"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643783
Đang truy cập:121

NĂM MÔN ĐỒ HÁI TRÁI CÂY SỰ SỐNG-


-
Matthew 25:1-11, “"Khi ấy nước trời ví như mười gái đồng trinh kia cầm đèn đi nghinh tiếp tân lang. Trong họ năm nàng dại, năm nàng khôn. Các nàng dại cầm đèn mà không đem dầu theo; còn các nàng khôn cầm đèn lại đem dầu theo trong bình. Vả, đương khi tân lang chậm đến, thì họ thảy đều đừ rồi ngủ. Đến nửa đêm có tiếng kêu rằng: 'Kìa, tân lang đến! Hãy đi ra nghinh tiếp chàng.' Các gái đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình. Các nàng dại nói với các nàng khôn rằng: 'Xin chia dầu của các chị cho chúng tôi với, vì đèn chúng tôi gần tắt.' 9 Nhưng các nàng khôn đáp rằng: 'E chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị đi đến người bán mà mua.' Song đương khi họ đi mua, thì tân lang đến, các nàng chực sẵn đều cùng đi với chàng vào tiệc cưới, rồi cửa đóng lại. Kế đó những gái đồng trinh khác cũng đến nói rằng: 'Chúa ơi, Chúa ơi, xin mở cửa cho chúng tôi!' Nhưng chàng đáp rằng: 'Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu”
1 Tê 4:14, “Vì nếu chúng ta tin Jêsus đã chết và sống lại, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ đem những kẻ ngủ trong Jêsus cùng đến với Ngài”- “những kẻ chết trong Christ sẽ sống lại trước”
Trong ẩn dụ 10 trinh nữ, hội thánh tân ước đều tin đó là các tín đồ tân ước. Họ là trinh nữ thuộc linh, thánh khiết, biệt riêng cho Chúa là Tân lang.
Điểm khó hiểu trong ẩn dụ nầy là từ ngữ “ngủ”. Mười trinh nữ đều ngủ vì đợi Tân Lang quá lâu nghĩa là gì?
Trong kinh thánh chữ “ngủ” có 3 ý nghĩa:
- “Ngủ” là ngủ nghỉ xác thể.
- “Ngủ” là yếu đuối hay ngủ mê về mặt thuộc linh- Epheso 5:14, 1 Tê 5:6-7, “Hỡi kẻ đang ngủ kia, hãy thức, hãy vùng dậy khỏi kẻ chết--Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng hãy thức canh và tỉnh táo. Vì kẻ ngủ là ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm”.
- “Ngủ” là chết như Ê tiên- “Đoạn, người quì xuống, kêu lớn tiếng rằng: “Lạy Chúa, xin đừng đổ tội nầy cho họ!” Vừa nói lời đó rồi, thì người ngủ” (Công vụ 7:60).
Vì hội thánh đã đợi Chúa gần 20 thế kỉ nên đa số tín đồ trong hội thánh đều đã chết, đã ngủ. Số 12 tiêu biểu sự trọn vẹn đời đời, còn số 7 là sự trọn vẹn của Chúa trong đời nầy. 10 trinh nữ đã ngủ, đã chết ngụ ý 10/12 tổng số tin đồ tân ước đều đã chết trải qua gần 20 thế kỉ qua. Khi Chúa đến họ sẽ đồng loạt sống lại. 10/12 ám chỉ đa số trong tổng số, như 10 thám tử nổi loạn, còn lại hai thám tử, 10 chi phái Israel theo Jeroboam nổi loạn nhà Đa vít, hai chi phái Giu đa và Bên gia min thì trung thành. Chúa đến quá trễ nên 10/12 tổng số tín đồ tân ước đều đã chết. Còn 2/12 là số tín đồ còn sống trong thời hiện tại.
Nói cách tổng quát 10/12 tổng số trinh nữ nầy sẽ sống lại khi Chúa Jesus tái lâm, còn 2/12 tổng số trinh nữ sẽ được cất lên theo cách khác. Khi Tân Lang đến 10 nàng nầy sẽ sống lại và ra tòa án Đấng Christ chịu xét xử và được chia làm hai lọai:
- Tín đồ có dầu Linh trong đèn (tâm linh) cháy bừng và dầu dự trử trong bình (tâm hồn).
- Tín đồ có dầu Linh trong đèn (tâm linh) cháy bừng và không có dầu dự trử trong bình (tâm hồn).
Hạng loại tín đồ thứ nhất sẽ vào dự tiệc cưới Chiên Con và dự phần nước ngàn năm trên đất.
Hạng thứ nhì bị cấm vào tiệc cưới Chiên con mà còn bị quăng vào chỗ khóc lóc và nghiến răng./.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2