"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:2920103
Đang truy cập:66

NGƯỜI TÍN ĐỒ VÀ TÌNH CẢM-3-

buy albuterol inhaler from mexico

buy albuterol inhaler online

buy abortion pill online usa

abortion pill over the counter in usa website abortion pill usa legal

 TÌNH CẢM VÀ CÔNG TÁC CỦA CHÚA

Chú Ý: từ ngữ Linh là Thánh Linh, còn linh là tâm linh con người
Ở chỗ khác chúng ta đã nhấn mạnh rằng chỉ có linh mới làm công tác thuộc linh; mọi công tác khác đều không có giá trị thuộc linh. Vì điều này rất quan trọng nên bây giò chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn.

Ngày nay, con người chú ý nhiều đến tâm lý loài người. Một số người công tác cho Chúa đã chuyên cần nghiên cứu tâm lý. Họ nghĩ rằng nếu lời nói, sự dạy dỗ, sự trình bày, thái độ và cách giải thích của họ có thể hấp dẫn tâm lý con người thì họ sẽ chiếm được nhiều người cho Chúa. Tâm lý này là công tác của tình cảm. Dù có đôi lúc nó tỏ ra hữu dụng nhưng chỉ lệ thuộc vào tình cảm thì không hề có ý nghĩa thuộc linh.
-
Chúng ta đã biết rằng điều con người thiếu là sự tái sanh – sự tái sanh của linh. Một công tác hoàn toàn vô dụng nếu nó không khiến linh chết của con người được làm cho sống động, khiến con người nhận được sự sống bất thọ tạo của Đức Chúa Trời và khiến con người có Thánh Linh nội cư trong linh được tái sanh của mình. Nếu chủ đích của công tác tín đồ không phải là truyền đạt sự sống cho người khác thì kết quả sự rao giảng của người ấy không gì khác hơn là người ấy nài khuyên dân chúng thờ phượng ma quỷ. Tâm lý của người khác đều không thể giúp họ nhận được sự sống. Nếu chính Thánh Linh không làm công tác thì mọi sự đều vô ích.
Một tín đồ phải nhận thức rằng tình cảm của mình hoàn toàn là thiên nhiên; nó không phải là nguồn sự sống của Đức Chúa Trời. Nguyện người ấy thật sự thừa nhận rằng tình cảm của mình không có sự sống của Đức Chúa Trời! Vì vậy, người ấy không nên tính đến chuyện sử dụng quyền năng của tình cảm qua nước mắt, vẻ mặt đau buồn, khóc lóc hay các sự biểu hiện tình cảm khác để cứu người. Không một chức năng nào trong tình cảm của người ấy có thể tác động đến linh tối tăm của con người theo bất cứ cách nào. Nếu Thánh Linh không ban sự sống cho con người thì không ai có thể nhận được sự sống. Nếu chúng ta không lệ thuộc Thánh Linh, nhưng thay vào đó lại lệ thuộc tình cảm thì chúng ta sẽ thấy rằng mọi nổ lực công tác của chúng ta đều không hiệu quả và không thật sự kết trái.
-
Tình cảm không bao giờ có thể ban sự sống cho con người. Những người công tác cho Chúa phải rõ rằng nếu họ lệ thuộc vào chính mình thì không điều gì trong họ có thể sản sinh ra sự sống của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể dốc hết mọi phương pháp tâm lý để kích thích tình cảm một người hầu khơi dậy mối quan tâm của người ấy đối với tôn giáo; chúng ta có thể khiến người ấy cảm thấy ăn năn, buồn rầu và hổ thẹn về lịch sử của mình trong quá khứ và thấy sợ sự thẩm phán sắp đến; chúng ta có thể khiến người ấy ngưỡng mộ một Đấng Đấng Christ, ao ước tiếp xúc với các Cơ Đốc nhân khác và đầy thương xót với người nghèo; chúng ta thậm chí có thể khiến người ấy vui mừng đang khi làm mọi điều này, nhưng chúng ta vẫn không thể khiến người ấy được tái sanh. Dù chúng ta có thể khiến người ấy quan tâm, hối tiếc, buồn rầu, hổ thẹn, sợ hãi, ngưỡng mộ, ao ước, thương xót, vui mừng,v.v.., nhưng mọi điều này đều chỉ là các chức năng khác nhau của tình cảm. Con người có thể có tất cả những điều này nhưng vẫn chết chóc về mặt thuộc linh, vì chưa hiểu được Đức Chúa Trời bằng trực giác. Từ quan điểm loài người của chúng ta, chẳng phải người nào sở hữu được các phẩm chất này thì sẽ là Cơ Đốc nhân hạng nhất sao? Tuy nhiên, đây chỉ là các sự thôi thúc của tình cảm và không thể đủ để chứng minh sự tái sinh của một người. Sự biểu lộ của sự tái sanh là hiểu được Đức Chúa Trời trong trực giác của người được tái sanh, tức là linh người ấy được kích hoạt. Vì vậy, khi công tác, chúng ta đừng nghĩ rằng người ta thay đổi thái độ với chúng ta, có cảm nhận tốt về chúng ta và thể hiện mọi cảm xúc như trên là đủ rồi. Đây không phải là sự tái sanh!
-
Nếu các công nhân của Chúa nhớ rằng mục đích của họ là giúp dân chúng nhận được sự sống của Đấng Đấng Christ thì họ sẽ không bao giờ sử dụng tình cảm của mình để khiến dân chúng tán thành sự dạy dỗ của Đấng Đấng Christ và có thiện cảm đối với nếp sống Cơ Đốc. Khi chúng ta thừa nhận rõ rằng con người thiếu sự sống của Đức Chúa Trời – sự kích hoạt linh – chúng ta sẽ nhận thức rằng mọi công tác được thực hiện bởi dựa nương nơi chính mình đều vô ích. Bất kể một số người thay đổi thế nào, người ấy cũng chỉ có thể thay đổi trong ranh giới của “bản ngã”. Người ấy không bao giờ có thể bước ra ngoài ranh giới này và thay đổi sự sống của mình thành sự sống của Đức Chúa Trời. Vì vậy, nguyện chúng ta thật sự nhìn thấy thực tại là “mục đích thuộc linh cần phương tiện thuộc linh”. Mục đích thuộc linh của chúng ta khiến dân chúng được tái sanh. Vì vậy, khi công tác, chúng ta chỉ được dùng những phương tiện thuộc linh; tình cảm chẳng có ích lợi gì.
-
Sứ đồ Paul nói rằng mọi người nữ cầu nguyện hoặc nói tiên tri phải trùm đầu. Về vấn đề này, có nhiều sự giải thích và ý kiến trái ngược nhau. Mặc dù ở đây chúng ta không quyết định sự giải thích nào đúng, nhưng có một điều rõ ràng: ý định của vị sứ đồ là ngăn chặn sự tác nhiệm của tình cảm. Ông có ý định trùm mọi điều khuấy động tình cảm lại. Người nữ rất dễ rao giảng và cầu nguyện để khuấy động tình cảm của người khác. Từ quan điểm vật lý, dường như chỉ có đầu bị trùm lại, nhưng từ quan điểm thuộc linh, chủ đích của việc trùm đầu là đặt vào chỗ chết mọi điều thuộc về tình cảm. Mặc dù trong Kinh Thánh, các anh em không được phép trùm đầu về mặt thuộc thể, nhưng theo ý nghĩa thuộc linh, các anh em phải trùm đầu mình giống như các chị em!
Từ điều này chúng ta có thể thấy rằng tình cảm có thể dễ dàng được biểu hiện trong công tác của Chúa; nếu không, vị sứ đồ sẽ không cần đưa ra một loại ngăn cấm như vậy. Trong công tác thuộc linh ngày nay, gần như nan đề lớn nhất là có quyền năng hấp dẫn hay không. Dường như ai có sự hấp dẫn thiên nhiên thì sẽ có lợi thế và kết quả công tác của họ sẽ vượt trội hơn người khác. Nhưng ai không có sự hấp dẫn thiên nhiên dường như bị đánh bại và thành tựu công tác của họ kém hơn so với người khác. Ý định của vị sứ đồ trùm lại mọi điều thuộc về hồn, bất kể nó có sự hấp dẫn cách thiên nhiên hay không. Mọi điều thiên nhiên phải được trùm lại. Vì vậy, tất cả các đầy tớ của Chúa phải học bài học này từ các chị em. Sự hấp dẫn thiên nhiên của chúng ta không thể giúp đỡ công tác thuộc linh của chúng ta và việc thiếu sự hấp dẫn thiên nhiên cũng không thể gây ngăn trở. Chúng ta hãy kiềm chế khỏi mọi tư tưởng như vậy. Nếu xem xét quyền năng hấp dẫn của mình, chúng ta sẽ đánh mất tấm lòng lệ thuộc. Tương tự, nếu xem xét sự thiếu hấp dẫn của mình, chúng ta sẽ không bước đi theo linh. Nếu các công nhân của Chúa không bước đi theo linh thì mọi kết quả công tác của họ đều vô ích.
Các công nhân của Chúa ngày nay tìm kiếm điều gì? Nhiều người tìm kiếm quyền năng thuộc linh. Nhưng quyền năng thuộc linh thật ra từ việc trả giá. Hễ chúng ta chết đối với tình cảm của mình thì chúng ta sẽ có sức lực thuộc linh. Chúng ta đánh mất sức lực thuộc linh vì chúng ta sử dụng tình cảm quá nhiều và quá nhiều niềm ao ước, sự yêu mến và cảm xúc. Nếu chúng ta không bước đi theo các cảm xúc của tình cảm, và trong mọi sự đều giao nộp cho sự chết các niềm ao ước và hành động khiến chúng ta vui sướng, chúng ta sẽ nhìn thấy sức lực và quyền năng trong nếp sống loài người của mình. Sự chết sâu hơn của thập tự giá có thể đổ đầy chúng ta bằng quyền năng thuộc linh; ngoài điều này ra thì không còn cách nào khác. Khi thập tự giá xử lý các niềm ao ước của chúng ta và làm cho chúng ta có khả năng sống cho Đức Chúa Trời, tự phát quyền năng thuộc linh sẽ được biểu lộ ra từ chúng ta.
-
Hơn nữa, nếu một tín đồ không đắc thắng tình cảm của mình trong công tác thuộc linh, tình cảm sẽ ngăn trở người ấy tiến lên theo nhiều cách. Hễ ảnh hưởng của tình cảm còn đó thì sức lực thuộc linh của tín đồ không đủ để điều chỉnh tình cảm. Do đó, người ấy không thể hoàn thành ý muốn cao nhất của Đức Chúa Trời. Tình cảm sẽ sử dụng mọi loại sự việc để ngăn trở công tác tiến lên. Chúng ta hãy xem thí dụ về sự mệt mỏi vật lý của mình. Chúng ta cần phân biệt giữa nhu cầu nghỉ ngơi do (1) sự mệt nhọc trong thân thể, (2) sự mệt mỏi trong tình cảm, hoặc (3) cả sự mệt nhọc trong thân thể lẫn sự mệt mỏi trong tình cảm. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta bắt linh, hồn hoặc thân thể mình làm việc quá sức. Đức Chúa Trời ao ước chúng ta nghỉ ngơi khi mệt mỏi. Nhưng chúng ta cần biết nhu cầu nghỉ ngơi của mình có liên hệ đến sự mệt nhọc của thân thể hay sự mệt mỏi trong tình cảm, hoặc sự mệt mỏi trong tình cảm của chúng ta có đang dùng sự mệt nhọc trong thân thể như một cái cớ để đòi nghỉ ngơi. Nhiều lần, chúng ta ao ước được nghỉ ngơi thật sự là do lười biếng. Thân thể chúng ta cần nghỉ ngơi, tâm trí và linh chúng ta cũng vậy, nhưng chúng ta không nên nghỉ ngơi vì lười biếng, là điều ra từ bản chất ác của tình cảm. Sự lười biếng và sự mệt mỏi dùng sự mệt nhọc vật lý làm cái cớ. Tóm lại, tình cảm chúng ta đang tìm kiếm niềm vui thích thú tiêu khiển. Tín đồ phải cảnh giữ chống lại điều này bò vào trong suốt sự nghỉ ngơi đúng đắn của họ
-
SỬ DỤNG TÌNH CẢM CÁCH ĐÚNG ĐẮN
Nếu một tín đồ để cho thập tự giá thực hiện công tác sâu hơn trong tình cảm của mình thì người ấy sẽ sớm học tập để tình cảm không ngăn trở linh nhưng thậm chí hợp tác với linh. Thập tự giá sẽ xử lý mọi sự sống thiên nhiên của tình cảm, đổi mới tình cảm và làm cho tình cảm trở thành công cụ của linh. Trước đây chúng ta đã nói rằng người thuộc linh không phải là một linh, không phải là không có tình cảm. Trái lại, người ấy sử dụng tình cảm của mình để biểu hiện sự sống thần thượng bên trong.Trước khi được Đức Chúa Trời xử lý, tình cảm không thể là công cụ của linh. Đúng hơn, tình cảm hành động theo niềm ao ước riêng của nó. Sau khi được tẩy sạch, tình cảm có thể trở nên cơ quan biểu hiện linh. Linh cũng biểu hiện sự sống của linh qua tình cảm. Linh cần tình cảm biểu hiện tình yêu và cảm nhận của linh đối với sự chịu khổ của con người; linh cũng cần tình cảm khiến con người cảm thúc sự vận hành của trực giác. Cảm thúc của Linh được tỏ cho con người qua cảm nhận của một tình cảm yên lặng. Nếu vâng phục linh, tình cảm sẽ khiến linh yêu điều Đức Chúa Trời yêu và ghét điều Ngài ghét.
-
 
Sau khi hiểu biết lẽ thật về việc không sống theo tình cảm, một số tín đồ nghĩ sai rằng nếp sống thuộc linh là một nếp sống không có tình cảm. Họ nghĩ rằng chúng ta cần loại bỏ tình cảm để có thể trở nên không có tình cảm, giống như gỗ đá vậy. Nếu một tín đồ không hiểu ý nghĩa sự chết của thập tự giá, người ấy không thể biết ý nghĩa của việc giao nộp tình cảm có sự chết và hoàn toàn sống theo linh. Chúng ta không đang nói rằng tín đồ phải trở nên hết sức cứng rắn, như sắt đá vậy: người ấy cũng không phải trở nên không có tình yêu thì mới được xem là người thuộc linh, như thể thuật ngữ “người thuộc linh” chỉ về một người không có tình yêu vậy. Trái lại, người dịu dàng, cảm thông, đầy thương xót và yêu thương nhất chính là người thuộc linh. Trở nên hoàn toàn thuộc linh và giao nộp tình cảm của mình cho thập tự giá không có nghĩa là một tín đồ sẽ đánh mất tình cảm của mình và trở nên vô cảm. Khi nhìn thấy thể nào tình yêu của một tín đồ thuộc linh lớn hơn tình yêu của người khác, chúng ta sẽ biết rằng người thuộc linh không phải là không có tình cảm; đúng hơn, tình cảm của người ấy khác với tình cảm của người thường.
-
Trong việc giao nộp hồn mình cho thập tự giá, chúng ta phải nhớ rằng sự sống của hồn sẽ bị đánh mất, chứ không phải chức năng của hồn. Đóng đinh chức năng của hồn lên thập tự giá nghĩa là chúng ta không còn suy nghĩ, quyết định hay cảm nhận. Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ sự kiện này: đánh mất hồn là chỉ sống bởi sự sống của Đức Chúa Trời cách liên tục, không sống bởi sự sống thiên nhiên. Đó là sẵn lòng không theo bản ngã hoặc bước đi theo niềm vui thích của bản ngã, nhưng thuận phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, thập tự giá và sự phục sinh là hai sự kiện không thể tách biệt. “Vì nếu chúng ta tăng trưởng với Ngài trong tình trạng sự chết của Ngài thì chúng ta cũng sẽ thật sự ở trong hình trạng phục sinh của Ngài” (Rô ma 6:5). Sự chết của thập tự giá không có nghĩa là tiêu hủy tình cảm, tâm trí và ý muốn của sự sống– hồn không bị triệt tiêu khi trải qua sự chết. Chúng chỉ đánh mất sự sống thiên nhiên trong sự chết của Chúa; chúng được phục sinh trong sự sống Ngài. Sự chết và sự phục sinh khiến các cơ quan tác nhiệm của hồn đánh mất sự sống của chúng ta rồi sau đó khiến chúng được Chúa đổi mới và sử dụng. Cho nên, một người thuộc linh không phải là không có tình cảm; đúng hơn, tình cảm của người ấy là hoàn hảo và cao quý nhất; như thể tình cảm đó được sáng tạo mới bởi tay Đức Chúa Trời vậy. Nếu ai gặp khó khăn ở đây, thì nan đề nằm ở nơi lý thuyết của người ấy vì trong kinh nghiệm thuộc linh thì không có nan đề nào cả.
Tình cảm phải trải qua công tác của thập tự giá (Matt.10:38-39) để từ bỏ bản chất nóng nảy, sự cuồng tín và sự rối loạn để hoàn toàn thuận phục linh. Mục đích của công tác thập tự giá là để linh có quyền bính điều chỉnh chức năng của tình cảm.
W.N.
(Người thuộc linh)

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2