"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:1841604
Đang truy cập:71

Chúng Ta Sống Hay Chết-

 "Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Cho nên dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa cả" (Rô-ma 14: 8).

Khi người lính ở giữa chiến trường, anh sẽ hiểu thấu đáo lời nầy: 'Hoặc chúng ta sống hay chúng ta chết , phía nào cũng có thể xảy ra".

Linh của Chúa ở trong Đa-vít đã ép buộc ông ta không chỉ phải thách thức Gô-li-át mà còn phải liều chết xông vào trận chiến. Ba người bạn Hê-bơ-rơ tại Ba-by-lôn nói với vị vua già nua độc ác đó rằng Đức Chúa Trời của họ có thể sẽ cứu họ khỏi ngọn lửa. Có bao nhiêu người trong Cơ Đốc giáo nói amen với điều đó? Tuy nhiên, nhiều giới Tin lành thường không trích dẫn tuyên bố về đức tin như sau: "Còn nếu Ngài không cứu, thì xin đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phục vụ các thần của vua và không thờ lạy pho tượng vàng mà vua đã dựng "(Đa. 3:18). Bạn thấy, dù họ sống hay chết, họ sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời của họ. Các bạn có thái độ như vậy không? Sống hay chết cũng chấp nhận.

"Dù Chúa giết tôi, tôi vẫn tin cậy Ngài"(Gióp 13:15). Gióp nói rằng thậm chí dù ông đã mất mọi thứ và thậm chí nếu Đức Chúa Trời giết ông, thì ông vẫn tin tưởng Đức Chúa Trời của mình. Phao-lô nói: "Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ, còn chết là ích lợi" (Phi líp 1:21).

Anh chị em ơi, chúng ta có thể nói rằng đây là điểm kết cuộc chính yếu của chúng ta không? Cho dù chúng  ta sống hay chết, chúng ta sẽ làm vinh danh Đức Chúa Trời không? Có một câu Kinh Thánh được nhiều người trong Cơ Đốc giáo trích dẫn là "Họ đã chiến thắng nó (sa tan) nhờ huyết Chiên Con, Và nhờ lời làm chứng của họ; Họ chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết"(Khải. 12:11). "Họ chẳng tiếc mạng sống của mình cho đến chết"- Anh chị em ơi, đây là dấu hiệu của người thánh đồ chân chính--không phải họ luôn luôn được cứu khỏi mọi tình thế, nhưng họ tôn vinh Đức Chúa Trời bất kể hoàn cảnh của họ, thậm chí trong sự việc sống hay chết. Đây là hội thánh Cơ Đốc bình thường. Đây là chứng cớ cho thế giới.

ST

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2