"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643669
Đang truy cập:110

 GIA-VÊ ĐẤNG THÁNH HÓA-

-
Lê 21:8; 1 Phi e ro 1: 15-16, Hê 2:11, 1 tê 5:23;
1 Tê 4:3-4; 1 Phi e ro 4:3-4 ; Ga 5:19-21
Danh của Gia-vê Đấng Thánh Hóa,
Bảy lần xuất hiện sách Lê-vi,
Ngài chuyên tâm làm dân nên thánh,
Cả tư tưởng, nếp sống thần kỳ.
-
Gia-vê hứa “con sẽ nên thánh”,
“Vì Ta là Đấng Thánh xưa nay! ».
Người tin được thánh hóa địa vị,
Sau thực nghiệm sự thánh khiết Ngài.
-
Đấng Thánh Hóa là Jesus- Christ,
Gọi dân được nên thánh đệ huynh,
Chúa Cha là nguồn gốc tất cả,
Christ không thẹn với anh em mình.
-
Chúa Trời sự bình an hiện thực,
Thánh hóa người tin cách hoàn toàn,
Cả tâm hồn, tâm linh, thân thể,
Được thánh khiết trong ngoài vẻ vang.
-
Người tin đều là thánh đồ cả,
Được gọi đến sự thánh khiết trời,
Hãy giữ chiếc bình cho thánh khiết,
Là địa vị tôn trọng muôn đời.
=
Từng phí thời gian đời phóng túng,
Nay thánh hóa không còn dự vào,
Dân ngoại ngạc nhiên và nói xấu,
Thánh đồ theo Chúa sống thanh cao.
-
Ai gian dâm, ô uế, phóng đãng,
Cặp mắt tà dâm ham muốn luôn,
Buông mình dâm loạn, theo sắc lạ,
Không thừa kế nước Christ trường tồn.
Nguồn: Tập thơ M
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2