"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:2157040
Đang truy cập:1089
Sự Cứu Rỗi Của Người Phụ Nữ Ngoại Tình-1-

 -
Đọc Kinh Thánh: Giăng 4:1-15, 29
“Vậy, khi Chúa

Xem chi tiết
Sự Cứu Rỗi Làm Thay Đổi Tâm Tính Và Hành Vi-

  SAU KHI MỘT NGƯỜI ĐƯỢC CỨU, ANH PHẢI TRẢI QUA MỘT SỰ THAY ĐỔI NHẤT ĐỊNH TRONG TÂM

Xem chi tiết

NƯỚC MẮT -1-

  Kinh Thánh : Heb. 5: 7

Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu

Xem chi tiết

NƯỚC MẮT -2-

 II. CHỨC NĂNG CỦA NƯỚC MẮT

A. Về Sự Cứu rỗi

Nước mắt không phải

Xem chi tiết

NƯỚC MẮT -3-

  C. Liên quan đến công việc của Chúa

Bây giờ chúng

Xem chi tiết
Về Đầu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45.
Về Cuối
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2