"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:2157064
Đang truy cập:1090
Sự Thương Cảm Của Thầy Thượng Tế

   Kinh Thánh : Hê-bơ-rơ 4:15-16


KỶ LUẬT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐỂ CHO CHÚNG TA DỰ PHẦN SỰ THÁNH KHIẾT CỦA NGÀI-

 Heb. 12:10-Cha phần thân xác chỉ sửa trị chúng ta một thời gian ngắn

Xem chi tiết

"NIỀM VUI CỦA CHÚA LÀ SỨC MẠNH CỦA BẠN "

 Neh. 8:10-- vì niềm vui trong CHÚA là sức mạnh của ông

Xem chi tiết

TỘI LỖI LÀ MỘT ĐỊNH LUẬT TRONG CON NGƯỜI-

 Rô ma 7:23-Nhưng tôi nhận thấy trong chi thể tôi một luật khác

Xem chi tiết

CÁI CHÉN-

 Mác 10: 37-40- Họ thưa rằng: “Xin cho chúng ta được ngồi một đứa

Xem chi tiết


Cuộc Khủng Hoảng Nợ Nần Toàn Cầu Sắp Tới -

  Nợ quốc gia của Hoa Kỳ hiện vượt quá 22 nghìn tỉ đô la và

Xem chi tiết

Đo Đạc Và Tuôn Chảy

  Kinh Thánh: John 7:37-38; Ê-xê-chi-ên. 47:1-10,

Xem chi tiết
Về Đầu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45.
Về Cuối
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2