"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:2920117
Đang truy cập:66

HỎI ĐÁP KINH NGHIỆM - 5-

 - Hỏi: Xin ông giải bày về báp-têm Thánh Linh trong Công vụ 19: 1-7

 -Đáp:  Liên quan đến câu hỏi về Công vụ 19: 1-7, trước tiên chúng ta nên xem đoạn văn này có ý nghĩa gì khi nói đến Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh được đề cập ở đây không có liên quan đến sự tái sinh hoặc việc Ngài cư ngụ trong long tín đồ. Sự tái sinh và sự ngự trị của Đức Thánh Linh không có được qua việc đặt tay của các sứ đồ. Từ phần kinh thánh sau đây, nói về tiếng lạ và lời tiên tri, v.v., chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh được nói đến ở đây là để đề cập đến món quà (Ban tứ) của Đức Thánh Linh. Các môn đệ tại Ê-phê-sô đã được tái sinh và đã có Đức Thánh Linh ngự trong họ. Họ chỉ thiếu món quà của Đức Thánh Linh. Quà tặng có liên quan đến Thân  Thể (1 Cô. 12). Phép báp-têm ăn năn khiến chúng ta có liên quan đến Chúa Jesus. Phép báp têm vào Chúa Jêsus khiến chúng ta có một phần trong Thân Thể của Ngài. Do đó, không đủ khi họ nhận được phép báp-têm ăn năn; họ vẫn cần phải được chịu báp-têm nhân danh Chúa trước khi họ có thể nhận được món quà của Đức Thánh Linh.

-

-Hỏi: Người tín đồ bị xóa tên khỏi sách sự sống có vào hồ lửa không?

-Đáp: Về Khải huyền 3: 5, “Kẻ đắc thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy, ta hẳn chẳng xoá tên người khỏi sách sự sống, nhưng ta sẽ thừa nhận tên người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài”

--Có thể xóa tên của một người khỏi sách sự sống không? Chúng ta phải phân biệt giữa việc không được viết tên vào trong sách sự sống và tên của một người bị xóa khỏi sách sự sống. Một người không bao giờ được cứu hay tái sinh mà tên mình được viết trong sách sự sống. Một người mà tên mình bị xóa khỏi sách sự sống thì đã được cứu và tái sinh, nhưng anh ta không phải là người đắc thắng. Người không có tên trong sách sự sống bị diệt vong vĩnh viễn. Còn hạng người bị xóa tên thì không tham gia vào vương quốc. Phần cuối của Khải Huyền 20 đề cập đến cõi vĩnh cửu; Khải huyền 2 huyền 3 đề cập đến vương quốc.

-

-Hỏi : Xin ông giải thích báp têm bằng nước và tiệc thánh có liên quan với nhau như thế nào?

-Đáp: Trong Kinh thánh, không có từ ngữ nào rõ ràng đặt phép báp-têm và việc bẻ bánh cạnh bên nhau. Cũng không nói rằng báp-têm là một điều kiện để tham dự bàn Chúa. Tuy nhiên, từ Kinh thánh, dường như những người chưa được báp-têm có thể không bẻ bánh. (1) Ví dụ trong Kinh thánh cho chúng ta thấy rằng vào đêm Chúa sắp bị phản bội, tất cả những người cùng nhau tham dự bàn Chúa thì đều đã được báp-têm. Sau ngày lễ Ngũ tuần, tất cả những người tham dự bàn Chúa cũng đã được báp-têm. Do đó, từ hai ví dụ này trong Kinh Thánh, dường như một người không được báp-têm không nên tham dự bàn Chúa. (2) Theo ý nghĩa của phép báp têm và bàn Chúa, nó đòi hỏi người ta phải chịu phép báp têm trước và sau đó tham dự bàn Chúa, vì phép báp têm là đi vào sự chết, chôn cất và phục sinh của Chúa Jesus. Cuộc nhóm họp bàn Chúa biểu lộ cái chết của Chúa bằng cách nhớ đến Chúa cho đến khi Ngài tái lâm. Nếu một người chưa bước vào sự chết của Chúa, làm thế nào anh ta có thể biểu lộ cái chết như vậy? Nếu một người không trở thành một phần của Chúa, làm sao anh ta có thể nhớ đến Chúa? Báp-têm ngụ ý sự kết hợp ban đầu của chúng ta với Chúa. Cuộc nhóm họp bàn Chúa ngụ ý sự kết hợp liên tục của chúng ta với Ngài. Báp-têm ngụ ý lối vào ban đầu của chúng ta vào sự chết của Chúa. Cuộc nhóm họp bàn Chúa đại diện cho lối vào lâu dài của chúng ta vào sự chết của Ngài. Báp-têm khiến chúng ta bước vào Christ. Cuộc nhóm họp bàn Chúa thể hiện sự cư ngụ thường xuyên của chúng ta trong Ngài. Do đó, chúng ta chỉ được báp-têm một lần, nhưng cuộc nhóm họp bàn Chúa diễn ra nhiều lần. Báp-têm đại diện cho lối vào của chúng ta, trong khi cuộc nhóm họp bàn Chúa đại diện cho bước đi của chúng ta. Thứ tự trong Kinh thánh là vào cửa trước rồi bước đi trên đường. Vì vậy, chúng ta thấy rằng chúng ta nên được báp-têm trước và sau đó tiếp lấy bàn Chúa.

-

Hơn nữa, chúng ta nên nhớ rằng các tín hữu được nói đến trong Kinh Thánh đều được báp-têm ngay lập tức nhờ đức tin chân thật vào Chúa. Không ai thực sự tin vào Chúa và cuộc sống của Ngài và đã phải chờ đợi để trải qua nhiều quá trình trước khi anh được báp-têm. Hơn nữa, mọi người trong Kinh thánh tin vào Chúa đều trầm mình xuống nước. Không ai trải qua nghi thức rảy nước, khi nước được rảy từ tay của một người lên đầu ai đó, như đã được thực hành ngày nay. Do đó, những người tin Kinh thánh đều được báp-têm bằng cách trầm mình. Niềm tin và báp-têm của họ không bao giờ tách rời. Hai vấn đề xảy ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Chúng ta có thể nói rằng một khi họ tin, họ đã được báp-têm. Chúng ta biết rằng chỉ những ai tin Chúa mới có thể tham dự bẻ bánh để nhớ đến Chúa. Do đó, các tín đồ là những người đã được báp-têm. Bằng cách này, chúng ta biết rằng tất cả những người tham dự bàn Chúa phải là những người được báp-têm. Trong Kinh thánh, hai vấn đề tin và chịu phép báp têm không được tách rời theo thời gian. Do đó, trong các cuộc nhóm họp của họ, câu hỏi liệu những người tham dự bàn Chúa có được báp-têm chưa, thì không bao giờ nên được đặt ra nữa . Ngay khi họ tin, họ đã được báp-têm. Sau đó, họ tham dự bàn Chúa.

Tuy nhiên, nếu một người thực sự tin vào Chúa nhưng chưa được báp-têm bằng cách trầm mình, nếu anh ta chỉ được báp-têm bằng nghi thức rảy nước, thì người này có thể tham dự bàn Chúa không? Anh ấy có thể. Giáo huấn của Kinh Thánh là những người chưa được báp-têm không thể tham dự bàn Chúa. Tuy nhiên, một số người không hiểu rằng phép báp têm được đề cập trong Kinh Thánh là phép báp têm bằng cách trầm mình. Họ nghĩ rằng phép báp têm bằng cách rảy nước, mà họ đã nhận được, là phép báp têm được nói đến trong Kinh Thánh. Trong  con mắt của loại tín đồ này, họ đã được báp-têm rồi. Mặc dù chúng ta biết phép báp têm mà họ đã tiếp nhận không phải là phép báp têm được đề cập trong Kinh Thánh và mặc dù chúng ta biết rằng nó không được kể (tính) trước mặt Chúa, nhưng đó là một câu hỏi về kiến ​​thức và ánh sáng. Chúng ta không thể từ chối ai đó vì anh ta không có kiến ​​thức. Chúng ta không thể từ chối cho phép anh ta bẻ bánh và thông công với chúng ta.

-

Kinh thánh nói rằng chúng ta nên chấp nhận tất cả những người mà Chúa đã chấp nhận. " Anh em hãy tiếp nhận kẻ yếu đức tin,... vì Đức Chúa Trời đã nhận người" (Rô-ma 14: 1-3). Mặc dù một người đã được báp-têm bằng cách rảy nước chưa thực sự được báp-têm, Chúa đã tiếp nhận anh ta; Ngài đã không từ chối anh ta vì anh ta chưa được báp-têm bằng cách trầm mình. Vì Chúa của chúng ta sẵn sàng tiếp nhận anh ta và ban cho anh ta sự sống, chúng ta chắc chắn cũng nên chấp nhận anh ta và thông công với anh ta. Chúa tiếp nhận anh ta vì anh ta có đức tin, không phải vì anh ta đã được báp-têm. "Vậy anh em hãy tiếp nhận lẫn nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp nhận anh em.." (15: 7). Chúng ta cũng nên tiếp nhận anh ta vì anh ta có niềm tin. Chúa không từ chối anh ta vì anh ta chưa được báp-têm bằng cách trầm mình.

Việc chúng ta tiếp nhận người khác chỉ dựa trên một nguyên tắc: "Đức Chúa Trời đã tiếp nhận anh ấy". Ai đã được Chúa tiếp nhận, chúng ta cũng nên tiếp nhận. Chúng ta không nên nhìn vào việc anh ta có được báp-têm hay không. Do đó, nếu ai đó đã tin vào Chúa, nhận được sự sống đời đời và được báp-têm bằng cách rảy nước thay vì trầm mình như Kinh thánh nói, chúng ta nên tiếp nhận anh ta. Ngay cả khi anh ta thậm chí chưa được báp-têm bằng cách rảy nước (như những giáo phái Quaker và Hội Cứu thế quân, v.v.) và nghĩ rằng anh ta không cần phải chịu phép báp têm, chúng ta không thể từ chối thông công và bẻ bánh với anh ta, bởi vì Chúa có tiếp nhận người này.

-

Cuối cùng, Kinh Thánh dạy chúng ta rằng: (1) phép báp têm nên bằng cách trầm mình, (2) nên tham dự bàn Chúa sau khi báp têm, và (3) chúng ta chỉ nên tiếp nhận mọi người đến bàn Chúa trên lập trường là Chúa đã tiếp nhận họ. Một số người chưa được báp têm, hoặc có chịu phép báp têm mà không theo phép báp têm bằng cách trầm mình trong Kinh Thánh, vẫn nên được chúng ta tiếp nhận. Thái độ của chúng ta là bất cứ ai thực sự tin vào Chúa đều có thể được báp-têm ngay lập tức. Sau khi  báp têm, họ có thể tham dự bàn Chúa. Nếu một người chưa được báp-têm vẫn đến và yêu cầu được tham dự bàn Chúa với chúng ta, chúng ta nên khuyên anh ta đợi một lúc và sau đó sẽ tham dự bàn Chúa với chúng ta. Nếu anh ta khăng khăng đòi tham dự  bàn Chúa ngay lập tức, chúng ta nên cho phép anh ta tham dự. Với những người đã được báp têm rảy nước, là phép báp têm không theo Kinh thánh, chúng ta nên cho phép họ tham dự bàn Chúa với chúng ta, nhưng chúng ta nên cho họ thấy trong Kinh thánh rằng phép báp têm bằng cách trầm mình là phép báp-têm đúng theo Kinh thánh. Tóm lại, khi tiếp nhận mọi người, chúng ta chỉ nên xem họ có sự sống hay không và họ có phạm tội trong 1 Cô-rinh-tô 5 hay không. Đối với những vấn đề khác không đúng theo Kinh thánh, chúng ta nên khuyên nhủ những người thực hành chúng và hi vọng rằng họ sẽ chờ đợi. Nhưng nếu họ không chờ đợi, chúng ta không thể từ chối họ.

st

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2