"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643775
Đang truy cập:117

LÌA BỎ NGUỒN NƯỚC SỐNG-


Giê rê mi 2:1,7-8, 13-Ðây là lời của Yavê: Vị tình, Ta nhớ lại tiết nghĩa thiếu thời của ngươi, mối tình vào buổi đính hôn, làm sao ngươi đã theo Ta trong sa mạc, trên đất không hề thấy có hạt giống gieo.- Ta đã đem các ngươi vào xứ (sum sê) vườn quả, cho các ngươi hưởng hoa trái với phúc lành. Nhưng các ngươi đã vào mà làm nhơ uế đất Ta, cơ nghiệp của Ta, các ngươi đã biến thành đồ ghê tởm. Các tư tế đã không tự hỏi: "Yavê ở đâu?" Nhưng kẻ chuyên chú Luật điều đã không biết Ta. Hàng mục tử đã ngỗ nghịch với Ta, các tiên tri tuyên sấm của Baal, và đi theo những đồ vô dụng! Vì dân Ta đã làm hai điều bất hảo: chúng đã bỏ Ta, Mạch nước hằng sống, để đào cho mình bể nước, nhưng các bể rò không chứa được nước!”
--
Tình đầu hết dạ mến yêu thay,
Đất hứa an bài bỏ Chúa ngay.
Thầy tế lễ nhan Chúa lãnh đạm,
Kẻ chăn chiên ý Ngài xua tay.
Tiên tri lầm lạc giảng lời dối,
Thông giáo u-mê hiểu Chúa sai.
Vườn quả hưởng vui hoa trái ngọt,
Sao làm hư hoại dất lành Ngài?
Minh Khải. 26-6-2020
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2