"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643708
Đang truy cập:110

HIỂM HỌA CỦA VIỆC XEM CHÚNG TA TỐT HƠN NGƯỜI KHÁC

 


Kinh Thánh: Mác 9:38-50
Trong 8:27-9:13, chúng ta có khải tượng Đấng Christ là sự thay thế bao – hàm – tất – cả của chúng ta qua sự chết và phục sinh của Ngài. Suốt chương 9, Chúa dạy các môn đồ ý thức rằng họ bị kết liễu và không là gì cả. Tuy nhiên, trong 9:33-37, chúng ta thấy họ đang tranh luận với nhau về việc ai lớn hơn. Chúa đang dạy các môn đồ và cố gắng giúp đỡ họ nhận thức rằng họ không là gì cả, nhưng họ đang cố tranh cãi để trở thành người nào đó, thậm chí là một người lớn hơn những người khác. Vì vậy trong 9:33-37, chúng ta có lời dạy của Chúa về tính khiêm nhường
Trong 9:38, Giăng thưa với Chúa Jesus: “Thưa thầy,  chúng tôi thấy một người nhơn danh Thầy mà đuổi quỉ, thì chúng tôi cầm, vì người ấy không theo chúng ta”. Phần còn lại của chương ấy được dành trọn cho sự dạy dỗ của Chúa về việc dung chịu vì cớ hiệp nhất, một lời dạy để đáp lời của Giăng trong câu 38.
Cần thấy rằng nếu cấm người khác theo cách của Giăng trong câu 38, thì điều này cho thấy chúng ta tự cho mình lớn hơn người khác. Hơn nữa, khi cấm đoán người khác, tức là cho mình lớn hơn,  chúng ta cũng làm cho người khác vấp phạm. Khi làm cho người khác vấp phạm. Kẻ ác có thể sử dụng các chi thể của thân thể chúng ta – tay, chân hoặc mắt – để bày tỏ tư dục và làm chúng ta vấp phạm. Chúng ta cần phải cẩn thận về điều này.
Chúng ta không nên tự cho mình là lớn. Thay vào đó , chúng ta cần nhận thức rằng mình không là ai cả và không là gì cả. Nếu có nhận thức  như vậy, chúng ta sẽ cầu nguyện. Cầu nguyện cho thấy rằng chúng ta không là gì cả và không làm được gì cả. Chúng ta cần một Đấng khác – tức là chính Đấng Christ – thay thế chúng ta.
Nếu không tự cho mình là lớn, lớn hơn người khác, chúng ta sẽ không làm cho người khác vấp phạm. Nhưng nếu cho mình là lớn, chúng ta sẽ làm cho người khác vấp phạm. Đồng thời chúng ta cũng mở cửa cho kẻ thù sử dụng tư dục trong các chi thể của chúng ta để làm chúng ta vấp phạm.
Các chi thể trong thân thể chúng ta, nhất là đôi mắt, thì đầy tư dục. Nếu chúng ta làm cho người khác vấp phạm bằng cách tự cho mình lớn hơn họ thì chúng ta có đôi mắt gian ác. Khi ấy, chúng ta đã mở đường để kẻ thù lợi dụng tư dục trong các chi thể của chúng ta mà làm cho chúng ta vấp phạm.
Tất cả chúng ta cần phải học tập vác thập tự giá, mang thập tự giá vá áp dụng sự chết kết liễu của Chúa vào trong hoàn cảnh của mình. Nếu đặt mình vào chỗ chết như vậy, chúng ta sẽ không cho mình là lớn. Trái lại chúng ta sẽ xem mình là không ra gì. Kết quả là sẽ không có chỗ  để kẻ thù xen vào lợi dụng  các chi thể của thân thể chúng ta làm chúng ta vấp phạm.
Nếu không tiếp nhận thập tự giá và áp dụng thập tự giá cho chính mình, không những chúng ta gây cho người khác vấp phạm mà còn gây cho chính mình vấp đi vấp lại. Chúng ta sẽ bị tư dục ở tay, chân và mắt làm cho vấp phạm. Nếu đây là tình trạng của chúng ta thì cuối cùng khi thời đại Vương Quốc đến, chúng ta sẽ cần bị ướp muối vì vẫn còn đầy “vi khuẩn”.
ĐƯỢC LỬA THANH TẨY VÀ BẢO TOÀN
Việc ướp muối mà tôi dang nói là ướp muối bằng lửa. Về điều này, Chúa Jesus phán: “Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa” (c.49). Ở đây, chúng ta có “muối – lửa”, hoặc lửa như là muối. Trong thời đại sắp đến, một số người có thể bị bỏ vào trong lửa để được ướp. Việc ướp bằng lửa sẽ thanh tẩy họ. Theo một ý nghĩa, sự thanh tẩy này là kỷ luật, là sửa phạt, là một hình phạt. Nhưng theo một nghĩa khác, sự thanh tẩy này làm cho tín đồ được bảo toàn. Vì vậy sự thanh tẩy này không chỉ là một hình phạt mà cũng là sự bảo toàn để giữ người bị thanh tẩy khởi bị diệt vong, khỏi bị hư mất đời đời.
Như chúng tôi đã chỉ ra, lửa trong 9:49 là lửa tinh luyện (Malachi. 3:2), lửa thanh tẩy. Như trong 1Cô-rin-tô 3:13 và 15, trong thời đại Vương Quốc, lửa này sẽ thanh tẩy những tín đồ phạm tội mà không chịu ăn năn trong thời đại này. Vì vậy, sự luyện lọc bởi lửa sẽ là một hình phạt mang tính thời kỳ. Chúng ta đã thấy rằng thậm chí trong thời đại này, Đức Chúa Trời vẫn thanh tẩy tín đồ qua thử thách như lửa (1Phi. 1:7; 4:12, 17). Hình phạt như lửa mang tính thời kỳ trong thời đại sắp đến là cùng nguyên tắc với sự trừng phạt của Đức Chúa Trời qua những nỗi khổ như bởi lửa trong thời đại này.
HÒA THUẬN VỚI NHAU
Trong 9:50, là lời kết luận của Chúa cho phần này, chúng ta thấy được ý nghĩa thật của phân đoạn này của sách Mác. Trong câu này, Chúa phán: «Muối vốn tốt, song nếu muối mất mặn đi, thì lấy chi mà nêm lại? Khá có muối trong các ngươi và hãy hòa thuận cùng nhau». Ở đây, chúng ta thấy rằng ẩn ý của phân đoạn này là chúng ta nên hòa thuận với nhau.
Chúng tôi đã nhấn mạnh đến sự kiện là đoạn 9:38-40 bắt đầu bằng lời của Giăng về viêc cấm người nào đó đuổi quỉ trong danh Chúa chỉ vì người đó không theo các môn đồ. Đáp lại lời của Giăng, dường như Chúa muốn nói những câu này: «Người đuổi quỉ trong danh Ta đã không theo ngươi. Nhưng dù vậy người ấy là một trong các tín đồ của Ta, và ngươi nên hòa thuận với người ấy. Tuy nhiên, ngươi đã không hòa thuận với người ấy vì  ngươi  cho mình là lớn hơn. Ngươi cũng cho rằng ngươi gần gũi với Ta hơn người ấy. Ngươi nghĩ rằng ngươi tốt hơn người ấy. Loại suy nghĩ này làm cho người ấy vấp phạm và cũng mở cửa cho kẻ thù bước vào làm cho ngươi vấp phạm bằng cách sử dụng các chi thể đầy tư dục của ngươi».
Thật ra, phần này của Phúc Âm Mác thật thâm thúy. Ở đây, chúng ta thấy nguyên nhân thật của sự chi rẽ giữa vòng Cơ-đốc nhân ngày nay. Chắc chắn Cơ-đốc nhân đã không hòa thuận với nhau. Trong 9 :50, Chúa phán : « Khá có muối trong các người và hãy hòa thuận cùng nhau ». Nhưng tòan bộ tình trạng giữa vòng tín đồ ngày nay thì ngược lại. Chúng ta không thể nói rằng tín đồ đang hòa thuận với nhau.
Lý do tín đồ không hòa thuận với nhau là vì quá nhiều người tự cho mình là ai đó và tự nghĩ mình lớn hơn người khác. Kết quả là người khác bị làm cho vấp phạm và đã mở cửa cho kẻ thù lợi dụng các chi thể đầy tư dục của thân thể tín đồ làm cho họ vấp phạm. Vì vậy, cuối cùng đa số các Cơ-đốc nhân ngày nay đã bị làm cho vấp phạm.
Những Cơ-đốc nhân mà chưa từng bị làm cho vấp phạm hoặc bởi người khác hoặc bởi việc làm của chính họ thì đang ở đâu? Tình trạng là các tín đồ làm cho người khác vấp phạm và sau đó Sa-tan nhảy vào lợi dụng tay, chân và mắt của họ để làm cho họ vấp phạm. Vì vậy, tín đồ đã gây vấp phạm cho nhau và mỗi người làm cho chính mình vấp phạm.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2