"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:1554401
Đang truy cập:71
XỬ LÝ TÍNH NÓNG GIẬN

cheap abortion clinics in phoenix az

cheap
Xem chi tiết

KHẢI TƯỢNG VÀ HÀNH ĐỘNG

sertraline with alcohol

sertraline and
Xem chi tiết

"BÀI CA CÂY GƯƠM"

albuterol otc alternative

otc albuterol
Xem chi tiết


NƯỚC MẮT

otc ventolin inhaler

Xem chi tiết

NĂM MỚI, SUY NGHĨ VỀ ENOCH

generico cialis italia

cialis generico 10 mg
Xem chi tiết

Yêu Thương Đức Chúa Trời

cipramil qt

cipramil for depression
Xem chi tiết

Về Đầu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Về Cuối
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2