"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3113620
Đang truy cập:60

NĂM TÍNH CÁCH CỦA NGƯỜI TÔI TỚ CHÚA- 2

 

4.Người tôi tớ ưa ban cho:
"Vì tôi rất mong đến thăm anh em để chia sẻ với anh em sự ban cho thuộc linh, nhờ đó anh em được vững mạnh" (1:11).
Một tôi tớ tận tâm của Đức Chúa Trời sẽ có khát vọng phục vụ dân của Ngài. Chúng ta là đầy tớ của Chúa, không phải của con người, nhưng cách lớn nhất mà chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời là phục vụ những người thuộc về Ngài. Đức Chúa Trời đã không kêu gọi bất kỳ ai trong chúng ta loại bỏ người khác khỏi cuộc sống của chúng ta và sống một mình. Đức Chúa Trời cũng không kêu gọi chúng ta tìm kiếm để được phục vụ, mà là phục vụ người khác. Có rất nhiều Cơ Đốc nhân đi nhà thờ và gọi đó là "giờ thờ phượng sáng chủ nhật", nhưng phục vụ của họ là gì? Ai đang phục vụ và ai đang được phục vụ? Đối với nhiều người, tư tưởng là mục sư đang phục vụ trong hội chúng, nhưng Đức Chúa Trời đã kêu gọi dân của Ngài phục vụ Ngài và phục vụ lẫn nhau. Đức Chúa Trời không muốn những tín đồ ngồi đầy những chiếc ghế trong nhà thờ, Ngài muốn mọi người có tấm lòng của một đầy tớ.
Hầu hết các nhà thờ tôi đã viếng thăm sẽ chỉ dẫn cho những người mới đến những lợi lộc của việc gia nhập hội chúng của họ bằng cách nói cho họ biết về tất cả những gì nhà thờ cung cấp cho họ. Câu hỏi đầu tiên của tôi là: Tôi có thể được sử dụng ở đây không? Có cơ hội để tôi phục vụ trong nhà thờ này không? Nếu không, tôi muốn đi nơi khác! Nếu không phục vụ người khác, thì làm sao chúng ta có thể thực sự phục vụ một Đức Chúa Trời ? Trước khi Chúa trở lại với Chúa Cha, Chúa Giêsu hỏi Phi-e-rơ, về việc Phi e rơ yêu Ngài. "con có yêu Ta không?", Ngài hỏi ba lần (Giăng 21: 15-17). Khi Phi-e-rơ nói có, phản ứng của Chúa chúng ta là gì? Làm điều này cho Ta, làm điều đó cho Ta, mang lại cho Ta điều này, hãy cho Ta điều đó? Không "Hãy chăn cừu của Ta." Chăm sóc các nhu cầu của dân Ta. Theo một định nghĩa, đầy tớ của Đức Chúa Trời là tôi tớ của dân Đức Chúa Trời
5.Người tôi tớ hạ mình:
"Nghĩa là để chúng ta có thể khích lệ nhau bằng đức tin của chúng ta, tức là của anh em và của tôi" (1:12).
Ta nhiệt tình làm công việc của Chúa và phục vụ dân của Ngài , đó là điều rất đáng khen ngợi (và tất cả đều quá hiếm!), Chúng ta phải chắc chắn rằng chúng ta không phát triển một ý thức lấn lướt về tầm quan trọng của mình trên anh em khác. Cho dù chúng ta đã bước đi cùng Chúa đến bao lâu nữa, không bao giờ có lúc chúng ta không cần những thứ thuộc linh khác mà những tín đồ khác có được. Không bao giờ. Đức Chúa Trời đã cố ý thiết kế theo cách này. Chúng ta không có cùng một chức năng trong Thân Thể Đấng Christ và tất cả chúng ta đều cần nhau.
Điều ngạc nhiên là Phao-lô có thể nói với những người mới tin ở Rôma rằng ông ấy trông đợi họ an ủi ông. Phao lô, tác giả của hầu hết thơ tín Tân Ước; Phao lô, người mà Chúa Jêsus đã hiện ra và dạy Phúc Âm; Phao lô, người sáng lập ra một số hội thánh đầu tiên trên thế giới, truyền bá Tin Mừng khắp Đế quốc La Mã. Vâng, ngay cả Phao lô cũng nhận ra rằng ông ta có thể được những người mới tin an ủi và ban phước; ông nhận ra rằng ông vẫn hưởng lợi từ những ân huệ mà Linh của Đức Chúa Trời ban cho các tin đồ khác. Mặc dù ông nhận ra rằng ông cần viết thư và cuối cùng đến thăm hội thánh ở Rôma để làm họ vững chắc trong các giáo lí cơ bản của Tin Mừng, ông cũng biết rằng chính ông cũng không phải là vượt qua được ban phước từ những quà tặng thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ.
--Kết luận:
Có nhiều tính cách khác có thể quy cho các tôi tớ Chúa, nhưng trong thơ Rô ma chúng ta tạm thấy 5 tính cách của Phao lô là tôi tớ, là nô lệ của Đức Chúa Trơi

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2