"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643713
Đang truy cập:112

-Có một đặc điểm độc đáo trong con người— -

 


-
Có một đặc điểm độc đáo trong con người khiến con người trỗi cao hơn thú vật, đó là khả năng lập luận. Không con thú nào biết đếm từ một đến mười, hay có khả năng hiểu khái niệm về những con số. Khả năng của thú vật có thể được ví như việc tạo nên một nốt nhạc đơn từ một cây sáo, dễ nghe nhưng giới hạn về chiều kích. Về một mặt, bộ óc con người có khả năng nhận thức tất cả các nốt nhạc từ mọi nhạc cụ của một dàn nhạc. Các khoa học gia Mỹ đã cố gắng đào tạo huấn luyện khỉ, và thấy rằng chúng chỉ có thể phân biệt một số điều nhưng không thể hiểu được những số trên số 3. Chẳng hạn, nếu quý vị cho khỉ 10 trái táo và lấy đi 9 trái, nó sẽ đòi vì biết rằng quý vị đã lấy đi một số trái. Nhưng nếu quý vị chỉ đưa lại 3, nó sẽ vui và thỏa mãn vì đã có nhiều trái, nhưng không biết rằng một số táo vẫn chưa được trả. Khỉ không thể nắm tất cả 10 con số. Mặt khác, người man rợ thì không văn minh, nhưng khỉ được dạy dỗ, một số người có thể học đại học và thậm chí học cách thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây là sự khác nhau rất lớn giữa khỉ và người.
-
-Mọi điều đều được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời nâng đỡ-
-
Cách đây nhiều năm, cây xương rồng có gai được giới thiệu cho người Úc để tạo nên hàng rào thiên nhiên. Vì môi trường sống rất tốt để phát triển, nên cây xương rồng bắt đầu lan ra nhanh chóng đến mức rộng bằng diện tích nước Anh, tạo nên những khu vực lớn làm con người và thú vật không thể qua lại được. Các nhà nghiên cứu sâu bọ đã nghĩ ra cách xử lí nan đề này. Họ đem đến một con mọt nhỏ, gọi là mọt xương rồng, ấu trùng của nó ăn xương rồng. Chẳng bao lâu, con trùng này đã chinh phục cây xương rồng, và xương rồng đã tạm ngưng lan rộng.
Côn trùng sinh sản rất nhanh đến mỗi chúng có thể lấn át con người. Tuy nhiên, vì cấu tạo sinh học, đời sống của chúng khá ngắn. Nếu không có sự giới hạn sinh học, con người không thể tồn tại lâu trên thế giới này! Tuyệt diệu biết bao về sự cân bằng sinh thái mà chúng ta thấy Đấng Toàn Năng đã làm!
Thưa quý vị! Xin quý vị hãy hạ mình xem xét tất cả những điều này. Đừng để kiến thức sở đẳng của thế giới che mắt quý vị và làm cho quý vị xa cách Đức Chúa Trời hơn. Cha thiên thượng của chúng ta hi vọng rằng lòng chúng ta sẽ quay lại với Ngài; Ngài khao khát chờ đợi sự trở về của đứa con hoang đàng. Ngài chờ đợi quý vị đã lâu!
Chúa kêu quý vị, “"Hỡi hết thảy những kẻ đương lao khổ và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi.  Vì ta có lòng nhu mì, khiêm ti, nên hãy mang lấy ách của ta, học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được nghỉ ngơi”--
Trương Úc Lam--
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2