"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643612
Đang truy cập:82

Tình yêu có thể là tội lỗi?


1 Các vua 11:1” Bấy giờ vua Sa-lô-môn thương-yêu nhiều người đàn-bà ngoại-quốc cùng với con gái của Pha-ra-ôn: những đàn-bà người Mô-áp, người Am-môn, người Ê-đôm, người Si-đôn, và người Hê-tít”

Dân thế kỷ 21 nói "nhưng hai người yêu nhau". Có hai người đàn ông hoặc hai người phụ nữ yêu nhau, ở đây tình bạn thân thiết của những đứa trẻ 15 tuổi và có gia đình chắp vá. Lúc Sa-lô-môn lên ngôi, tuổi ông chừng 14, hay 15 mà thôii

Nhưng người ta phải làm gì nếu thần ái tình bắn mũi tên của mình và đâm vào trái tim anh ta? Có nên chiến đấu chống lại tình yêu không? Tình yêu có thể là tội lỗi không?

Kinh thánh cho thấy tình yêu sai lầm có thể tồn tại. Đó là trường hợp với Sa-lô-môn. Ông yêu nhiều phụ nữ lạ (1 Vua 11: 1). Đó không phải là tình yêu thuần khiết, đẹp đẽ và thánh thiện. Đây là một loại tình yêu tuôn ra từ những con suối âm u, chảy qua các kênh giả mạo và cuối cùng kết thúc trong biển thần tượng và nhục dục  tuyệt đối.

"Chúng tôi yêu nhau". Những lời này cũng là lời xin lỗi về những mối liên hệ giữa người tin và người không tin, mặc dù Kinh thánh cho thấy rõ ràng điều này không nằm trong tâm trí của Chúa (2 Cô 6:14). Đó là một tình yêu mà Đức Chúa Trời không thể chấp nhận và ban phước. Hậu quả của "tình yêu sai lầm" là rất lớn ở Sa-lô-môn - và chúng vẫn còn đến ngày nay.

-

-

Phục vụ Chúa một cách hoàn hảo-

"Vì xảy ra khi Sa-lô-môn đã già, những bà vợ của người quay tâm người đi theo các thần khác; và tâm người không hoàn-toàn hiến dâng cho GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của người, như tâm của Đa-vít, cha người" (1 Các Vua  11: 4 TKTC).

Khi Sa-lô-môn đã già, ông ta không phục vụ GIA-VÊ, Đức Chúa TRỜI của ông ta, vì bị phân tâm. Điều đó thật tệ phải không? Ông đã phục vụ Chúa! Trong câu chuyện sau đây, chúng ta thấy những hậu quả khủng khiếp này đã gây ra cho bản thân ông và cho dân thánh. Trong Nê-hê-mi 13:26, ông được nhắc lại như một lời cảnh báo cho Israel. “Há chẳng phải Sa-lô-môn vua Y-sơ-ra-ên đã phạm tội về các việc nầy hay sao? Ở giữa nhiều quốc-gia đã chưa có một vì vua nào giống như người, và người đã được Đức Chúa TRỜI của người thương-yêu, và Đức Chúa TRỜI đã lập người làm vua trên tất cả Y-sơ-ra-ên; song các người đàn-bà ngoại-bang đã gây cho người phạm-tội”. Chúng ta cũng biết từ 1 Cô-rinh-tô 10:11 rằng tất cả những điều này được viết ra để cảnh báo chúng ta.

-Chúng ta phục vụ Chúa, nhưng không hoàn toàn.

-Chúng tôi muốn theo Ngài, nhưng không hoàn toàn.

-Chúng tôi muốn sống thánh thiện, nhưng không phải trong tất cả mọi thứ.

Chúng ta thường giống như dân Israel trong thời Ê-li: Chúng ta đi khập khiễng ở cả hai phía (1Vua 18:21). Những lời của một tôi tớ Chúa, ông Bettex, thật sự như thế nào: "Khi có hai khu vực trong trái tim, hạnh phúc của sự bình an không có ở đó" "Không ai có thể phục vụ hai chủ," Chúa Jesus đã dạy chúng ta như vậy.

-Phục vụ Chúa và thế giới? Không thể.

-Phục vụ Chúa và Ma-môn? Điều đó không hiệu quả.

-Mang ách so le với thế giới? Cũng không hoạt động.

Chúng ta thường giống với người Lao-đi-xê: Chúng ta không nóng cũng không lạnh! Tại sao không có niềm vui, không có bình an và không có sức mạnh, nhưng bất lực và thất bại nầy tiếp đến thất bại kia thay vì có quyền năng? Đối với một tín đồ, việc phục vụ Chúa một cách hoàn hảo và phải quyết tâm gắn bó vững chắc trong lòng với Chúa là điều bình thường (Công vụ 11:23). " Vì mắt của Đức GIA-VÊ di-động tới lui khắp cả trái đất để Ngài có thể mạnh-mẽ ủng-hộ người có

tâm hoàn-toàn là tâm của Ngài " (2 Sử kí 16:9)

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2