"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:2155922
Đang truy cập:57
Đức Chúa Trời không ngự ở trung tâm các hệ thống của con người-

 Họ đặt những kẻ làm chứng dối nói rằng: “Người nầy không ngớt

Xem chi tiết

Công Tác Làm Hao Mòn Của Satan

  Kinh Thánh: Đa-ni-ên. 7:25

“Vua đó sẽ nói những

Xem chi tiết

DẤU HIỆU CỦA HAI CON TRAI CỦA TIÊN TRI Ê-SAI-

 Chúa đã sử dụng Ê-sai và hai con của ông như là

Xem chi tiết

Khắc Nghiệt, Không Khoan Dung Và Ác Độc-

 Xê-ru gia, chị của Đa-vít có ba con trai: A-bi-sai,

Xem chi tiết

Người Của Đức Chúa Trời Và Vị Tiên Tri Già

 Đọc Kinh Thánh: 1 Các Vua 13:1-32

“Đương khi

Xem chi tiết

QUẢ PHỤ, NGƯỜI VỢ, VÀ TRINH NỮ

 Đọc Kinh Thánh: Luca 18: 3; Rev

Xem chi tiết

SỰ HIỆP NHẤT CƠ ĐỐC THEO LỐI BA-BY-LÔN-

 Ba-by-lôn thường được nhắc đến trong Kinh thánh, không chỉ trong thời

Xem chi tiết

Về Đầu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44.
Về Cuối
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2