"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643738
Đang truy cập:116

BỐN CON THÚ-

buy prednisolone eye drops over the counter

prednisolone pharmacy avonotakaronetwork.co.nz buy prednisolone eye drops over the counter

 

Daniel 7:1-3,
Năm đầu đời vua Bên-xát-sa, nước Ba-by-lôn, Đa-ni-ên đang nằm trên giường, thì thấy chiêm bao, và những sự hiện thấy trong đầu mình. Người bèn viết chiêm bao đó ra, và thuật lại đại lược các sự ấy.Vậy, Đa-ni-ên nói rằng: Đương đêm, ta nhìn xem trong sự hiện thấy, và, nầy, có bốn hướng gió trên trời xô xát trên biển lớn. Đoạn, bốn con thú lớn từ biển lên; con nọ khác con kia.
 
    Bốn ngọn gió trời ngụ ý các sự chuyển động của trời từ bốn hướng, khuấy động Biển Lớn, ngụ ý khuấy động tình hình chính trị xung quang biển Địa Trung hải, và bốn con thú xuất phát từ biển ngụ ý bốn vua vĩ đại, hung ác, tàn bạo, phi nhân cách chung với các đế quốc của họ (c.17). “Gió trên trời” không  ngụ ý trời là nguồn gốc bốn con thú, nhưng trời đã sắp xếp tình hình sản xuất ra chúng.

   Trong giấc mơ của Nebuchadnezzar (2:31-45), pho tượng hình người vĩ đại, đầy vinh quang và rực rỡ ngụ ý chính quyền toàn cầu của loài người. Còn trong khải tượng của Daniel trong chương 7 nầy, các đế quốc do các con dã thú tượng trưng. Nhìn từ bên ngoài họ rực rỡ, vinh diệu; nhưng nhìn từ bên trong họ là dã thú.
 
  1. CON SƯ TỬ: (c.4)
Con thứ nhứt giống như sư tử, và có cánh chim ưng. Ta nhìn xem cho đến khi những cánh nó bị nhổ, nó bị cất lên khỏi đất, đứng hai chân như người ta, và nó được ban cho lòng loài người.

   Con thú thứ nhất tương ứng với cái đầu bằng vàng của pho tượng hình người vĩ đại trong 2:32a, 36-38, ngụ ý Babylon với vua của nó là Nebuchadnezzar. Giống như sư tử, vua của loài thú, nó hung dữ và tàn bạo. Nó có cánh chim ưng, vua của loài chim, ngụ ý nó ở trong không trung, là chỗ của Satan. Satan là nhà cai trị khoảng không (Eph 2:2), di chuyển rất nhanh chóng. Cánh nó bị nhổ, ngụ ý cất bỏ năng lực di chuyển của nó, và nó trở nên như loài thú đồng, như miêu tả ở Đa. 4:23-25a. Con thú nầy giống như con người đứng trên mặt đến, được ban cho tấm lòng của con người, xem 4:25b. 32b,34a.
 
  1. CON GẤU: (C.5).
 Nầy, một con thú thứ hai, y như con gấu; nó đứng nghiêng nửa mình, có ba cái xương sườn trong miệng, giữa những răng; và người ta bảo nó rằng: Hãy chỗi dậy, hãy cắn nuốt nhiều thịt.

   Con thú thứ nhì phù hợp với ngực và hai cánh tay bằng bạc của pho tượng hình người trong 2: 32b, 39b, ngụ ý Medo-Persia (Iran ngày nay). Việc nó giống như con gấu ngụ ý nó không mạnh mẽ và nhanh nhẹn như sư tử, nhưng nó cũng mãnh liệt và tàn bạo. Việc nó đứng nghiêng ngụ ý Media và Persia  trở nên một sự thống trị. Ba cái xương sườn ở trong miệng, giữa hai hàm răng nó, ngụ ý ba nước là Babylon, Tiểu Á châu và Ai cập đã bị nó nuốt. Có lệnh truyền nó “hãy chổi dậy và cắn nuốt” ngụ ý nó sẽ nuốt nhiều nước nữa. Sách Esther bảo đế quốc Ba tư có đến 127 tỉnh, kéo dài từ Ấn độ đến Ethiopia.

  1. CON BEO (c.6)
 Sau đó, ta nhìn xem, nầy, có một con thú khác giống như con beo, ở trên lưng có bốn cánh như cánh chim. Con thú đó có bốn đầu, và được ban cho quyền cai trị.

   Con thú thứ ba tương hợp với cái bụng và hai bắp vế bằng đồng của pho tượng hình người vĩ đại trong 2:32c, 39 b; ngụ ý Hi lạp với vua của nó, Alexandre đại đế. Nó giống con beo ngụ ý nó hung ác, mãnh liệt và nhanh nhẹn (Hab. 1:8a). Nó có bốn cánh như cánh chim trên lưng, ngụ ý nó nhanh nhẹn thần tốc nhờ 4 tướng lãnh của nó. Nó có 4 đầu ngụ ý 4 cánh làm cho nó thần tốc, đã trở thành 4 cái đầu, là 4 vị tướng lãnh trở thành 4 đầu của 4 vương quốc phân hóa. Sau khi Alexandre chết, 4 tướng lãnh phân chia đế quốc của ông thành 4 nước.( Xem Đa. 8: về khải tượng con dê).


  1. CON QUÁI VẬT TẠP CHŨNG (c.7)
 Sau ta lại nhìn xem trong sự hiện thấy ban đêm, nầy, một con thú thứ tư, dữ tợn, rất mạnh, và có sức lắm. Con thú đó có những răng lớn bằng sắt; nó nuốt ăn và nghiền nát, dùng chân giày đạp vật gì còn lại, nó khác với các con thú đã đến trước, và có mười sừng.

   Con thú thứ tư thích hợp với hai ống chân bằng sắt, và hai bàn chân và 10 ngón chơn, nửa bằng sắt và nửa bằng đất sét của pho tượng hình người vĩ đại, 2:33, 40-43, ngụ ý đế quốc La mã và Antichrist, Caesar cuối cùng của đế quốc La mã (Khải 17:7-11). Đây là con thú được khải thị trong Khải 13:1-2. Con thú thứ tư kinh khủng, đáng sợ và cực kỳ mạnh mẽ. Nó có bộ răng lớn bằng sắt và vấu ( móng vuốt) băng đồng. Nó ăn nuốt, nghiền tán và chà đạp những gì còn lại, ngụ ý có có quyền ăn nuốt và chà nát các nước. Con thú có 10 sừng, ngụ ý nó có 10 vua, c.24, Khải 17:12-13. Đó là 10 ngón chân của pho tượng hình người.

Minh Khai biên soạn
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2