"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643718
Đang truy cập:110

CON THUỘC VỀ AI?-


Jesus, là Chủ, con thuộc Ai?
Chúa đã tậu mua, con thuộc Ngài;
Không chi tì vết trong huyết báu,
Xưa tình nguyện đổ ra vì ai?
Lòng con đây mãi mãi thuộc Ngài,
Nhất sinh con vì Chúa sống hoài!
-
Đời con có nhiều chủ quản cai,
Nhưng chỉ Ngài con phục hôm nay,
Tiếng yêu thương vui mừng vâng phục,
Trong cuộc sống và khi khẩn nài.
Trời cao đâu có ai ngoài Chúa,
Chẳng có chi vui thỏa tâm nầy.
-
Jesus là Chủ, con thuộc Ngài,
Giúp con trung tín, thân cận hoài;
Hiện diện Ngài trong con sáng chói,
Tâm trung qui hướng nhà Cha hoài.
Jesus! Con sấp mình bệ ngai,
Ngài là mọi sự của con hoài./.
-
Frances Ridley Havergal
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2