"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:2792738
Đang truy cập:97

CÁI NHÌN TỔNG QUÁT VỀ SÁCH ESAI

buy clomid pct

buy clomid pct westshoreprimarycare.com clomid uk

 

TIÊN TRI ESAI NÓI: “NẦY, TÔI ĐÂY, VỚI CON CÁI ĐỨC GIÊHOVA ĐÃ BAN CHO TÔI, LÀ DẤU VÀ ĐIỀM TRONG ISRAEL” (8:18).

Tên “Esai” có nghĩa “sự cứu rỗi của Chúa”.Con trai ông là “Mahe Salahatbat” có nghĩa ‘sự cướp bóc mau lên” (8:3).Con trai kia tên” Sê a Gia súp”, ngụ ý “dân sót trở về” (7:3).
Sách Esai có 66 chương, chia làm hai phần, ứng vào ý nghĩa tên tuổi của hai con trai ông cách lạ lùng.


1. “SỰ CƯỚP BÓC MAU LÊN”” Chúa phán xét mọi người, mọi nước , và muôn vật.
Phần một sách Ê sai có 39 chương, tượng trưng kinh Cựu ước có 39 sách. Trong 39 chương nầy minh khải các sự phán xét của Đức Chúa Trời trên các nước, bắt đầu với Ba by lôn (13:). Ngài phán xét các quốc gia theo đức công nghĩa của Ngài. Phần nầy cũng chép Chúa như Cha (63:16), Mẹ (66:12-13) và như Chồng xử lý tuyển dân Israel theo đức thánh khiết của Ngài.

Qua lịch sử, Chúa đã thuê “dao cạo” của Asiri cạo lông và râu Isarel. Ngài cũng kêu mời “ruồi” và “ong” Ai cập, Asiri, Ngài dấy “Sông cái” chảy xói, tràn lan vào xứ Em ma nu ên (7:18-20; 8:7-8).

Chúa có thuê mướn Sép na (22:15), thuê mướn đầy tớ là Israel (41:8), đầy tớ Siru (45). Chúa có tạm dùng họ một thời gian để thực hiện một phần mục đích đời đời của Ngài. Nhưng sau cùng Ngài phế thải họ, đốt cháy họ. Ngay cả vua Ê xê chia (37-39) cũng đồng chung số phận. Ê xê chia là vua công nghĩa tiêu biểu, nhưng không đáp ứng tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, nên bị đào thải. “sự cướp bóc” đã xảy ra cách nhanh chóng. Công việc Đức Chúa Trời đào thải muôn vật có hiệu lực trong khoảng 7000 năm.

2. “DÂN SÓT TRỞ VỀ”: Phục hồi Israel và muôn vật.
Phần hai Ê sai có 27 chương tiêu biểu 27 sách Tân ước. Chúa phán xét, phế thải, xử lý mọi sự để đưa Đấng Christ đến.
Tiên tri Ê sai chép các sự việc trong phần nầy cách lộn xộn, khó hiểu, nên dân Israel không nhìn ra lần hiện đến thứ nhất của Chúa Jesus ở 53:. Họ chỉ trông chờ Chúa đến để lập họ làm đầu các nước ( 60: ). Nhiều hệ phái Tin Lành không tin có vương quốc ngàn năm mà chỉ tin rằng khi Chúa đến mọi sự sẽ thái bình thịnh vượng. Họ lẫn lộn nước ngàn năm (11:) với trời mới đất mới (65:) .

Chúa là Chồi, là Nhánh, là Biểu ngữ, là Ngọn cờ, phục hồi Israel, sản xuất Hội thánh, phục hồi các nước, đem trời mới đất mới đến. Ngay cả chúng ta cũng bị Chúa phế thải để nhường chỗ cho Chúa Jesus đứng đầu hàng.

“ Chúa Jehovah phán như vầy: hãy cất mũ nầy, lột mão triều thiên nầy; sự nầy chẳng giống như trước nữa! Cái gì thấp lại hãy cất lên, cái gì cao hãy hạ xuống. ta sẽ úp đổ, úp đổ, úp đổ nó, sự nầy sẽ không còn nữa, cho đến chừng nào Đấng đáng được (Chúa Jesus) sẽ đến, thì Ta sẽ giao cho”

“Bấy giờ vinh quang Đức Jehovah sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy..”(40:5)....
“Đấng Giải Cứu sẽ đến Si ôn...” ( 59:20).
Chúa Jesus sẽ chiếm chỗ đầu nhất trong vũ trụ. Amen.

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2