"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:2792717
Đang truy cập:99

Tiến Trình Thuộc Linh Trong Ngũ Kinh -

 

Phục Truyền 30:11-17, “Điều răn nầy mà ta truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá ngươi, hay là xa quá cho ngươi. Nó chẳng phải ở trên trời, để ngươi nói rằng: Ai sẽ lên trời đem nó xuống cho chúng tôi nghe, đặng chúng tôi làm theo? Nó cũng chẳng phải ở bên kia biển, để ngươi nói rằng: Ai sẽ đi qua bên kia biển, đem nó về cho chúng tôi nghe, đặng chúng tôi làm theo? Vì lời nầy rất gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, để ngươi làm theo nó. Hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa, vì ngày nay, ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài, và gìn giữ những điều răn luật lệ và mạng lịnh Ngài, để ngươi sống, gia thêm, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Nhưng nếu lòng ngươi xây trở, không khứng nghe theo, chịu dụ dỗ thờ lạy và hầu việc các thần khác, thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng các ngươi hẳn phải tuyệt diệt, không được sống lâu trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh đặng nhận lấy.”

Rô-ma 10:6-8 “Nhưng sự công nghĩa bởi đức tin thì nói như vầy: "Chớ nói trong lòng ngươi rằng: 'Ai sẽ lên trời?' (ấy là để đem Christ xuống;) hay là: 'Ai sẽ xuống vực sâu?'" (ấy là để đem Christ từ trong kẻ chết lên.) Nhưng sự ấy nói làm sao? "Lời ở gần ngươi, ở trong miệng ngươi và ở trong lòng ngươi," tức là đạo đức tin mà chúng tôi rao giảng đây”.
---

Chúa Trời sáng tạo con người,
Theo hình ảnh Chúa tuyệt vời vinh quang,
Giao quyền cai quản trần gian,
Phô bày vương quốc hiên ngang trên đời.
Người nghe ma quỷ phỉnh rồi,
Thành nô lệ hắn sống đời tội nhân.
Quan tài tẩn liệm toàn thân,
Là hình ảnh của toàn dân bỏ Ngài.
Chúa thương quyền lớn ra tay,
Cứu xa Ai-cập quyền oai tỏ bày;
Cứu ân, cứu chuộc đại tài,
Đem lên núi lớn dựng xây cơ đồ;
Lập ra đền tạm vĩ mô,
Cho toàn dân thánh tôn thờ Chúa ta.
Dâng sinh tế Giê-hô-va,
Sống đời thánh khiết Chúa ta hài lòng.
Người lên hai chục tuổi xong,
Đều vào quân ngũ xung phong trận tiền.
Có hòm giao ước trước tiên,
Tiến lên chinh phục cả miền vẻ vang.
Phục truyền phân giải rõ ràng:
Chỗ thờ phượng Chúa thiên đàng ở đâu;
Cách sinh hoạt phải thể nào,
Để không bị đất mửa hầu bại vong.
Dân Ngài là Giê-ru-sun,
Hưởng vui cơ nghiệp vô cùng bao la.
Lời điều răn rất gần mà,
Gần hơn trời với biển xa ngàn trùng;
Lời trong miệng với trong lòng,
Ta nên tiếp nhận sống cùng Chúa ta.
Tín đồ tăng trưởng cao xa,
Làm tròn mục đích Chúa ta định rồi.
Thánh dân của Chúa tuyệt vời,
Phô bày hình ảnh Chúa Trời khôn so.
CSS--

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2