"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643653
Đang truy cập:106

ĐỒNG ĐI VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI-

 

Đồng đi trong đức tin với Chúa,
Thiên đàng hành trình đó tất chung,
Hai cây gậy trượng đỡ nâng,
Đường đi vui thỏa an toàn biết bao
-
Trải sa mạc dãi dầu nóng gió,
Thiên dân mù xiêu tó lạc đường,
Chúa là Hướng Đạo tình thương,
Nên tôi không gặp tai ương, lạc lầm.
-
Cạm bẫy, hiễm nguy nằm bên lối,
Âm ti, dân thế giới chặn đường,
Bởi niềm tin chinh phục luôn,
Tay Ngài hùng mạnh vẫn thường chở che.
-
Trong hoang mạc khó bề ăn uống,
Đức Chúa Trời cấp dưỡng không thôi,
Liệu toan vật tốt rộng rời,
Hồn tôi thoát khỏi những hồi thiếu ăn.
-
Với Chúa dịu ngọt hằng liên đới,
Tôi tự do sống bởi quyền Ngài,
Đau buồn, sầu khổ tỏ bày,
Tình yêu Ngài khải thị hoài cho tôi.
-
Lời thân ái tuyệt vời truyền đến,
Khi tâm linh tôi biến thoái rồi,
Găp Ngài hồn được phục hồi,
Hết buồn mà lại hát lời ngợi tôn.
-
Tôi tiếc chuyện trò toàn thế tục,
Về thú vui đời thật mau qua,
Đồng đi với Chúa hoan ca,
Ngài là Hướng Đạo cũng là Bạn thân.
John Newton)
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2