"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643731
Đang truy cập:110

ĐỀN THỜ THỨ BA TẠI SI-ÔN-

 

Theo tin tức báo chí đang tải, hôm 14-5-2018 khi tòa đại sứ Hoa kì chuyền về Jerusalem, dân Palestine diễu hành rầm rộ phản đối, gây số tử vong 61 người và 2000 người bị thương. Người Palestine hay Philitine xưa đó chống đối việc Israel sắp xây dựng ngôi đền thờ thứ ba tại núi đền Si-ôn.
Chương 66 sách tiên tri Ê sai nói trước về sự xây dựng nầy và dẫn đến việc dân tân Israel hoạt động truyền giáo trong thiên hi niên như sau:
Câu 1-2-“Đức Giê-hô-va phán: “Trời là ngai của Ta, Đất là bệ chân Ta. Các ngươi sẽ xây nhà thế nào cho Ta? Nơi nào sẽ làm chỗ nghỉ ngơi cho Ta? Tay Ta đã làm ra mọi điều nầy, Và tất cả đều hiện hữu.” Đức Giê-hô-va phán vậy. “Đây là người mà Ta đoái xem, Là người khiêm nhường và có tâm linh thống hối, Người run sợ khi nghe lời Ta phán”
Chúa không nhìn nhận đền thờ sắp tái thiết là chỗ Ngài ở, ngày nay Ngài chỉ muốn ngự trong những người có tâm linh thống hối—là hội thánh các dân tộc..
Câu 3-4—Chúa phơi bày và kết án lối sống giả hình của dân Do thái mộ đạo tại Jerusalem hiện nay.
Câu 5-6- Dân sót Do thái đang ở tại Israel hiện nay. Câu nầy cũng ám chỉ dân sót Cơ Đốc giáo giữa trào lưu giả hình sa bại của Cơ Đốc giáo giới trên thế giới.
Câu 7-17- Từ núi Ô liu Chúa Jesus sẽ vào đền thờ bắt Antichrist, giết mọi kẻ thù của dân Ngài, và ngày hôm đó dân sót 144 ngàn người Israel sẽ lập một quốc gia Israel mới.- “Có đất nước nào chuyển dạ trong một ngày, Hay dân tộc nào được sinh ra trong một lúc không? Thế mà Si-ôn mới vừa chuyển dạ Đã sinh con cái”. Tân Israel nầy sẽ làm đầu mọi nước trên địa cầu trong 1000 năm, dưới sự cai trị của Con Đa vít là Chúa Jesus.
Câu 18-24- Chúa sẽ nhóm các dân tộc địa cầu mà sản sinh từ bầy chiên ở Mathio 25:31-46 lại Jerusaalem để nghe người Israel rao giảng lời Đức Chúa Trời và dự các kỳ lễ hội thờ phượng Chúa.- “Còn Ta, Ta biết việc làm và ý tưởng của họ. Đến kỳ, Ta sẽ tập hợp tất cả các nước và các thứ tiếng; họ sẽ đến và được thấy vinh quang Ta”.
Các dân tộc thế giới sẽ đưa rước các giáo sĩ Israel đi rao giảng các xứ xa xôi: “Đức Giê-hô-va phán: “Các dân ngoại sẽ đem tất cả anh em các ngươi về từ mọi nước. Chúng chở họ trên ngựa, xe, kiệu, la, lạc đà một gu mà đến núi thánh Ta là Giê-ru-sa-lem”.
Tóm lại, Chúa không chấp nhận đền thờ sắp sửa tái thiết tại Jerusalem. Sau khi tái lâm Chúa sẽ tiêu diệt mọi kẻ thù, và Ngài xây dựng một dân Israel mới và một đền thờ mới theo Ê xê chi ên 40-48 chép. Đền thờ đó là trung tâm sinh hoạt rao giảng và thờ phượng Đức Chúa Trời trong 1000 năm.
Chúng ta hãy tỉnh thức khi thấy thì giờ cất đền thờ thứ ba sắp xảy ra.
Maranatha!- Chúa Jesus đến!
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2