"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643760
Đang truy cập:116

LOẠI NGƯỜI NÀO CẦN CẮT BÌ?-

 Sáng thế kí 17: 12 chép, “Trải qua các đời, mỗi người nam trong vòng các ngươi, hoặc sanh đẻ tại nhà, hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang, chẳng thuộc về dòng giống ngươi, hễ lên được tám ngày rồi, đều phải chịu phép cắt bì”. Ai cần được cắt bì? Hai loại người cần cắt bì: những người được sinh ra trong nhà và những người được mua bằng tiền. Cho dù sinh ra hay đã mua, tất cả đều phải cắt bì. Cảm ơn và ca ngợi Đức Chúa Trời vì cả hai chúng ta đều được sinh ra bởi Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời mua. Chúng ta không chỉ được Đức Chúa Trời mua, mà còn được Đức Chúa Trời sinh ra.

 

1Phi-e-rơ 1:18 và 19 nói, "Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát, như bạc hoặc vàng, mà anh em đã được chuộc khỏi cách ăn ở hư không của tổ phụ truyền lại, 19 bèn là bởi huyết báu, như huyết của chiên con không tì không vít, tức là huyết của Christ". 1 Cô-rinh-tô 6:20 nói rằng: "vì anh em đã được mua bằng giá cao rồi ".  Điều này cho chúng ta biết rằng chúng ta đã được Đức Chúa Trời mua lại.

Giăng 3: 6 nói, “hễ chi sanh bởi Linh là linh” và 1 Giăng 3: 9 nói, “Mọi người đã sanh bởi Đức Chúa Trời  …” .Những câu nầy nói với chúng ta rằng chúng ta được Đức Chúa Trời sinh ra.

 

Chúng ta cảm tạ và ca ngợi Đức Chúa Trời  mặc dù Ngài không lập giao ước với chúng ta, là người ngoại bang, nhưng chúng ta đều có khả năng chịu cắt bì. Xuất Ê-díp-tô Ký 12:48 nói, “Khi một khách ngoại bang nào kiều ngụ nhà ngươi, muốn giữ lễ Vượt qua của Đức Giê-hô-va, thì mọi người nam của họ phải chịu phép cắt bì; đoạn, họ mới được đến gần giữ lễ nầy, và được coi như người sanh trong xứ. Nhưng ai không chịu phép cắt bì, thì chẳng được ăn đâu".  Điều này cho chúng ta biết rằng một người khách lạ cũng có thể được cắt bì. Ngày nay, nếu có ai ở đây không tin Chúa, nếu bạn sẵn sàng chịu phép cắt bì, bạn có thể giống như dân của Đức Chúa Trời.

 

 --Ý Nghĩa Của Sự Cắt Bì-

Tầm quan trọng của cắt bì là cắt bỏ sự ham muốn của xác thịt. Không ai có thể phục vụ Đức Chúa Trời bằng xác thịt. Chúa nói rằng xác thịt không ích lợi gì (Giăng 6:63). Rô-ma 8: 7 nói rằng xác thịt là thù nghịch chống lại Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta muốn phục vụ Đức Chúa Trời, muốn dự phần giao ước, và làm các công việc của Đức Chúa Trời, chúng ta phải cắt bỏ xác thịt.

 

Ý nghĩa của xác thịt là gì? Xác thịt là những gì con người có bằng sự ra đời của anh ta, những gì con người có hồi ban đầu trước khi anh ta tin Chúa. Cho dù điều đó tốt hay xấu, xác thịt phải được cắt bì bởi vì nó không khuất phục Đức Chúa Trời, cũng không thể nào phục được. Ngay cả khi xác thịt tốt, nó vẫn không thể làm vui lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta, những người đã tin nơi Chúa, muốn làm vui lòng Đức Chúa Trời, chúng ta phải được cắt bì trong lòng. Con cháu của Áp-ra-ham bị cắt bì trong thân thể; chúng ta cần được cắt bì trong tấm lòng. Việc cắt bì trong tấm lòng không chỉ được tìm thấy trong Tân ước; nó cũng được tìm thấy trong Cựu Ước.

 

Giê-rê-mi 4: 4 nói, "hãy tự cắt bì mình cho Đức Giê-hô-va, và cất dương bì khỏi lòng ngươi!". Một tấm lòng bẩn thỉu không thể thấy Đức Chúa Trời. Thưa các anh chị em, hãy để tôi hỏi bạn một câu hỏi đơn giản nhất: Tất cả những tấm lòng của bạn có sạch sẽ và không có bất kỳ sự bẩn thỉu nào không? Nhiều người có sự kiêu ngạo, ghen tuông và bẩn thỉu trong lòng họ. Không cắt đứt chúng, họ không thể thấy Đức Chúa Trời. Ai đó với tấm lòng ô uế không thể thấy Đức Chúa Trời. Một kẻ bất khiết không thể thấy Đức Chúa Trời. Có lẽ hành vi bên ngoài của bạn khá tốt. Tuy nhiên, bên trong, bạn yêu thế giới, và trong tấm lòng của bạn, bạn phạm các tội lỗi và phạm cách vô đạo đức. Trong lòng mình, bạn có ghen tị về nhà cửa, gia súc, người hầu, hoặc vợ của người khác không? Nếu những điều này không được cắt bỏ ra khỏi tấm lòng của bạn, bạn không thể tham gia vào giao ước của Đức Chúa Trời.

 

Giê-rê-mi 9: 25-26 nói, "Đức Giê-hô-va phán: Nầy, ngày đến, bấy giờ ta sẽ phạt mọi kẻ chịu cắt bì mà lòng chưa cắt bì: Vì mọi dân tộc đều không cắt bì, còn cả nhà Y-sơ-ra-ên chẳng cắt bì trong lòng ". Tất cả các quốc gia không được cắt bì trong cơ thể họ. Tất cả những người trong nhà của Israel được cắt bì trong cơ thể của họ, nhưng không  được cắt bì trong tấm lòng của họ. Những người này sẽ bị Đức Chúa Trời cắt đứt. Hôm nay chúng ta không quan tâm đến sự cắt bì trong trên thân thể như hồi quá khứ. Chúng ta quan tâm về  tấm lòng của chúng ta. Thưa các anh chị em, tấm lòng của chúng ta khó đắc thắng nhất. Bên ngoài chúng ta có thể lừa dối người khác, nhưng bên trong, chúng ta đang thối nát. Tấm lòng không bị cắt bì không thể đến gần Chúa. Ngày nay không phải là vấn đề chúng ta ở bên ngoài như thế nào, mà là cách chúng ta bên trong ra sao.

Phục truyền 10:16 nói, "Vậy, hãy trừ sự ô uế của lòng mình đi, chớ cứng cổ nữa". Ý nghĩa ở đây là loại bỏ sự bẩn thỉu khỏi tấm lòng bạn.

Phục truyền 30: 6 nói, "Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ cất sự ô uế khỏi lòng ngươi". Điều này có nghĩa giống như câu nói trên, có nghĩa là, cắt đứt các sự nhơ nhớp của tấm lòng.

 

Những câu nói trên của Cựu Ước nhấn mạnh cách đáng kể về sự cắt bì của tấm lòng. Thậm chí trong Tân ước còn nhấn mạnh hơn nữa. Rô-ma 2:28 và 29 rõ ràng nhất : “cắt bì xác thịt bề ngoài cũng chẳng phải là cắt bì;  .. còn sự cắt bì thật thì thuộc trong lòng, ở nơi tâm linh, chớ chẳng ở nơi văn tự”. Những gì Đức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham chỉ là sự cắt bì của xác thịt. Hôm nay Đức Chúa Trờ đã tiến thêm một bước. Bây giờ tất cả phải được cắt bì trong tấm lòng.

 

Bất cứ ai không được cắt bì trong lòng không thể tham gia vào giao ước của Áp-ra-ham. Sứ đồ Phao-lô đã viết sách Ga-la-ti để cho chúng ta thấy rằng chúng ta có một phần hưởng trong giao ước của Áp-ra-ham. Lời hứa của Đức Chúa Trời đối với Áp-ra-ham  có trước pháp luật. Những gì chúng ta nhận được đến trước pháp luật. Nếu bất kỳ niềm kiêu ngạo hay ghen tị nào trong lòng chúng ta và nếu chúng không được cắt bỏ, chúng ta không có phần nào trong giao ước của Áp-ra-ham. Thay vào đó, chúng ta sẽ bị cắt bỏ.

 

Khi chúng ta nói về ý nghĩa của sự cắt bì, nếu chúng ta dừng lại ở đây, chúng ta đang rao giảng luật pháp chứ không phải là phúc âm. Cảm ơn và ca ngợi Đức Chúa Trời  chúng ta có phúc âm; chúng ta có một cách cắt bỏ sự ham muốn của tấm lòng mình.

--Phi-líp 3: 3

Nếu chúng ta cho phép Đức Thánh Linh làm một công việc sâu sắc hơn qua thập tự giá, thì phép cắt bì mà chúng ta nhận được sẽ trở nên thực tế hơn mỗi ngày. "Vì chúng ta là kẻ chịu cắt bì thật, tức là kẻ cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà phụng sự, khoe khoang trong Christ Jêsus, và không tin cậy xác thịt" (Phil. 3: 3). Sự tự tin trong xác thịt đã bị mất vì cắt bì không được làm bằng tay. Ở đây vị sứ đồ kể rằng “khoe khoang trong Christ Jêsus” là trung tâm của mọi sự việc. Ông chỉ ra sự nguy hiểm cho chúng ta, ở một mặt, và sự  bảo đảm ở bên kia. Tin vào xác thịt dễ dàng hủy hoại sự khoe khoang của chúng ta trong Christ Jêsus, trong khi thờ phượng trong tâm linh khiến chúng ta đạt được phước lành của sự  sống và sự thật.

 

Đức Thánh Linh đã tôn vinh Chúa Jêsus và hạ xác thịt xuống. Nếu chúng ta muốn khoe mình trong Đấng Christ và muốn Ngài tự hào trong chúng ta, nếu chúng ta muốn tôn vinh  trong  Christ Jêsus trong kinh nghiệm của mình, thì một mặt, phải nhận được sự cắt bì của thập tự giá và, mặt khác, học cách thờ phượng trong Đức Thánh Linh. Không cần xung đột vì xung đột là công việc của xác thịt. Không cần phương pháp vì các phương pháp chỉ cần thiết khi xác thịt được sử dụng. Thật hoàn toàn là một vấn đề không có sự tự tin trong xác thịt, bất kể chúng ta đẹp hay có năng lực như thế nào.

 

Chúng ta chỉ nên tin vào Kinh Thánh và chỉ thuận phục Chúa. Nếu có đức tin và sự thuận phục, xác thịt sẽ bị hạ xuống trong tư thế bị nguyền rủa của nó, và mất đi quyền lực của nó. Nguyện Đức Chúa Trời có thể nhân từ với chúng ta để chúng ta sẽ coi thường về chính mình ngày một nhiều hơn, ngày càng ít dựa vào chính mình hơn, và ngày càng sâu sắc nhận ra chính mình hơn nữa, là người vô dụng như thế nào. Có thể chúng ta hoàn toàn không tin vào xác thịt. Đây là cái chết thực sự. Nếu không có cái chết này, chúng ta sẽ không có kinh nghiệm này.

W.N.

 

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2