"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3024252
Đang truy cập:71

Từ cầu nguyện đến cầu thay-


-
"Hơn nữa, về phần ta, ta quyết không phạm-tội chống Đức GIA-VÊ bằng việc thôi cầu-nguyện cho các ngươi; nhưng ta sẽ chỉ dẫn các ngươi trong đường-lối đúng và tốt-lành" (1 Sa-mu-ên 12:23) -
Hãy tưởng tượng nếu hôm nay Chúa gửi một vị tiên tri vào hội chúng của bạn, người có một thông điệp rõ ràng, sẽ chỉ ra những điểm đau đớn trong đời sống hội thánh và yêu cầu bạn tận tâm theo sát sự suy nghĩ của Chúa về sự cầu nguyện. Chúng ta sẽ phản ứng thế nào?
"Hôm nay há chẳng phải là mùa gặt lúa mì sao? Ta sẽ kêu-cầu Đức GIA-VÊ, để Ngài có thể sai sấm và mưa đến. Thì các ngươi sẽ biết và thấy rằng sự gian-ác của các ngươi thật lớn mà các ngươi đã làm trong cái nhìn của Đức GIA-VÊ bằng việc đòi cho chính các ngươi một ông vua "(1 Sa-mu-ên 12:17).
Đó là với dân Chúa ở Israel, sau khi đòi hỏi một vị vua là Sau-lơ. Chúa đã sai Sa-mu-ên đến với dân của mình bằng một thông điệp rất khẩn cấp. Sa-mu-ên cầu nguyện với Chúa vì "tội lỗi của dân chúng" về "sấm sét" và "mưa" vào giữa "mùa thu hoạch" và Chúa đã phán xét. Nhưng một điều cũng rõ ràng đối với tiên tri Sa-mu-ên: Sẽ là một tội lỗi đối với ông ta nếu bây giờ ông ta ngừng cầu nguyện cho dân Israel thêm nữa.
--- Vì thế không cầu nguyện là một tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời.
Nhưng không phải sự không cầu nguyện của chúng ta là tội lỗi mà chúng ta thường rất nghiêm trang bào chữa tội lỗi không cầu nguyện nầy của mình sao? Ồ chúng tôi không có thời gian, chúng tôi mệt mỏi, phụng vụ và công việc được ưu tiên. Có rất nhiều điều chúng ta phải nói ra để bào chữa cho mình.
Tuy nhiên, điều thú vị là trong hội thánh thời đầu tiên, cầu nguyện là ưu tiên hàng đầu của các Cơ Đốc nhân và sau đó là chức vụ rao giảng lời Chúa (Công vụ 6: 4).
Sa-mu-ên cũng cho chúng ta một hình mẫu về sự cầu thay can thiệp thực sự. Trong sự cầu thay can thiệp, chúng ta cố tình xin Chúa quay về với dân thánh, rồi mang họ và nhu cầu của họ đến trước mặt Chúa. Chúa Jêsus cũng thường cầu thay can thiệp như vậy- Chẳng hạn, Ngài cầu nguyện cho Phi-e-rơ, ngay cả trước khi anh chối bỏ Ngài, để anh ta không "đắm tàu" trong đức tin (Lu-ca 22:32).
Đặc biệt là cuộc đời và chức vụ của sứ đồ Phao-lô được đánh dấu bằng sự cầu thay cho các tín hữu ở những nơi khác nhau. Phao-lô luôn biết chính xác cách làm thế nào cầu nguyện cho các hội thánh và các cá nhân tín đồ. Tôi biết nhiều thánh đồ trong nhiều thời đại khác nhau đã kiên trì nhiều năm cầu nguyện cho công việc Chúa ở hầu hết các quốc gia trên địa cầu theo bảng đồ.
Bạn có phải là tín đồ của hội thánh quê nhà rất thân yêu nào đó, nhưng bạn có thường xuyên cầu nguyện cho từng anh chị em ở đó không? Bạn có bất kỳ ý tưởng thực sự nào về nhu cầu của các cá nhân không? Bạn có biết những điểm yếu và "tiềm năng phát triển" trong hội thánh của bạn là gì để mình thực sự cầu nguyện cho họ không?
Trong mỗi lời cầu nguyện của mình, Phao-lô nghĩ về các Cơ Đốc nhân ở Phi-líp và ông cầu nguyện cho họ với một tấm lòng vui mừng. Không có dấu vết của sự ép buộc, gánh nặng khi lao tác cầu thay và đấu tranh hàng ngày để cầu nguyện (Phil. 1:4). Ông cầu nguyện hầu "tình thương của anh em càng nhiều, càng nhiều hơn nữa trong sự nhận biết thật và mọi nhận thức" (Phil 1: 9).
Đối với các Cơ Đốc đồ ở Cô-lô-se, Phao-lô đã chiến đấu trong một "trận chiến cầu nguyện" (Col 2: 1), mặc dù trước đó ông chưa bao giờ nhìn thấy mặt họ. Phao-lô cầu nguyện cho họ tăng trưởng thuộc linh và hiểu biết sâu sắc hơn về ý muốn của Đức Chúa Trời (Cô-lô-sê 1: 9), và tìm thấy lý do để cảm ơn Chúa về họ hết lần này đến lần khác (Cô 1: 3).
Hội chúng trẻ ở Tê-sa-lô-ni-ca cũng có thể nhận thức được sự cầu thay can thiệp của sứ đồ Phao-lô, người đã quan tâm cầu nguyện cho họ hầu cuộc sống của họ tương ứng với "ơn gọi" thần thượng và rằng họ có thể sống một cuộc sống đức tin nhờ quyền năng của Chúa (2 Tê sa 1:11).
Đôi khi bạn cũng có thể tự hỏi mình những gì bạn có thể cầu nguyện về các tín hữu của bạn ở nơi này và xa hơn- Khi đó hãy xem xét đời sống cầu nguyện của Phao-lô. Và một điều nữa: Cơ Đốc nhân trong cộng đồng địa phương tại quê hương của bạn bao gồm tất cả các tín đồ các hệ phái, chứ không chỉ những người mà bạn tham dự các buổi nhóm họp cùng hội đường mà thôi.
Khi đã cầu nguyện can thiệp cho người khác, trái tim của bạn sẽ mở rộng để theo dõi toàn bộ Thân thể của Đấng Christ.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2