"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643725
Đang truy cập:113

Ọt-ba Và Ru-tơ-

 


1
Ngày nào, tôi đây
tối tăm, thuộc nhiên,
ngựa hoang không cương
coi khinh lời khuyên,
thẳng tiến luôn luôn,
sốt nhiên, ngu dại,
sảy chân sa bại.
2
Ngày nào, trong tôi
tối tăm ngụ cư.
Tài năng thiên nhiên
đem cơn mộng du.
Vọng tưởng ta đây
trí cao, tâm trọng,
Tỉnh ra, ngông cuồng.
3
Ngày ngày, dương quang
Thánh Kinh rạng soi.
Lời như tia quang
xuyên qua hồn tôi,
bản chất thiên nhiên
đốt ra tro bụi,
“cái tôi” thiêu rụi
4
Ngày nào, tôi đây
sốt nhiên, ngựa hoang.
Ngày nay trong tôi
thiên nhiên dần tan.
Lời Chúa, gươm Linh
“giết” tôi bao lần,
tối tăm tan dần.
*Nhạc: Hymnal.net, #430
Lời Việt: Shalom Do-
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2