"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:2455736
Đang truy cập:192

Gieo Giống—The Sowing The Seed-

buy naltrexone canada

buy naltrexone

 Ngụ ngôn người gieo giống và hạt giống, cả hai nên là cảnh báo và khuyến khích cho những người nỗ lực lao tác trong phúc âm- cảnh cáo nghịch lại sự ngu muội của việc tiếp lấy cách giáp mặt giá trị của mỗi tuyên xưng đức tin trong Đấng Christ, nhưng cũng là lời khuyến khích khi những người tuyên xưng bị chứng tỏ là không thật.

Chúng ta nhớ rằng thậm chí khi vị giảng sư thần thượng phàm nhân là người gieo hạt giống phúc âm, đã có nhiều người nghe cách hư không, và những người không bao giờ ra trái chín. Việc làm của chúng ta là gieo dưới mọi hòan cảnh (Truyền 11:6), vì biết rằng hạt giống không thể hư nát (1 Phiero 1:23).
-
Dù nhiều người chỉ rao sứ điệp tạm thời, nó vẫn sẽ hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời (Esai 55:11) và mọi người nghe nó trong đức tin sẽ được cứu (Giăng 5:24).
Lời Chúa thử nghiệm cũng như cứu rỗi. Khi tấm lòng bị những điều khác chiếm hữu—thí dụ như những âu lo thế giới nầy, hay sự lừa dối của sự giàu có—thì sẽ ít có sự đánh giá về sứ điệp đó mà giảng về một đời sống hoàn toàn khác và các sự giàu có không bao giờ qua đi.
-
Có thể có nơi nào đó mà giảng sư vỡ đất hoang và không gieo giữa gai gốc (Giê 4:3). Về mặt khác, ông sẵn sàng dù gặp thời hay không gặp thời (2 Tim 4:2) thậm chí việc gieo liên hệ đến một số hạt giống rơi trên lòng cứng cỏi, chưa được sửa soạn, thì chỉ dành cho chim trời nuốt mất. Những con chim nầy là bức tranh thích hợp về sa tan, và binh đội quỷ, những kẻ đang báo động ngăn trở phúc âm.
-

Ta cày miếng ruộng giữa quần chúng,
Gieo giống tốt đúng trong lòng người,
Giống cần nước tưới không thôi,
Bàn tay của Chúa liên hồi lo toan.
Mùa đông tuyết giá toàn cây lúa,
Mùa hè hơi ấm lúa gia tăng,
Ánh dương, gió mát, trăng thanh,
Mưa phùn tưới mát lúa nhanh chín đều.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2