"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:2792640
Đang truy cập:97

LỜI TIÊN TRI VỀ ĐỜI SỐNG CỦA DÂN ISRAEL DƯỚI SỰ ÁP BỨC CỦA ĐẾ QUỐC LA MÃ

 Lời tiên tri trong Xa-cha-ri chương 11 nói về đời sống của dân Israel dưới sự áp bức của đế quốc La Mã. Như chúng ta sẽ thấy, trong chương này có một bằng cớ chứng tỏ sự bạo ngược của đế quốc La Mã.
-
A. Sự Hủy Diệt Mà Đế Quốc La Mã
Đã Thực Hiện Trong Các Nước Lân Cận Israel
Các câu từ 1 đến 3 cho thấy sự hủy diệt mà đế quốc La Mã đã thực hiện trong các nước lân cận Israel. Lửa trong câu 1 chỉ về Sê-sa của La Mã đến tàn phá Li-ban và Giô-đanh.
-
B. Con Cái Israel Rơi Vào Tay Các Nước Lân Cận
Và Vào Tay Vua Của Các Nước Ấy
Đời sống dân Israel dưới sự bạo ngược của đế quốc La Mã được thấy trong các câu từ 4 đến 6. Con cái Israel rơi vào tay các nước lân cận và vào tay vua của các nước ấy. Các nước lân cận được đề cập trong câu 6 chỉ về các vua chư hầu và quan tổng đốc của đế quốc La Mã, chẳng hạn như Hê-rốt và Phi-lát trong vùng Palestine. Vua trong câu 6 là Sê-sa.
-
C. Đức Giê-hô-va Là Jesus Đang Chăn Dắt
Những Người Khốn Khổ Trong Bầy Israel
Từ câu 7 đến 11 và câu 14, chúng ta thấy Đức Giê-hô-va là Jesus đang chăn dắt những người khốn khổ trong bầy Israel. Câu 7: “Vậy Ta cho những chiên sắp giết an7 cỏ, là những chiên khốn khổ trong bầy”. Như câu trước cho biết, từ Ta ở đây chỉ về Giê-hô-va; Ngài là Jesus đến nuôi dân Ngài là những người sắp bị giết, tức những người khốn khổ trong bầy.
Từ câu 7b đến câu 11 chép: “Đoạn, Ta lấy hai cây gậy: một cây gọi là Ân Huệ, một cây gọi là Dây Buộc; và Ta cho bầy chiên. Chỉ trong một tháng Ta diệt mất ba kẻ chăn; vì hồn kẻ chăn; vì hồn Ta đã chàm chúng nó, và hồn chúng nó cũng chán Ta. Ta bèn nói rằng: Ta sẽ không chăn các ngươi. Điều gì sắp chết, sẽ chết; điều nào sắp bị hủy diệt; và những ai còn sót lại thì sẽ ăn thịt lẫn nhau. Đoạn, Ta lấy gậy ta gọi là Ân Huệ mà sẽ gãy nó ea từng khúc, đặng dứt lời giao ước mà Ta đã kết với hết thảy các dân. Nó bị dứt trong ngày đó; vậy thì những con chiên rất khốn khổ trong bầy, là chiên nghe theo Ta, biết rằng ý là lời của Đức Giê-hô-va” (RcV). Ở đây, chúng ta thấy Đức Giê-hô-va là Jesus mang hai cây gậy – Ân Huệ và Dây Buộc. Ân Huệ nghĩa là ân điển, còn Dây Buộc nghĩa là buộc lại thành một. Sau đó, Đức Giê-hô-va là Jesus để riêng ba người chăn - thầy tế lễ, trưởng lão, và kinh luật gia. Ngài tiêu diệt họ và hồn họ chán Ngài. Chúa. Chúa jesus là người chăn đúng đắn đã bị khước ra, bỏ lại con cái Israel như bầy chiên không cóngười chăn (Gi. 10:11). Về vấn đề Isael không có người chăn, Ma-thi-ơ 9:36 chép: “Khi Ngài thấy đám đông thì động lòng trắc ẩn đối với họ, họ khốn khổ, tan tác như nhiên không có người chăn”. Hơn nữa, Ngài còn bẻ gãy cây gậy, tức là gậy Ân Huệ (Xa. 11:10). Điều này cho thấy Ngài dứt giao ước mà Đức Chúa Trời lập qua Môi-se để người dân không có giao ước che chở. Như vậy, Ngài cất ân điển (Ân Huệ) đi.
-
Câu 14 chép tiếp: “Rồi Ta bẻ gậy thứ hai của Ta, gọi là Dây Buộc, đặng dứt tình anh em giữa Giu-đa và Israel”. Điều này hàm ý rằng tình yêu ràng buộc đã bị dứt đi. Hậu quả là đất nước bị chia rẽ và có nhiều cuộc nội chiến (c. 9). Từ này Đấng Christ chịu đóng đinh, không có sự hiệp một nào giữa vòng người Do Thái. Dù những người ở vương quốc Israel phương bắc và vương quốc Giu-đa phương nam là anh em nhưng tình anh em giữa vòng họ đã bị cắt đứt vì tình yêu ràng buộc đã bị cắt đứt. Điều này xảy ra khi họ sống dưới sự áp bức của đế quốc La Mã.
-
D. Đấng Mê-si-a, Tức Người Chăn Đúng Đắn Của Israel,
Bị Ghét Bỏ, Tấn Công, Khước Từ Và Bị Bán
Với Giá Ba Mươi Miếng Bạc
Xa-cha-ri 11:12 và 13 khải thị Đấng Mê-si-a, tức người chăn đúng đắn của Israel, bị ghét bỏ, tấn công, khước từ, và bị bán với giá 30 miếng bạc là giá mua một nô lệ (Xuất. 21:32). Những gì được nói tiên tri ở đây đã được ứng nghiệm trong các sách Phúc Âm. Chúa Jesus bị bán dưới thời trị vì của đế quốc La Mã, và Ngài bị những kẻ cai trị La Mã xét xứ.
Xa-cha-ri 11:12 và 13 chép: “Ta nói cùng chúng nó rằng: nếu các ngươi lấy làm tốt, thì hãy cho tiền công cho ta; bằng không thì đừng bận tâm. Chúng nó bèn cân tiền công cho ta, là ba chục miếng bạc. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: hãy lấy giá tốt mà chúng nó định cho ta đó, đem quăng cho thợ gốm! Ta bèn cầm ba chục miếng bạc mà quăng cho thợ gốm tại trong nhà Đức Giê-hô-va”. Điều này rõ ràng cho Đấng Christ bị ghét bỏ, tấn công, khước từ và bị bán. Để hiểu được các câu này và biết ai cung cấp bạc, ai ném bạc vào nhà đức Giê-hô-va, chúng ta cần nghiên cứu 4 sách Phúc âm

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2