"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:2920134
Đang truy cập:66

HỆ THỐNG TÔN GIÁO BỊ XÉ RÁCH-

viagra price

buy viagra online uk

buy prednisolone 5mg uk

buy prednisolone

 Điều mà Đức Chúa Trời muốn không phải là có đầy người trong những hàng ghế trống. Ngài không quan tâm đến việc có đông người trong những nhà thờ trống rỗng,

          -Ngài quan tâm đến việc làm đầy dẫy những tấm lòng trống rỗng.

         - Ngài quan tâm những đôi mắt trống rỗng không có tầm nhìn;

          - Ngài quan tâm những trái tim trống rỗng không có niềm đam mê   vì Ngài,

          - Ngài quan tâm những ý muốn trống rỗng không có mục đích cuộc đời sống cho Đức Chúa Trời.

Bạn có bao giờ nghĩ về tính dã man của hệ thống tôn giáo Do Thái không? Một khối lớn các thầy tế lễ và người Lê-vi, của lễ và sinh tế, các ngày  trăng mới và ngày Sa-bát,  U-rim và Thu-min. Sau đó, đột nhiên Đức Chúa Trời biệt riêng một cá thể đơn độc từ trong đó và người ấy có một sự ủy nhiệm từ Chúa. "con đi và chuẩn bị đường đi của Chúa".

Nhưng tất cả những điều này chống lại ông.

         - Có ít nhất 2000 thầy tế lễ, một thầy tế lễ cao cấp và ngôi đền thờ phức tạp.

         - Một hệ thống mua bán gia súc và những thứ khác để làm của lễ.

          -Một cái sân bên ngoài, nơi bạn có thể đến gần một thầy tế lễ và nói với ông ta về tội lỗi của bạn và ông sẽ dâng của tế lễ thay cho bạn.

Nhưng anh chàng này đến và anh ấy nói rằng:

          " Tất cả hệ thống tôn giáo đã lỗi thời rồi. Đức Chúa Trời sẽ tự biểu hiện chính Ngài mà không cần tất cả những điều đó. Và có một Đấng Khác!"

Họ nói, "Bạn là người đó sao?" Anh nói, "Ồ, không, không, không, tôi không phải là Đấng Khác đó, tôi chỉ đến để chuẩn bị đường của Chúa".

Bây giờ hãy suy nghĩ về nỗi buồn của Đức Chúa Trời sau khi A-đam thất bại. Hãy suy nghĩ về nỗi buồn của Đức Chúa Trời sau khi toàn bộ hệ thống mà Ngài đã khánh thành thất bại. Hãy suy nghĩ về một cái gì đó thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa như Hội thánh Cải Chánh có lịch sử 500 năm, Hội Anh em có quá trình 200 năm, tất cả  đã thiếu hụt và suy thoái.

Trải các thời đại, Chúa luôn luôn kéo một vài người nào đó từ trong hệ thống tôn giáo (mà vốn thuộc về Ngài) ra ngoài và dùng người đó giảng lời phán xét trên hệ thống tôn giáo đó. Một Giăng Báp Tít đối đầu hệ thống tôn giáo Do thái, Martin Luther chống đối hội thánh Công giáo, John Wesly chạm trán Anh Quốc giáo..v..v. Ngày nay bạn có đụng độ hệ thống tôn giáo tân thời, một lọai siêu hội thánh Lao đi xê không? Những người nầy đã trả một giá thật đắt, đôi khi đến cả mạng sống mình mới thi hành xong sự ủy nhiệm của Chúa.

Chúa sẽ xé rách hệ thống tôn giáo đó mà giải phóng dân Ngài.

Ê-xê-chi-ên 13:17-23: " Hỡi con người, con hãy quay mặt lại với các con gái của dân tộc con, là những kẻ nói tiên tri theo ý riêng mình, và con hãy nói tiên tri chống lại chúng.  Hãy bảo chúng rằng: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Khốn cho những đàn bà may dải bùa đeo nơi cổ tay và làm khăn che đầu đủ cỡ để săn linh hồn. Các ngươi muốn săn đuổi linh hồn dân Ta để bảo vệ linh hồn các ngươi sao?  Các ngươi đã làm nhục Ta giữa dân Ta vì mấy nắm mạch nha và mấy miếng bánh mì. Các ngươi lừa dối dân Ta là kẻ thích nghe những lời dối trá ấy để giết chết những kẻ không đáng chết và cho sống những kẻ không đáng sống.’ Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Nầy Ta ghét những dải bùa của các ngươi mà các ngươi dùng để săn linh hồn như đánh bẫy chim. Ta sẽ rút họ ra khỏi cánh tay các ngươi và thả những linh hồn mà các ngươi đã săn như chim ấy.  Ta cũng sẽ xé khăn các ngươi và cứu dân Ta khỏi tay các ngươi. Họ sẽ không ở trong tay các ngươi như miếng mồi nữa. Bấy giờ, các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.  Vì các ngươi lấy điều dối trá làm nản lòng người công chính mà chính Ta cũng chưa bao giờ làm họ nản lòng. Nhưng các ngươi làm cho tay kẻ ác mạnh lên để chúng không từ bỏ đường lối ác mình hầu được sống.  Các ngươi sẽ không còn thấy khải tượng hư không và coi bói toán nữa. Ta sẽ cứu dân Ta thoát khỏi tay các ngươi và bấy giờ các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.’”

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2