"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643672
Đang truy cập:111

Ê-li tự xóa bỏ chính mình—

 


-
1 Vua 17:1-7-Ê-li ở Thi-sê-be, là một người trong bọn đã sang ngụ Ga-la-át, nói với A-háp rằng: Ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hằng-sống mà thề rằng: Mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa. Đoạn có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy người rằng: Hãy đi khỏi đây, qua phía đông, và ẩn ngươi bên khe Kê-rít, đối ngang Giô-đanh. Ngươi sẽ uống nước của khe, và ta đã truyền cho chim quạ nuôi ngươi tại đó. Vậy, Ê-li đi, vâng theo lời của Đức Giê-hô-va, và đến ở nơi mé khe Kê-rít đối ngang Giô-đanh. Buổi mai và buổi chiều chim quạ đem bánh và thịt cho người; và người uống nước khe. Nhưng trong ít lâu, thì khe bị khô, vì trong xứ không có mưa.
Lu 4:25- Ta nói thật cùng các ngươi, đương đời Ê-li, khi trời đóng chặt trong ba năm sáu tháng, cả xứ bị đói kém lớn, bấy giờ trong Y-sơ-ra-ên có nhiều đàn bà goá, -
-
Ngay sau khi Ê-li dưa ra lời công bố của mình trước mặt vua A-háp về cơn hạn hán sẽ xảy ra trên xứ sở, Chúa nói với ông: "Hãy đi khỏi đây, qua phía đông, và ẩn mình bên khe Kê-rít, ....". Và ông đã đi và giấu mình, được chim quạ nuôi dưỡng và uống nước của dòng suối. Đây là một con người, đồng công với Đức Chúa Trời (ông đang hợp tác với Đức Chúa Trời để cuối cùng Đức Chúa Trời có thể bước vào vị trí của Ngài trong sự đầy đủ), nhận thấy rằng chính sự ghen tuông của ông cho Đức Chúa Trời đòi hỏi đôi khi bản thân ông phải đứng lùi lại, giữ yên tĩnh, chờ đợi, trong khi Đức Chúa Trời cứ hoạt động. Ông phải lui lại 3 năm sáu tháng cả ở khe Kê-rít và tại nhà quả phụ ở Sa rép ta, trong xứ ngoại bang, gần Si-đôn.
-
--- Đó là một điều khó khăn để làm theo, chờ đợi và chờ đợi, và không đưa bàn tay của bạn trên điều gì, không để lộ bản thân mình, mà vẫn nắm giữ Đức Chúa Trời trong bí mật.
Ô, thông thường chúng ta thường thật bận rộn, chúng ta phải làm gì đó, phải luôn luôn di chuyển, nếu không chúng ta tưởng tượng rằng không có gì sẽ được thực hiện, hoặc là Đức Chúa Trời không làm được bất cứ điều gì. Chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta không làm gì cả, khi đó Đức Chúa Trời cũng không làm được bất cứ điều gì.
-
---Đó là thái độ của chúng ta, và thường thường công việc thực sự của Đức Chúa Trời bị hư hỏng do sự can thiệp của chúng ta, bởi cách chúng ta cố gắng làm điều gì đó cho Ngài, và bởi chúng ta quá bận rộn trong những việc của Ngài. Có một thời gian các lưu tâm lớn nhất của Đức Chúa Trời sẽ đạt đến chỗ tốt nhất khi chúng ta đứng tránh ra và yên tĩnh, mà cứ nắm giữ Ngài trong nơi kín đáo.
Có một tôi tớ Chúa là ông Watchman Nee đã cầu nguyện những lời rất ấn tượng sau đây:
“Every moment, every member,
Girded, waiting Thy command;
Underneath the yoke to labor
Or be laid aside as planned.”
-
(Toàn thân con nay thắt lưng vâng phục,
Luôn canh thức theo lệnh Chúa mãi;
Hạ mình vui mang ách lao nhọc
Hay lui bước theo kế hoạch Ngài).
Con người nầy đã phải rút lui, vì từng bị các bạn đồng lao loại trừ trong 6 năm dài Ông kinh nghiệm cách thấm thía việc tự xóa bỏ chính mình mà cụ Ê-li đã học được trước ông mấy ngàn năm.
Nguyện Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được bài học nầy.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2