"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643627
Đang truy cập:92

RỜI BỎ NÚI LI-BAN-

 


Sau khi những người còn sót lại của dân Đức Chúa Trời được cất lên không trung trong sự biến hóa cuối cùng gần cuối Ngày lớn sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời, họ sẽ xuất hiện trước tòa án của Đấng Christ. Cùng những người đã được cất lên ngôi của Đức Chúa Trời, người Con Trai (những kẻ đắc thắng), hoa quả đầu tiên và các vị tử đạo, cũng sẽ xuống để cùng dân của Đức Chúa Trời trong không trung đứng trước tòa án của Đấng Christ.

--Toà án của Đấng Christ

Phao-lô viết: " Vì tất cả chúng ta đều sẽ ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời.  Vì có lời chép: “Chúa phán: Thật như Ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt Ta, Và mọi lưỡi sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời.”Như vậy, mỗi chúng ta sẽ tường trình về chính mình với Đức Chúa Trời." (Rô-ma 14:10, 12). Và một lần nữa: "Vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đấng Christ để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác" (2 Cor 5:10).

Phán xét là gì?

Tất cả chúng ta đều trải nghiệm sự phán xét trong suốt cuộc đời của mình. Khi lớn lên, cha mẹ chúng ta, trong tình yêu, kỷ luật chúng ta trở thành những người thích hợp. Chúng ta đi học, làm bài tập ở nhà, bài kiểm tra và các kỳ thi để có được bằng tốt nghiệp. Chúng ta tiến hành các cuộc phỏng vấn đển kiếm việc làm, nhận được các buổi huấn luyện và đánh giá hiệu suất tiến bộ trong sự nghiệp của chúng tôi. Những thử thách, phê bình, và thậm chí bắt bớ đều là những phán xét để hoàn thiện chúng ta. Mỗi bước chúng ta thực hiện là để đạt được mục tiêu được sự phán đoán đưa ra trước. Nếu có sự phán xét trong suốt cuộc sống con người của chúng ta, tại sao nó lại khác biệt trong đời sống thuộc linh của chúng ta trong vương quốc của Đức Chúa Trời?

Nhiều người chỉ tập trung và nhấn mạnh đến tình yêu của Đức Chúa Trời, nhưng không nhận ra rằng tình yêu của Ngài luôn đi cùng với sự công bình của Ngài. Chúng ta thấy tình yêu và sự công bình của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi ban đầu của chúng ta. Trong  Giăng 3:16 tình yêu của Đức Chúa Trời được nhấn mạnh "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế nhân đến nỗi đã ban Con một của Ngài ..." Liệu Đức Chúa Trời chỉ có đủ tha thứ cho chúng ta về tội lỗi của chúng ta không? Tại sao Ngài phải sai Con Một của Ngài? Đó là vì sự công bình của Đức Chúa Trời.

Tất cả chúng ta "đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23). "Tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23). Dù Đức Chúa Trời có muốn cứu chúng ta nhiều đến mức nào, Ngài không thể tha thứ cho chúng ta. Con của Ngài đã sống một cuộc sống không có tội lỗi. Khi Ngài bị đóng đinh, máu vô tội của Ngài trả hết nợ nần về tội lỗi của chúng ta. Bằng cách tin Con của Ngài, chúng ta được xưng công bình theo sự công bình của Đức Chúa Trời. Vì vậy, phần hai của câu kinh thánh nầy chỉ ra sự công bình của Đức Chúa Trời, "... hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." Sự phán xét là: nếu chúng ta tin Con của Ngài, thì chúng ta sẽ tieeeee61p nhận được sự sống đời đời, không tin Con của Ngài, chúng ta sẽ không nhận được sự sống đời đời mà là hư mất.

Sự phán xét của Đức Chúa Trời trên dân của Ngài hiển lộ trong nhiều câu. Ở đây một vài câu:

- "Vì thời kỳ phán xét đã đến, bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời;nếu bắt đầu từ chúng ta thì sự cuối cùng của những kẻ không vâng phục Tin Lành Đức Chúa Trời sẽ thế nào?"( 1Phi e rơ 4:17)

- " Vì chúng ta biết Đấng đã phán: “Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng.” Và lại phán: “Chúa sẽ phán xét dân mình.” Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống thì thật là kinh khiếp! "(Hê-bơ 10: 30-31)

- "Trước mặt Đức Chúa Trời và Đấng Christ Jêsus, là Đấng sẽ phán xét người sống và kẻ chết, và vì sự hiện đến của Ngài và vương quốc Ngài,ta khuyến cáo con” (2 Ti-mô-thê 4: 1)

- "Từ nay mão triều công chính đã dành sẵn cho ta; Chúa là thẩm phán công minh sẽ ban mão ấy cho ta trong Ngày đó, nhưng không chỉ cho ta mà cũng cho tất cả những ai yêu mến sự hiện đến của Ngài" (2 Tim. 4: 8).

--Tại sao Đức Chúa Trời xét đoán dân của Ngài?

Khi Đấng Christ trở lại, Ngài sẽ thiết lập vương quốc sự công bình của Đức Chúa Trời trên trái đất (Rôma 14:17, Heb.1: 8-9). Ngài sẽ làm cho dân Ngài đủ tư cách để trở thành các vị vua và thầy tế lễ cùng trị vì với Ngài trong vương quốc của Đức Chúa Trời (Khải huyền 1: 5-6; 5: 9-10; 20: 6). Câu hỏi đặt ra là: Liệu chúng ta có đủ tư cách và sẵn sàng?

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2