"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643742
Đang truy cập:118

ĐẶC QUYỀN SỐNG TRỔI HƠN THÁNH ĐỒ ĐÃ CHẾT-

 

Hồn ơi, tỉnh thức đi thôi,
Yêu thương, hầu việc Chúa ngươi nơi nầy;
Trên cao các thánh dừng tay,
Cả đoàn thiên sứ khôn tày đảm đương.
-
Thân thương chăm sóc người luôn,
Nuôi hồn đói, kẻ nghèo thường mặc cho;
Trời cao không kẻ cần lo,
Việc làm như thế không nhờ đến ngươi.
-
Đam mê hãy chế ngự thôi,
Duy trì công tác, liên hồi đấu tranh;
Tội xưa sống lại hoành hành,
Hãy mau chế phục thật nhanh mỗi ngày.
-
Trên cao, chốn khải hoàn nầy,
Không còn địch thủ như ngày hôm nay;
Chiến tranh, công tác của Ngài,
Con mong hoàn tất, thắng hoài địch quân.
-
Thì giờ bay mất không ngừng,
Phúc âm vương quốc con từng góp công,
Khi lao tác, chiến tranh xong,
Mão triều Chúa hứa thưởng công thỏa nguyền./.
-
Isaac Watts- Ê-sai 38;18-19, “Nơi Âm phủ chẳng ngợi khen Ngài được, và sự chết chẳng tôn vinh Ngài được; những kẻ đã xuống mồ rồi chẳng còn trông cậy sự thành thật của Ngài nữa. Duy kẻ sống, kẻ sống mới hay tôn vinh Ngài, như tôi làm ngày nay; kẻ làm cha sẽ cho con cái mình biết sự thành thật của Ngài
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2