời. Khải thị 21 nói thành thánh nầy là Vợ của Chiên Con (Jesus). Thế thì thành phố Jerusalem mới tiêu biểu hội thánh. Mỗi một viên ngọc tiêu biểu một tín đồ.
Rô ma 5:14 chép, “A-đam, là người làm hình bóng về Đấng phải đến”. Cho nên trong Sáng Thế ký chương 2, sau khi mô tả về hai vợ chồng A-đam và Ê-va, - Đấng Christ và hội thánh-- chúng ta thấy Kinh thánh chép về ba nguyên liệu: vàng, ngọc châu và đá quí. Đức Thánh Linh có ngụ ý ba nguyên liệu đó sẽ được dùng xây dựng thành thánh Jerusalem mới, là Ê-va lớn hơn sau nầy. Ba nguyên liệu nầy được bày tỏ vào giai đoạn chưa có sự sa ngã của con người.
Đến khi Phao-lô viết thơ I Cô-rinh-tô 3:12, Hội thánh là dân được cứu chuộc, nên trong sự xây dựng hội thánh không chỉ dùng vàng, đá quí, mà còn cần dùng bạc cứu rỗi nữa. Nếu ngày nay ai nói chúng ta không cần bạc, ai tuyên bố chúng ta không cần sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, người đó là giáo sư giả, là kẻ tà giáo.
Nhưng khi vào Jerusalem mới, chúng ta không còn thấy bạc nữa. Thành thánh là hội thánh của Chúa đã được hoàn hảo đời đời, Đức Chúa Trời không cho thấy bạc, có vẻ như Chúa cho ta quên đi sự cứu rỗi của Ngài. Vì sự cứu rỗi chỉ là phương pháp tạm ứng, một chương trình cứu vãn mục đích đời đời đã bị sự sa ngã cản đường. Thật vậy, bạc vốn không có trong nguyên chỉ ban đầu của Đức Chúa Trời. Ngài không dựng nên con người để sa ngã. Sự sa ngã nằm ngoài kế hoạch ban đầu của Chúa, dù Ngài đã biết trước và cho phép nó xảy ra.

Minh Khải 24-1-2015

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2