"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643704
Đang truy cập:109

CON THÚ BẢY ĐẦU MƯỜI SỪNG—ANTICHRIST-

 

1.CÁI SỪNG NHỎ CỦA CON QUÁI VẬT:
 
*Daniel 7:8-12,
 Sau đó ta lại nhìn xem trong sự hiện thấy ban đêm, nầy, một con thú thứ tư, dữ tợn, rất mạnh, và có sức lắm. Con thú đó có những răng lớn bằng sắt; nó nuốt ăn và nghiền nát, dùng chân giày đạp vật gì còn lại, nó khác với các con thú đã đến trước, và có mười sừng. 8 Ta suy xét những sừng đó, và, nầy, có một cái sừng nhỏ khác ở giữa những sừng ấy mọc lên và ba cái trong những sừng trước bị nhổ đi trước mặt nó. Nầy, cái sừng đó có những mắt y như mắt người, và một cái miệng nói những lời xấc xược.


Ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi đã đặt, và có Đấng Thượng cổ ngồi ở trên. Áo Ngài trắng như tuyết, và tóc trên đầu Ngài như lông chiên sạch. Ngôi Ngài là những ngọn lửa, và các bánh xe là lửa hừng.  Trước mặt Ngài, một sông lửa chảy ra và tràn lan; ngàn ngàn hầu hạ Ngài và muôn muôn đứng trước mặt Ngài. Sự xét đoán đã sắm sẵn, và các sách mở ra.  Bấy giờ ta nhìn xem vì cớ tiếng của những lời xấc xược mà sừng ấy nói ra. Vậy ta nhìn xem cho đến chừng con thú bị giết, xác nó bị hủy diệt và bị phó cho lửa để đốt.  Còn những con thú khác cũng bị cất hết quyền, nhưng được làm dài đời sống mình một mùa và một kỳ.
 
Cái sừng nhỏ mọc lên từ giữa 10 cái sừng kia và 3 cái sừng bị nhổ trước mặt nó ngụ ý AntiChrist sẽ xuất phát từ 10 vua, và ba vua bị tiêu diệt trước mặt nó. Theo cách nầy Antichrist sẽ trở nên cái sừng mạnh nhất.
 
Cái sừng nhỏ có cặp mắt như cặp mắt con người và miệng nói những điều vĩ đại. –ngụ ý Antichrist sẽ có sự thấu suốt sắc bén để am hiểu nhiều điều và cái miệng nói những lời phạm thượng Đức Chúa Trời. Vì điều nầy, hắn sẽ bị giết, thân thể hắn sẽ bị tiêu hủy và phó cho lửa hừng (.c.19, Khải 19:20).
 
*Daniel 7:19-27,
 Bấy giờ ta muốn biết lẽ thật về con thú thứ tư, là con khác với hết thảy các con khác, rất dữ tợn, răng thì bằng sắt, móng thì bằng đồng, nó cắn nuốt, nghiền nát, và có gì còn lại thì giày đạp dưới chân.  Ta cũng muốn biết lẽ thật về mười cái sừng ở trên đầu nó, và về cái sừng khác mọc lên, và trước mặt nó ba sừng kia đã bị rơi xuống, -sừng nầy có những mắt và miệng nói những lời xấc xược, và hình dạng nó mạnh bạo hơn những sừng khác.  Ta nhìn xem, cái sừng đó tranh chiến cùng các thánh, và thắng trận,  cho tới khi Đấng Thượng cổ đã đến, sự xét đoán đã ban cho các thánh của Đấng Rất Cao và thì giờ đã đến, là khi các thánh được nước làm của mình.

 Vậy người nói cùng ta như vầy: Con thú thứ tư sẽ làm nước thứ tư trên đất, khác với hết thảy các nước, và nó sẽ nuốt cả đất, giày đạp và nghiền nát ra.  Mười cái sừng là mười vua sẽ dấy lên từ nước đó; và có một vua dấy lên sau, khác với các vua trước, và người đánh đổ ba vua.  Vua đó sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, làm hao mòn các thánh của Đấng Rất Cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp; các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ.

 Nhưng sự xét đoán sẽ đến, và người ta sẽ cất quyền thế khỏi nó, để diệt đi và làm cho hủy phá đi đến cuối cùng.  Bấy giờ nước, quyền thế, và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời, sẽ được ban cho dân các thánh của Đấng Rất Cao. Nước Ngài là nước đời đời, và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài.
 
   Antichrist sẽ khai chiến với các thánh đồ, làm hao mòn các thánh đồ của Đấng Chí Cao trải ba năm rưỡi và chiến thắng họ. c.21, 25)
   Một kỳ, những kỳ và nủa kỳ ngụ ý ba năm rưỡi, hay 42 tháng hoặc 1260 ngày—ám chỉ phân nửa sau của tuần lễ cuối cùng, được dự ngôn trong 9:27, là thời gian của cơn đại nạn, Matthew 24:21
 
Daniel 8:8-14, 23-25,
 Con dê đực làm mình nên lớn lắm; nhưng khi nó đã mạnh, thì cái sừng lớn của nó gãy đi, và ở chỗ đó, có bốn cái sừng mọc rõ ra hướng về bốn gió trên trời.
 Bởi một trong các sừng, có mọc ra một cái sừng nhỏ, lớn lên rất mạnh, về phương nam, phương đông, lại hướng về đất vinh hiển.  Nó lớn lên đến cơ binh trên trời; làm cho đổ xuống đất một phần cơ binh và một phần trong các ngôi sao, rồi nó giày đạp lên.  Nó làm mình nên lớn cho đến tướng cơ binh; nó cất của lễ hằng dâng khỏi Ngài, và nơi thánh của Ngài bị quăng xuống.  Vì cớ tội lỗi thì cơ binh được phó cho nó, luôn với của lễ thiêu hằng dâng; và nó ném bỏ lẽ thật xuống đất, nó làm theo ý mình và được thạnh vượng.
 Bấy giờ ta nghe một đấng thánh đương nói, và một đấng thánh khác nói cùng đấng đương nói, rằng: Sự hiện thấy nầy về của lễ thiêu hằng dâng và về tội ác sinh ra sự hủy diệt, đặng phó nơi thánh cùng cơ binh để bị giày đạp dưới chân, sẽ còn có cho đến chừng nào?  Người trả lời cùng ta rằng: Cho đến hai ngàn ba trăm buổi chiều và buổi mai; sau đó nơi thánh sẽ được thanh sạch.
  
  Con dê đực và cái sừng to lớn ngụ ý Alexandre đại đế. Sau khi ông chết, đế quốc phân chia làm bốn cho 4 tướng lãnh làm vua bốn nước đó. Rồi có một cái sừng nhỏ mọc lên sau là Antiochus IV Epiphanes. Ông đến từ Syria và cai trị từ năm 175 đến năm 164 T.C. Ông mở rộng đế quốc rất nhiều về phía Ai cập ở phía nam, Syria ở phía đông và  mở đến Israel, đất vinh hiển (11:16).
 
   Cái sừng nhỏ trở nên vĩ đại, làm cho một số cơ binh và các ngôi sao “trời” rơi xuống đất và chà đạp lên chúng (11:30b-35).—ngụ ý hắn trở nên vĩ đại trong quyền lực và bắt bớ các thánh đồ ( ngụ ý là cơ binh và các ngôi sao trời—12:3). Trong những điều gian ác nầy, hắn tiêu biểu cho Antichrist-- (Khải 13:5-7; 2 Tes. 2: 3b-4.)
 
   Hắn đình chỉ sự dâng tế lễ hằng ngày trong đền thờ, làm ô uế đền thờ bằng cách dâng một con heo nái làm sinh tế và phạm tội tà dâm trong đền thờ (11:31). Hơn nữa , hắn ném lẽ thật xuống đất, ngụ ý  không có sự công chính hay công lí gì cả.
 
   Những ngày gian ác của hắn được kéo dài từ 171 T.C đến ngày 25 tháng 12 năm 165 T.C., là ngày khi vị anh hùng người Do thái là Judas Maccabeus, tẩy sạch đền thờ sau khi đánh bại Antiochus Epiphanes.
 
 Đến kỳ sau rốt của nước chúng nó, khi số những kẻ bội nghịch đã đầy, thì sẽ dấy lên một vua, là người có bộ mặt hung dữ và thấu rõ những lời mầu nhiệm. Quyền thế người sẽ lớn thêm, nhưng không phải bởi sức mình. Người làm những sự tàn phá lạ thường; và được thạnh vượng, làm theo ý mình, hủy diệt những kẻ có quyền và dân thánh. Người dùng quyền thuật làm nên chước gian dối mình được thắng lợi. Trong lòng người tự làm mình nên lớn, và trong lúc dân ở yên ổn, người sẽ hủy diệt nhiều kẻ; người nổi lên chống với vua của các vua, nhưng người sẽ bị bẻ gãy chẳng bởi tay người ta.
 
   Antiochus Epiphanes đã nói theo một cách như vậy đến nỗi lời của hắn có thể được giải thích theo nhiều đường lối khác nhau. Trong mọi chi tiết được đề cập trong các câu 23-25 trên đây, hắn tiêu biểu Antichrist—Khải 13: 2b, 6-7.
 
  1. CON THÚ TỪ BIỂN LÊN:
*Khải thị 13:1-10,
 Đoạn, tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có mười sừng bảy đầu, trên những sừng có mười cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Con thú tôi thấy đó giống như con beo; chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử, và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi, và quyền phép lớn mà cho nó.  Một cái trong các cái đầu nó như bị thương đến chết; nhưng vết thương chết ấy được lành, và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó.  Người ta khởi sự thờ phượng con rồng, bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú; và họ cũng thờ phượng chính con thú, mà rằng: Ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được?  Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng; và nó lại được quyền làm việc trong bốn mươi hai tháng.  Vậy, nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời.  Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước.  Hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lạy nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế.  Ai có tai, hãy nghe!  Nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù; nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ.
 
     Biển ở đây là Địa trung hải. Khải 9:11; 11:7, 17:8 nói AntiChrist từ vực sâu lên, mà vực sâu thì ở trong biển. Hắn lên từ vực sâu và lên từ biển.
 
    Hắn có 7 đầu và 10 sừng. Hai thứ đó thuộc về con rồng (Khải 12), là Satan, vì con thú làm một với con rồng. Antichrist chỉ là bù nhìn của con rồng ẩn mặt. Vì con thú đội vương miện trên 10 sừng, còn con rồng đội 7 vương miện trên 7 đầu. Mà sững chấp hành lệnh của đầu. Mười sừng là 10 vua hầu đến (Đa.7:24; còn 7 đầu là  7 Caesars (17:10). Mười sừng tương ứng 10 ngón chân pho tượng, Đa. 2: 42-44. Nên đế quốc La Mã hồi sinh, Antichrist và  10 vua đều hiệp một với Satan.
 
   Con thú, Antichrist, “giống con beo, chân như chân gấu và miệng như miệng sư tử”. Theo Đa.7, con beo nhanh nhẹn là biểu hiệu Alexandre của đế quốc Hi lạp. Đặc tính của đế quốc Ba tư là bàn chân tiêu diệt của nó, còn đặc tính của cái miệng ăn nuốt của con sư tử ngụ ý đế quốc Babylon. Vì Antichrist, con thú, giống ba con thú nầy, hắn sẽ có mọi đặc tính của ba đế quốc kia. Hắn là tổng thể mọi quyền lực gian ác trong lịch sử loài người.
 
Đầu hắn bị thương đến chết, rồi hắn sống lại. Hắn bắt chước Chúa Jesus trong sự chết và phục sinh, vì chính hắn là Chúa Jesus giả mạo, là Antichrist.
 
Hắn làm việc trong 42 tháng, y như chức vụ ba năm rưỡi của Chúa Jesus. Ngoại trừ những người đã được ghi danh trong Sách sự sống của Chiên Con, mọi người trên mặt đất đều thờ lạy hắn và thờ lạy con rồng (Đức Chúa Cha giả) cách công khai trên cả địa cầu.
 
Câu 10 nói trước rằng các thánh đồ (là người Do thái và cơ đốc nhân bị bỏ lại trong đại nạn) sống trong sự cai trị tàn ác của hắn, họ hoặc bị giết chết hoặc bị giam cầm tù tội. Đó là sự nhẫn nại và đức tin của các thánh đồ.

 

4. CON THÚ TỪ VỰC SÂU LÊN—CAESAR THỨ TÁM:
 
Khải Thị 17:3, 8-14,
 Tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng; thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng.
 Con thú ngươi đã thấy, trước có, mà bây giờ không còn nữa; nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến chốn hư mất; những dân sự trên đất, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế, thấy con thú thì đều lấy làm lạ, vì nó trước có, nay không có nữa, mà sau sẽ hiện đến.  Đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan. Bảy cái đầu tức là bảy hòn núi mà người đàn bà ngồi lên.  Nó cũng là bảy vị vua nữa; năm vì trước đã đổ, một vì hiện có, còn một vị nữa chưa đến; khi vị ấy sẽ đến, cũng chẳng còn được bao lâu.  Chính con thú trước đã có nay không có nữa, là vị vua thứ tám; nó cũng ở trong số bảy, và nó sẽ đi đến chỗ hư mất.  Vả, mười cái sừng mà ngươi đã thấy, là mười vị vua chưa nhận được nước mình; nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong một giờ.  Chúng cũng một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú.  Chúng chiến tranh cùng Chiên Con, Chiên Con sẽ được thắng, vì là Chúa của các chúa, Vua của các vua; và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với Chiên Con, cũng thắng được chúng nữa.
 
Con thú mà là Antichrist, vốn ở trong thân vị Caesar Nero trước khi John viết sách Khải thị. Vào thời John viết sách nầy, hắn “không có”, vì lúc đó Noro đã chết rồi. Chép rằng hắn “sắp từ vực sâu lên” hàm ý rằng linh của Nero hiện giờ đang ở trong vực sâu và sắp từ đó trồi lên để chiếm hữu thân thể của Antichrist mà đã bị giết và sống lại, như 13:3 giải thích.
 
Bảy vua là bảy Caesars của đế quốc La mã. Năm vua đầu “đã đổ rồi”. Họ đã chết theo cách khác thường, là tự tử hoặc bị ám sát. Đó là: Julius Caesar, Tiberius, Caligula, Claudius và Nero. Năm vua nầy đã chết trước khi John viết sách Khải thị. Vua thứ sáu là Domitian, cũng đã bị sát hại, và còn sống khi sách Khải thị  nầy được viết ra, nên có chép, “một còn đây”. Còn một vị nữa chưa đến là Antichrist. Hắn chưa đến vào thời của John. “Khi vị ấy đến, cũng chẳng còn được bao lâu”. Antichrist chi trị vì ít ngày rồi bị hạ sát và linh của vị thứ năm, Neron, làm cho phục sinh, để trở thành vị thứ tám. Hắn cai trị 3 năm rưỡi.
 
Antichrist sẽ lả Caesar thứ bảy sắp đến. Nhưng hắn cũng là vị thứ tám. Theo Khải 13:3, Antichrist sẽ bị giết và sống lại. Trong sự sống lại, linh của Nero (caesar thứ năm) sẽ lên từ vực sâu(Khải 12:10, 13) sẽ nhập vào và làm thân thể Caesar thứ bảy sống lại, nên vị thứ bảy là vị thứ tám. Ndo đó nhân loại kinh ngạc mà theo con người ngoại lệ như vậy.
 
Mười vua sẽ được dấy lên để tiếp nhận đế quốc La mã hồi sinh vào trước khi đại nạn xảy ra. Họ sẽ hiệp một với Antichrist để chống đối Đức Chúa Trời và bắt bớ dân Ngài- là dân Do thái và cơ đốc nhân trong đại nạn. Mười vua nầy như 10 ngón chân trong pho tượng khổng lồ ở Đa. 2:42. Họ thuận phục AntiChrist và giao nước của họ cho hắn, c.17.

Minh Khải
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2