"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3024341
Đang truy cập:69

Bí quyết thu đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời—

 Có viết trong Hê-bơ-rơ 2:17 “Vì vậy, Ngài phải được giống như anh em của Ngài trong mọi sự, hầu cho Ngài có thể trở thành một thầy tế lễ thượng phẩm nhân từ và thành tín trong những việc liên quan đến Đức Chúa Trời” ... Chúa Giê-xu đã trải qua áp lực của mọi cám dỗ mà chúng ta có thể đối mặt. Đây là điều mang lại cho chúng ta sự khích lệ to lớn trong những lúc chúng ta bị cám dỗ - mà chúng ta cũng có thể vượt qua. Đây là hy vọng mà Sa-tan tìm cách cướp đoạt chúng ta, bằng cách cố gắng che giấu chúng ta sự thật vinh quang mà Đấng Christ đã đến trong xác thịt của chúng ta và đã bị cám dỗ giống hệt như chúng ta.

Là một người thợ mộc ở Na-xa-rét, Chúa Giê-su hẳn đã phải đối mặt với những cám dỗ mà tất cả những ai tham gia vào bất kỳ hình thức kinh doanh nào đều phải đối mặt. Nhưng Ngài sẽ không bao giờ lừa dối bất cứ ai mà Ngài đã bán bất cứ thứ gì. Ngài sẽ không bao giờ đòi hỏi quá nhiều đối với bất kỳ món hàng nào và Ngài sẽ không bao giờ thỏa hiệp về bất kỳ quan điểm công bình nào, cho dù cái giá phải trả (hoặc mất mát) đối với Ngài có thể là gì. Ngài không cạnh tranh với những người thợ mộc khác ở Na-xa-rét. Ngài chỉ làm việc để kiếm sống. Như vậy, qua việc mua bán và xử lý tiền bạc (như một người thợ mộc), Chúa Giê-su đã đối mặt với mọi cám dỗ mà chúng ta phải đối mặt trong lĩnh vực tiền bạc. Và Ngài đã chiến thắng.

Chúa Giê-su đã sống phục tùng cha mẹ nuôi không hoàn hảo trong nhiều năm. Điều này hẳn đã khiến Ngài tiếp xúc với nhiều hình thức cám dỗ bên trong khác nhau (trong lĩnh vực thái độ); và Ngài chưa bao giờ phạm tội. Giô-sép và Ma-ri vẫn ở theo giao ước cũ, và vì vậy họ chắc chắn không có sự chiến thắng trước tội lỗi. Chắc hẳn họ đã to tiếng và tranh cãi với nhau, giống như tất cả những cặp vợ chồng không phân thắng bại. Mặt khác, Chúa Giê-su đang sống trong chiến thắng hoàn hảo. Tuy nhiên, Ngài không bao giờ coi thường họ. Nếu Ngài có, Ngài đã phạm tội. Ngài tôn trọng họ, mặc dù Ngài thuần khiết hơn họ rất nhiều. Ở đó chúng ta thấy vẻ đẹp sự khiêm nhường của Ngài. Như vậy, chúng ta thấy, khác xa với việc sống một cuộc đời không êm đềm trong suốt ba mươi năm ở Na-xa-rét, Chúa Giê-su luôn ở trong một cuộc xung đột chống lại sự cám dỗ - một cuộc xung đột ngày càng gia tăng khi mỗi năm tháng trôi qua - vì Chúa Cha đã phải gánh lấy Nguyên Thủ  của sự cứu rỗi của chúng ta vượt qua muôn vàn cám dỗ có thể xảy ra đối với con người, trước khi Ngài có thể trở thành Đấng Cứu Rỗi và Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta.

Lời Đức Chúa Trời nói, “Đức Chúa Trời, Đấng vì Ngài và bởi Ngài mà có muôn vật, khi muốn đem nhiều con cái đến vinh quang, đã theo ý Ngài mà khiến Nguyễn Thủ của sự cứu rỗi được hoàn hảo qua các thống khổ” (Hê 2:10). Vẫn còn một vài cám dỗ (chẳng hạn như những cám dỗ đến từ sự nổi tiếng toàn quốc, v.v.) mà Chúa Giê-su sẽ phải đối mặt trong ba năm rưỡi cuối cùng của cuộc đời trên đất của Ngài. Nhưng những cám dỗ chung mà tất cả chúng ta phải đối mặt ở trong nhà và ở nơi làm việc, Ngài đã gặp và vượt qua trong ba mươi năm đầu. Và Đức Chúa Cha đã ban cho Chúa Giê-xu chứng nhận của Cha khi Ngài làm phép báp têm.

Giá như chúng ta được mở mắt để thấy được cơ sở mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự chấp thuận của Ngài, thì điều đó sẽ cách mạng hóa hoàn toàn cuộc sống của chúng ta. Không còn ai trong chúng ta thèm muốn một chức vụ trên toàn thế giới nữa mà là sự trung thành trong những lúc bị cám dỗ trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta sẽ ngừng ngưỡng mộ những phép màu vật lý và bắt đầu ngưỡng mộ những cuộc sống đã được biến đổi. Do đó, tâm trí của chúng ta sẽ được đổi mới để có những ưu tiên đúng đắn.

Đây quả là một sự khích lệ to lớn, khi biết rằng phần thưởng lớn nhất của Đức Chúa Trời và sự chấp thuận cao quý nhất của Ngài được dành cho những ai đối mặt với sự cám dỗ với thái độ giống như Chúa Giê-su đã đối mặt - đó là: "Tôi thà chết chứ không phạm tội hay không vâng lời Cha tôi lúc dù chỉ đối với một điểm. " Đây là ý nghĩa của lời khuyến khích trong Phi-líp 2: 5-8, nói rằng, "Hãy có thái độ ( tư tưởng) này trong anh em, như thái độ đã có trong Chúa Giê-xu Christ ... Đấng đã chịu vâng lời cho đến chết." Vì vậy, tất cả chúng ta đều có cơ hội như nhau để trở thành những người đắc thắng và nằm trong số những người được kêu gọi, được chọn và trung thành, bất kể ân tứ hay chức vụ của chúng ta là gì, và không phân biệt giới tính hay tuổi tác của chúng ta.

Zac Poonen-

 

-

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2