"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643674
Đang truy cập:110

CON THÚ TỪ DƯỚI ĐẤT LÊN— ĐỨC THÁNH LINH GIẢ-

name of abortion pill in u

where to buy abortion pill charamin.jp buy abortion pill

 

Khải thị 16:13 chép, “Tôi đã thấy có ba uế linh hình như ếch nhái ra từ miệng rồng, miệng thú và miệng tiên tri giả”.
 
Rồng, con thú và tiên tri giả là ba ngôi giả mạo của Satan mà sách khải thị phô bày ra. Đức chúa cha giả là con rồng, là Satan (Khải 12); Chúa Jesus giả là con thú (Khải 13:1-12); và thánh linh giả là tiên tri giả, là con thú từ dưới đất lên.

 
Khải 13:11-18,
 Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác, có hai sừng như sừng chiên con, và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lạy con thú trước, là con có vết thương đến chết đã được lành.  Nó làm những phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta.  Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú; và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại.  Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lạy tượng con thú đó bị giết đi.  Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu, hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Đây tỏ ra sự khôn ngoan: Kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú, vì đó là một số người; số nó là sáu trăm sáu mươi sáu.
 
Tôi đã diễn giảng về Antichrist là con thú bảy đầu, mười sừng rồi, hôm nay tôi sẽ nói về con thú từ dưới đất lên.
 
“Con thú khác’” nầy là tiên tri giả. Hắn sẽ từ dưới đấtt đi lên. Vì trái đất, miếng đất ngụ ý là quốc gia Israel.  Con thú khác là tiên tri giả sẽ xuất phát từ người Do thái.
 
Tiên tri giả nầy có thể là Judas Iscariot. Vì theo Giăng 6:7—71 Chúa Jesus nói, “Ta chẳng đã lựa chọn các ngươi có 12, mà một trong các ngươi là Ma Quỉ ư? Ấy là Ngài nói về Judas Iscariot, vì chính hắn là kẻ sắp phản Ngài, mà vốn ở trong số 12”. Kinh thánh khải thị về “demon” (các quỉ nhỏ) và The Devil (Ma Quỉ). Mà chữ The devil ám chỉ chính Satan. Tại đây Chúa Jesus nói Judas Iscariot là The Devil, ngụ ý Jadas là sự hóa thân của Satan. Cho nên sứ đồ Phi e rơ nói về sự chết của Judas là hắn “đã lìa bỏ để đi đến nơi của nó” ( his own place). Nơi đó là vực sâu không đáy, sào huyệt của Satan và Antichrist—Khải 9:11; 11: 7. Nói về mặt địa lí, con thú nầy từ dưới đất đi lên; còn về mặt nghĩa bóng, hắn xuất thân từ dân Do thái. Tiên tri giả đặc trách về tôn giáo vụ trên toàn cầu trong đại nạn.
 
Hắn có hai sừng, diện mạo giống con chiên mà ăn nói như cách nói của con rồng.
 
Hắn khiến loài người thờ lạy con thú thứ nhất, là Antichrist. Hắn bắt chước Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh tôn vinh và làm cho Chúa Jesus trở nên hiện thực với thánh đồ (Giăng 16:13-15).
 
“Nó làm dấu lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống đất...”. Hắn bắt chước Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh ban lưỡi lửa ngày Ngũ tuần, và làm nhiều dấu kỳ phép lạ qua hội thánh. Hắn sẽ dùng quyền năng Satan thực thi nhiều dấu lạ lớn như kêu lửa từ trời giáng xuống, như tiên tri Elijah đã làm hồi xưa (Vua 18:36-38), do đó rất khó cho dân chúng phân biệt các tiên tri thật với tiên tri giả nầy (xem 11:5).
 
“Nó cũng được phép ban hơi sống cho hình tượng con thú, hầu cho hình tượng ấy nói được”. Thi thiên 115:5 nói:  không có hình tượng nào do tay loài người làm ra có thể nói được, nhưng hình tượng cuối cùng là hình tượng Antichrist sẽ nói được. Đây chắc chắn là một dấu lạ lớn, làm cho loài người thờ lạy hình tượng con thú trên cả địa cầu.
 
“Nó cũng khiến mọi người...đều chịu ghi dấu trên tay hữu hoặc trên trán...”.Các hình thức tạo tài khoản và rút tiền trong ngân hàng điện tử hiện nay là tiền thân của sự ghi dấu nầy. Hắn bắt chước Đức Thánh Linh, vì Phao lô có nói, “sau khi anh em tin, thì cũng được ấn chứng bằng Thánh Linh...”(Eph. 1:13).. Không có dấu hiệu con thú, cư dân địa cầu không thể mua và bán trong cơn đại nạn. Tín đồ không hề bị ghi dấu nầy, xem Khải 13:8.
 
Số mục con thú là 666. Vì sứ đồ Giăng viết sách Khải thị vào thời đế quốc La Mã còn cường thịnh, nên ông không dám ghi tên con thú cách cụ thể là Caesar Neron. Ông phải ghi theo lối ám hiệu là 666. Ai khôn ngoan sẽ tính ra trị giá con số đó và tìm biết được tên của Neron, là con thú mà Giăng ngụ ý. Viết tên của Caesar Nero theo dạng Hi lạp (Latin hóa) là Kaisar Neron. Trị giá của tất cả các chữ số của tên “Kaisar Neron” là 666, vì người Hilạp và người Hebrew dùng mẫu tữ của họ làm chữ số./.
Minh Khải

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2