"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:2256308
Đang truy cập:79

NGÔN TỪ--

   Lời nói là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của

Xem chi tiết

LỄ VƯỢT QUA -1

  Đọc Kinh Thánh: 1 Cor. 5:7-8

I Cô-rinh-tô 5:7-8 đề cập

Xem chi tiết

Lễ Vượt Qua (2)

order abortion pill philippines

pregnancy
Xem chi tiết

ĐỨC GIÊHÔVA

                Kinh văn: Xuất Hành

Xem chi tiết

CÔ DÂU CỦA CHRIST

  Kinh văn: Sáng 2: 18 – 23

Trong sáng thế ký 2: 18

Xem chi tiết

NGUYÊN TẮC LÀM NGƯỜI THỨ HAI-

  Kinh van: 1Cor15:46-47;Sáng 17:18-19;25:23; La 9:12-13;Sang 48:18-

19;1Sam

Xem chi tiết

LUONG TAM CUA CAC TIN DO-

 1Giăng 3:20-21
Sau khi linh cua tín đồ đă được tái sinh, lương

Xem chi tiết
Về Đầu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
Về Cuối
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2