"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:2246070
Đang truy cập:118

TÌNH CẢNH CỦA CÁC THÁNH ĐỒ-

 "Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích (làm tốt).cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài" (Rô ma 8:28).
Hoàn cảnh cuộc sống của các thánh đồ được Đức Chúa Trời ấn định. Trong đời sống của một thánh đồ không có gì là tình cờ. Bởi sự quan phòng của mình, Đức Chúa Trời sẽ đưa bạn vào những hoàn cảnh mà bạn không thể hiểu được, nhưng Linh của Đức Chúa Trời hiểu. Đức Chúa Trời đưa bạn đến những nơi, ở giữa mọi người, và trong những điều kiện nhất định để hoàn thành một mục đích nhất định nhờ sự cầu thay của Thánh Linh đang ở trong bạn.
Bạn đừng bao giờ tự sức mình đối đầu tình huống và nói, "Tôi sẽ là sự quan phòng của riêng tôi ở đây; Tôi sẽ theo dõi sát sao, hoặc tự bảo vệ mình khỏi những điều đó". Mọi hoàn cảnh của bạn đều nằm trong tay của Đức Chúa Trời, và do đó bạn đừng bao giờ phải nghĩ rằng các tình huống ấy là những gì không tự nhiên hoặc độc đáo.
Phần của bạn trong lời cầu thay là không cần phải rên rỉ làm sao can thiệp, nhưng hãy sử dụng những hoàn cảnh hàng ngày và những con người mà Đức Chúa Trời đặt vòng quanh bạn bởi sự quan phòng của Ngài, rồi mang tất cả đến trước ngai của Ngài, và để cho Linh của Chúa ở trong bạn có cơ hội cầu thay cho. Bằng cách này, Đức Chúa Trời sẽ chạm đến cả thế giới bằng các thánh đồ của Ngài.

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2