"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643746
Đang truy cập:120

Sau-lơ Giết Hàng Ngàn—Đa-vít Giết Hàng Vạn-

 


-
Đứng trước các bậc giảng sư, tác gia, thi nhân, học giả thuộc linh, thần thượng, là những người trổi cao hơn nhiều người đồng thời, giới phụ nữ trong Chúa ngưỡng mộ, ái mộ, sùng bái họ là chuyện thường xảy ra.
David nổi lên như một vì sao sáng rực rỡ, che mờ ngôi sao mai vương quyền là vua Sau-lơ, mà Sau-lơ mới xuất hiện chừng hai mươi năm trước.
Kinh thánh chép, “Khi Đa-vít đã giết được người Phi-li-tin, trở về cùng đạo binh, thì những người nữ của các thành Y-sơ-ra-ên đi ra đón Sau-lơ, hát múa, đánh trống cơm, gõ nhịp, và reo tiếng vui mừng. Những người múa đối đáp nhau rằng: Sau-lơ giết hàng ngàn, Còn Đa-vít giết hàng vạn! Sau-lơ lấy làm giận lắm, và các lời nầy không đẹp lòng người. Người nói: Người ta cho Đa-vít hàng vạn, còn ta hàng ngàn; chỉ còn thiếu cho nó ngôi nước mà thôi!  Kể từ ngày ấy, Sau-lơ thường ngó Đa-vít cách giận” (1 Sam.18:6-9).
Bài hát nầy và ý nghĩa của nó cũng được truyền tụng sang quốc gia thù địch lân cận, là Phi-li-tin. Kinh thánh chép: “Bấy giờ, Đa-vít chỗi dậy, ngày đó trốn xa khỏi Sau-lơ; mà đi đến cùng A-kích, vua Gát.  Các tôi tớ của A-kích hỏi rằng: Có phải đó là Đa-vít, vua của xứ ấy chăng? Há chẳng phải về người nầy mà bọn nữ có nói trong khi múa hát rằng:“Sau-lơ giết hàng ngàn, Còn Đa-vít giết hàng vạn?”  Đa-vít để các lời nầy vào trong lòng mình, và rất sợ A-kích, vua Gát”.
Bài hát đó làm cho quân thù nhân định và coi David là đối thủ đáng gờm, và truyền kiếp. Các quan trưởng Phi-li-tin rất sáng suốt khi bình luận về David trước mặt vua của Phi-li-tin là A-kích, “Các quan trưởng Phi-li-tin nổi giận, nói với A-kích rằng: Hãy đuổi người nầy trở về chỗ ông đã lập hắn, chớ cho hắn đi đánh giặc với chúng ta, e trong lúc chiến đấu, hắn trở lòng nghịch chúng ta chăng; vì hắn làm thế nào cho được hòa cùng chủ mình, há chẳng phải nhờ những thủ cấp của chúng ta sao?  Há chẳng phải về Đa-vít nầy mà người nữ hát trong cuộc nhảy múa rằng: Sau-lơ giết hàng ngàn, Còn Đa-vít giết hàng vạn?  Vậy, A-kích gọi Đa-vít mà nói rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ngươi vốn là một người ngay thẳng, ta thích ngươi vào ra trong trại quân với ta, vì từ ngày ngươi đến cùng ta cho tới ngày nay, ta chẳng tìm thấy nơi ngươi điều chi đáng trách. Nhưng ngươi không đẹp lòng các quan trưởng.  Vậy bây giờ, hãy lui về và đi bình an, hầu cho khỏi mất lòng các quan trưởng Phi-li-tin”.
Kẻ thù của chúng ta là Satan, luôn luôn nhận biết và hiểu rõ giá trị cùng tài năng của các tôi tớ chân chính và nổi bật của Đức Chúa Trời. Các đầy tớ của hắn từng nói với bảy người con của Sê-va ở thành phố Epheso, “Ta biết Jesus và quen Phao-lô…”(Công vụ 19:15).
Giả như có một thiểu số tôi tớ nào đó của Chúa, được Chúa dấy lên với ân tứ lỗi lạc, thì các đồng bạn nam giới sống đồng thời với các ông, thường là không công khai chấp nhận ân tứ của các ông ấy, dù có thể họ cũng âm thầm nhận ra tài năng, ân tứ thuộc linh của những người đặc biệt đó. Nhưng đặc biệt, giới phụ nữ Cơ đốc nhận chân các ân tứ đó rất rõ, nhưng nhược điểm của đại đa số phụ nữ là dễ sinh lòng ngưỡng mộ, rồi đi đến chỗ ái mộ, sùng bái, cùng bày tỏ tình cảm thiên nhiên, bằng những lời khen ngợi quá mấu. Thay vì ngợi khen Đức Chúa Trời ban cho dân Ngài những chiếc bình có giá trị, họ lại khen các tôi tớ Chúa không xiết kể!
Tôi coi lời phát biểu có chất lượng của A-bi-ga-in, vợ của Na-banh là lời khen, lời phát biểu điển hình cho ngôn từ của các phụ nữ khác. Bà nói, “Khi A-bi-ga-in thấy Đa-vít, liền lật đật xuống lừa mình, và sấp mình xuống đất tại trước mặt Đa-vít mà lạy.  Vậy, nàng phục dưới chân người mà nói rằng: Lạy chúa, lỗi về tôi, về tôi! Xin cho phép con đòi ông nói trước mặt ông; xin hãy nghe các lời của con đòi ông.  Xin chúa chớ kể đến người hung ác kia, là Na-banh; vì tánh hắn thật hiệp với nghĩa tên hắn: tên hắn là Na-banh  Nghĩa là điên , và nơi hắn có sự điên dại. Còn tôi, là con đòi chúa, chẳng có thấy những người chúa đã sai đến. Bây giờ, Đức Giê-hô-va đã ngăn chúa đến làm đổ huyết ra, và lấy chánh tay mình mà báo thù; tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và mạng sống của chúa mà thề: nguyện các thù nghịch chúa và kẻ tìm hại chúa đều như Na-banh!  Và bây giờ, nầy là lễ vật mà con đòi chúa đem đến dâng cho chúa, để phát cho các người đi theo sau.  Xin hãy tha lỗi cho con đòi chúa! Đức Giê-hô-va quả hẳn sẽ lập nhà chúa được bền lâu, vì chúa đánh giặc cho Đức Giê-hô-va, và trọn đời chúa sẽ chẳng tìm thấy một sự ác nơi chúa.  Nếu có ai dấy lên đặng bắt bớ và hại mạng sống chúa, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúa sẽ gìn giữ mạng sống của chúa trong bọc những người sống; còn mạng sống của kẻ thù nghịch chúa, Đức Giê-hô-va sẽ ném ra xa như khỏi trành ném đá vậy.  Khi Đức Giê-hô-va đã làm cho chúa tôi mọi sự lành mà Ngài đã hứa, và khi Ngài đã lập người làm đầu của Y-sơ-ra-ên,  thì ước gì chúa tôi không phàn nàn và không bị lòng cắn rứt vì đã vô cớ làm đổ máu ra và báo thù cho mình! Lại khi Đức Giê-hô-va đã làm ơn cho chúa tôi, nguyện chúa nhớ đến con đòi của chúa!”.
Lời cuối cùng bà nói, “Lại khi Đức Giê-hô-va đã làm ơn cho chúa tôi, nguyện chúa nhớ đến con đòi của chúa”. Lời nầy có ngụ ý gì? Có lẽ các chị em khi đọc bài nầy sẽ hiểu rõ ý nghĩa câu nói nầy của A-bi-ga-in hơn chúng tôi là nam giới. Có lẽ vì vậy, nên không bao lâu sau khi Na-banh chết, tức thì David cưới A-bi-ga-in làm vợ!!
Thưa các anh chị em,
Tôi không có chủ ý làm cho các chị em xấu hỗ khi đọc bài nầy, vì vẫn có các chị em ngoại lệ. Tôi chỉ khuyên giới phụ nữ canh chừng và ngăn chặn tính ưa sùng bái các bậc vĩ nhân thuộc linh của mình. Sự sùng bái ấy sẽ dẫn đến sự ái mộ thiên nhiên, và có thể vô tình cám dổ các tôi tớ Chúa, và cũng làm cho các ông thành người kiêu căng, hống hách.
Hãy chỉ ngợi khen Đức Chúa Trời về những chiếc bình mà Ngài dấy lên trong thời đại của chúng ta. Đừng bao giờ công khai bày tỏ lời ngợi khen, đánh  giá hay so sánh các chiếc bình ngoại hạng nầy với các chiếc bình thấp kém khác. Nam giới có thể nghe được. Thua trời một vạn, chứ không chịu thua bạn một li. Con gà trống nầy luôn luôn ghét tiếng gáy của con gà khác mà được phụ nữ tôn vinh. Nếu các bạn khen ngợi họ như cách thức các phụ nữ Israel hát tôn vinh David, mà nam giới có thể nghe được, thì các bạn vô tình “hãm hại” các tôi tớ hữu dụng của Chúa—chắc chắn sự ghen tị, đố kỵ nổ ra giữa vòng các tôi tớ của Ngài—đem đến các hậu quả tại hại khôn lường!
Hãy giữ một khoảng cách xa trong mối liên hệ và thông công thánh sạch với các đầy tớ của Chúa, để tránh mọi rủi ro và cám dỗ có thể xảy ra.
Nguyện Chúa là Đấng đã tạo tác và dấy lên các chiếc bình đặc biệt của thời đại chúng ta, được tôn vinh, ngợi khen đầy trọn. Xin các chị em đừng công khai ngợi khen loài người. Phước cho các tôi tớ nam giới nào đó của Chúa mà không được nghe lời ngợi khen của giới nữ. Vì mọi vinh quang, vinh dự đều thuộc về Chúa chúng ta đến đời đời.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2