"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643618
Đang truy cập:85

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜI THIÊN NHIÊN, NGƯỜI CŨ VÀ TRÁI CỦA ĐỨC THÁNH LINH-- -

 


Gal. 4:19; 5: 22-23-Các con bé nhỏ của ta, vì các con mà ta lại chịu cơn đau chuyển bụng sinh một lần nữa cho đến khi Chúa Cứu Thế được thành hình trong các con.
Heb. 12: 5-7, 9-11-Anh chị em đã quên lời khích lệ mình như lời khuyên con:
“Con ơi, đừng xem thường sự sửa trị của Chúa, Khi Ngài khiển trách, đừng ngã lòng. Vì Chúa sửa trị những người Ngài yêu, Và ai được Ngài nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt.”
Anh chị em hãy chịu đựng sự sửa trị, Đức Chúa Trời đối đãi với anh chị em như con, vì có người con nào mà không được cha sửa trị? Hơn nữa, cha phần thân xác sửa trị mà chúng ta còn tôn kính, huống hồ Cha phần tâm linh, ta phải vâng phục Ngài càng hơn để được sự sống. Cha phần thân xác chỉ sửa trị chúng ta một thời gian ngắn theo điều người cho là phải, nhưng Đức Chúa Trời sửa trị chúng ta vì lợi ích để chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Tất cả các sự sửa trị hiện nay thật ra không có gì vui, chỉ là huyện buồn bã, nhưng về sau đem lại kết quả bình an, công chính cho những người chịu rèn luyện như thế.
-
1 Cor. 3:12, 14; 7:10, 17, 25; 11:11-Hễ ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô hay rơm rạ để xây nhà trên nền ấy-Nếu công trình của người nào đã xây dựng còn tồn tại, người đó sẽ được phần thưởng.-Đối với những người đã lập gia đình, tôi truyền, không phải tôi, nhưng Chúa truyền, vợ không được ly thân chồng-Đây là nguyên tắc tôi giảng dạy trong tất cả các hội thánh-Về vấn đề các trinh nữ, tôi không có mệnh lệnh của Chúa nhưng nhờ ơn Chúa đưa ý kiến hư là một người đáng tin cậy.
Colose 2:12- Khi chịu báp-tem, anh chị em được đồng chôn với Chúa, và trong Ngài anh chị em được đồng sống lại bởi đức tin nơi quyền năng tác động của Đức Chúa Trời, là Đấng đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết.
Matt. 28:19; 2 Thes. 3: 5-Nguyện xin Chúa hướng dẫn lòng anh chị em hướng về sự yêu mến Đức Chúa Trời và lòng kiên trì trông đợi Chúa Cứu Thế.
Phil. 4: 11-12; 1 Pet. 1: 6-7-Hãy vui mừng về việc này, mặc dù hiện nay anh chị em phải đau buồn vì bị thử thách nhiều bề trong ít lâu. Mục đích là để chứng tỏ đức tin anh chị em quý hơn vàng, là vật có thể bị hủy diệt được thử trong lửa, để nhờ đó anh chị em được ngợi khen, vinh quang và tôn trọng khi Chúa Cứu Thế Giê-su hiện đến.
-
Đối với một tín hữu mới tin rất ít có sự khác biệt giữa đời sống tự nhiên và người cũ. Cuộc sống thiên nhiên là cuộc sống được tạo ra bởi Đức Chúa Trời, trong khi người cũ là cuộc sống của con người sau khi sa ngã. Trước khi Adam phạm tội, ông có cuộc sống tự nhiên. Sau khi phạm tội, ông có cuộc sống của người cũ cộng vào đời sống tự nhiên. Mỗi người đều có cuộc sống tự nhiên. Chỉ có bức tượng gỗ không có đời sống tự nhiên. Nhưng kể từ khi con người phạm tội, anh ta không chỉ có đời sống tự nhiên, mà còn là cuộc sống của người cũ.
Đấng Christ cũng có đời sống tự nhiên, nhưng Ngài không có sự sống của người cũ. Hơn nữa, mặc dù Đấng Christ đã có đời sống tự nhiên, Ngài đã không sống theo nó, nhưng sống bằng sự sống thuộc linh. Một tín hữu cần phải được xử lý trong hai lĩnh vực: trong cuộc sống tự nhiên của mình và trong cuộc đời người cũ. Cuộc sống của người cũ đã được xử lý trong Đấng Christ trên thập tự giá. Bây giờ anh cần đối phó với cuộc sống tự nhiên, có nghĩa là, cuộc sống mà cố gắng làm tốt và thực hành đạo đức.
Thơ 1 Corinthians 3:12 cho chúng ta thấy công việc của người đó trong con mắt của Đức Chúa Trời thuộc về hai loại. Một là công việc của vàng, bạc và đá quý. Vàng và bạc là khoáng sản, trong khi các loại đá quý là một loại hợp chất. Tất cả đều được chôn trong lòng đất trong một thời gian dài, và tất cả cần phải đi qua một quá trình cắt xén. Loại khác là công việc của gỗ, cỏ khô, và rơm rạ. Đây là công việc của cuộc sống tự nhiên. Kinh nghiệm của Gia- cốp cho chúng ta thấy rằng cuộc sống tự nhiên là cái gì đó mà phải bị Chúa xử lý. Mặc dù Gia cốp có mục tiêu đúng, ông đã dùng phương tiện sai. Mục tiêu của ông là có được phước lành của Đức Chúa Trời, nhưng ông đã cố gắng có được nó bằng cách vận dụng cuộc sống tự nhiên của mình. Cuối cùng Đức Chúa Trời đã bước vào xử lí ông.
-
Có một sự khác biệt giữa sự thánh hóa trong 1 Corinthians 1:30 và sự thánh thiện trong Hêbơrơ 12:10. Câu trước nói về Đấng Christ như sự thánh hóa cho các tín hữu, trong khi câu sau này đề cập đến sự thánh thiện tạo nên trong các tín hữu qua những sự đau khổ. Cái sau này được sản xuất thông qua kỷ luật và sự cấu tạo trong các tín hữu qua Đức Thánh Linh. Kết quả của kỉ luật này là có bông trái của sự công bình. Hoa quả này không được chế tạo, nhưng được trồng và lớn lên. Tất cả các trái cây phát triển một cách tự phát. Cây ăn quả không cần bất kỳ nỗ lực nào để sản xuất trái; nó ra quả một cách tự phát. Trong cùng một cách, trái của Đức Thánh Linh là kết quả của việc Đấng Christ nội cư được các tín đồ đồng hóa và sản xuất. Ý định của Đức Chúa Trời không chỉ cho các tín hữu có Đấng Christ làm sự sống của họ, nhưng để cho họ sinh bông trái của Đấng Christ trong cuộc sống của họ.
Phần thưởng của một tín hữu trong Đấng Christ là nếp sống của Ngài ở trong các tín hữu và sống thay cho họ. Đây là những gì Phao-lô ngụ ý khi ông nói về Đấng Christ được hình thành trong các tín hữu trong Galati 4:19. Nhờ Đức Thánh Linh, Đấng Christ được truyền vào các tín hữu đến mức, đối với họ sống là Đấng Christ.
-
Hãy để tôi đề cập đôi điều về ông anh George Cutting (tác giả của tác phẩm: Sự an toàn, Sự chắc chắn, và Vui hưởng). Khi tôi còn thăm viếng ở Anh quốc, tôi đã đến cầu nguyện với ông. Lúc đó, ông đã hơn chín mươi tuổi rồi. Ông cầu nguyện nhiều lần: "Đấng Christ không thể không có tôi, và tôi không thể không có Đấng Christ." Tôi đã không nói gì. Ông nói tiếp: "Đây là cuộc sống của chúng ta kết hiệp với Đấng Christ". Nếp sống của ông là một một nếp sống sống bày tỏ Đấng Christ. Chỉ có những người chưa bao giờ kinh nghiệm sự xử lí của Chúa sẽ quá táo bạo nói, "Dù tất cả sẽ vấp ngã vì Thầy, con sẽ không bao giờ vấp ngã " (Matt. 26:33).
Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Nhưng một số phần của Kinh Thánh cũng là những lời của Phaolô. Nhiều lời trong 1 Cor. 7 là những lời của Phaolô. Bởi vì Chúa đã được hình thành trong Phao-lô, và bởi vì đối với Phao-lô sống là Đấng Christ, sự nói năng của ông đã trở thành sự nói năng của Đức Chúa Trời. Để đạt tới giai đoạn này, cuộc sống thiên nhiên của một tín hữu phải được xử lý triệt để.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2