"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:2920036
Đang truy cập:38

KỈ LUẬT THUỘC LINH-

tamoxifen uk price

tamoxifen moa jaysmith.us tamoxifen uk pct

buy tamoxifen ireland

tamoxifen uk pharmacy read tamoxifen uk brands

buy sertraline 25mg

buy sertraline

 "Anh em không biết rằng trong cuộc chạy đua ở thao trường, tất cả đều chạy nhưng chỉ có một người đoạt giải sao? Vậy, hãy chạy thế nào để anh em có thể đoạt giải.  Tất cả các vận động viên phải tự kỷ luật trong mọi sự. Họ chịu vậy để được mão miện hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão miện không hay hư nát.  Cũng vậy, tôi chạy, chẳng phải là chạy không mục đích; tôi đánh, chẳng phải là đánh vào không khí.  Nhưng tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi giảng dạy cho người khác, mà chính mình lại bị loại bỏ chăng" (1 Cor 9:24-27)

Hãy nhớ rằng, trong "Ngày trọng đại của Sự Phán Xét" khi chúng ta phải đứng trước toà án Đấng Christ, không ai bị xấu hổ vì đã từng bị sa lầy, mặc dù nhiều người sẽ khóc, than thở, và "chịu đựng mất mát" vì thiếu kỷ luật. Kỷ luật là một dây nịt mà nhờ đó chúng ta nhường cho Thánh Linh chiếm được những gì tốt nhất từ ​​nhân tánh yếu đuối của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô là một người có kỷ luật như Chủ của mình:

Ông ta tự kỷ luật thân thể: "Nhưng tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục"(1 Cor 9:27)

Ông ta kỷ luật mình về sự cô đơn: "Tất cả mọi người đều bỏ rơi tôi" (2 Tim 4:16)

Ông ta kỷ luật về sự khinh miệt: "Chúng tôi ngu dại vì cớ Đấng Christ" ( 1 Cor 4:10)

Ông tự kỉ luật với sự nghèo đói: "Khi tôi ở cùng anh em, gặp phải lúc thiếu thốn" (2 Cor 11:9)--" Tôi biết thế nào là thiếu thốn" (Philip 4:12).

Ông tự kỉ luật khi bị từ chối: "còn chúng tôi bị khinh khi" (1 Cor 4:10)

Ông ta kỷ luật mình cho đến chết: "mỗi ngày tôi phải đối diện với sự chết" ( 1 Cor 15:31)

Ông ta kỷ luật mình chịu đau khổ: "bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi"(2 Cor 4:9).

Nguyện cho điều này là lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay, "Ôi Chúa ơi, con cúi đầu dưới ách của Chúa!"

Ngày nay bạn thuận phục dưới kỉ luật của Chúa, khi Ngài tái lâm bạn mới được vào nước thiên hi niên. Nếu không, bạn sẽ bị quăng vào nơi khóc lóc nghiến rằng--không phải là ngục luyện tội  hay hồ lửa đâu nhé.

 

 

 

 

 

.

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2