"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:2567588
Đang truy cập:105

Ba Trạm Trong Cuộc Đời Của Gia-cốp-

buy accutane 10mg uk

buy accutane pills

 Sáng thế Ký 27:36; Sáng thế Ký 32: 23-33; Sáng thế Ký 35: 1, 21; Ô-sê 12: 4-5

“Trong bụng mẹ Gia-cốp đã nắm gót anh mình, Lúc trưởng thành nó đấu tranh với Đức Chúa Trời. Nó vật lộn với thiên sứ và thắng cuộc, Người khóc lóc và xin ơn thương xót. Ngài đã gặp Gia-cốp tại Bê-tên Và tại đó Ngài phán dạy chúng ta” (Ô-sê 12: 4, 5).

 

Trong hai câu này trong sách tiên tri Ô-sê, chúng ta được xem một phác thảo ngắn gọn về cuộc đời của Gia-cốp. Ba trạm được nhấn mạnh: Sinh ra, Phê-ni-ên và Bê-tên.

-Sinh ra: ông nắm lấy gót chân của anh mình, dẫn đến việc ông có cái tên xấu là  Gia-cốp (người nắm gót chân, người hất cẳng). Và tên này là một miêu tả cho những năm trước đó của ông: ông đã lấy trộm quyền trưởng nam và phước lành từ cha mình (Sáng thế ký 27:36).

 

-Phê-ni-ên: Tại Phê-ni-ên, ông đã chiến đấu trong sự kiên cường của mình với Đức Chúa Trời. Ông không muốn bị người lạ đánh bại (Sáng thế ký 32). Đó là lý do tại sao hông của ông ta, chỗ tập trung sức mạnh cố hữu, phải bị trật khớp. Khi điều đó xảy ra, ông ta lại chiến đấu với "những vũ khí" mới - với những giọt nước mắt hối cải và lời cầu nguyện trang nghiêm.

 

-Bê-tên: Đức Chúa Trời đang đợi tôi tớ Ngài, Gia-cốp, ở Bê-tên. Sau nhiều năm, Ngài tìm gặp ông ở đó. Gia-cốp đã được biết rằng Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài và ban cho ông một phước lành, điều đó cũng có giá trị cho các hậu duệ của ông. Tại Bê-tên, lần thứ hai, Gia-cốp đã tiếp lấy danh hiệu Y-sơ-ra-ên ("người chiến đấu của Đức Chúa Trời") vì ông cư xử như một người chiến đấu của Đức Chúa Trời. Điều đó đã thay đổi ngay bây giờ. Và như vậy, trong câu chuyện của Gia-cốp sau sự kiện Bê-tên, tên ‘Y-sơ-ra-ên’ lần đầu tiên được nói đến (Sáng thế ký 35:21). Điều gì xẩy ra tại Bê-tên không còn là lịch sử của Gia-cốp, mà là lịch sử của Y-sơ-ra-ên.

 

Trạm đầu tiên trong đời Gia-cốp cho thấy sự gian ác của ông, những hành động quanh co của ông. Trạm thứ hai làm sáng tỏ rằng ông không thể vượt tới trước bằng sức mạnh của mình; ông biết chính mình trong sự bất lực bản thân. Cuối cùng, trạm thứ ba cho thấy rằng ông ta có khả năng hiểu và hiểu rõ hơn về Đức Chúa Trời. Bây giờ một cuộc sống mới có thể bắt đầu cho vinh quang của Đức Chúa Trời!

 

Bạn đứng ở đâu, tôi đứng ở đâu? Chúng ta vẫn chưa quyết định theo những phong cách riêng biệt của mình phải không? Hay chúng ta tiến thêm một bước nữa bằng cách nhận ra sự vô dụng của sự tinh ranh và năng lực của chúng ta? Nhưng Đức Chúa Trời muốn đưa chúng ta đi xa hơn và để chúng ta trải nghiệm một "Bê-tên" đích thực, nơi Ngài bày tỏ chính mình.  bạn ơi, "Hãy đi lên Bê-tên" (Sáng thế ký 35: 1).

ST

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2