"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643734
Đang truy cập:112

TÔI MỌI CỦA PHA-RA-ÔN-

 

Dước ách bạo chúa sa-tan ác,
Tâm hồn bị bức bách triền miên,
Đến khi ân điển bẻ xiềng,
Cho người lao nhọc nghỉ yên vô bờ.
-
Jesus đến trong giờ quan trọng,
Cánh tay quyền năng phóng thích dân,
Chuộc ta bằng giá tuyệt luân,
Yêu cầu sở hữu toàn phần đời ta.
-
Tội ô, sự chết và nô lệ,
Thoát rồi giẫm bước lối đường khôn,
Mãi thiên trình được chu toàn,
Chỉ yêu, kinh ngạc, thờ tôn Chúa hoài.
-
Từ lâu mong với Ngài cư ngụ,
Trong linh giới trường cửu vinh quang,
Hôm nay còn sống trần hoàn,
Tình yêu phong phú rao vang đó mà.
-
Trước khi được về nhà trên đó,
Đời tuổi trẻ bày tỏ khiết tinh,
Cùng nhau đẩy mạnh thiên trình,
Xót thương, lẽ thật thuộc linh rao truyền.
-
Như cụ Si-mê-ôn ngày trước,
Hoan hỉ ra đi lúc Chúa kêu,
Để dành hậu tự lại sau,
Thay ta hầu việc rất lâu với Ngài.
-
Xin Chúa nghe con nay khẩn nguyện,
Đổ Đức Linh toàn diện hậu sinh,
Họ còn kế nghiệp linh trình,
Khi con lặng tiếng giảng linh Chúa rồi./.
John Newton- 1800)
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2