"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643703
Đang truy cập:109

Nhà Hùng Biện Hay Nhà Tiên Tri?

 

 
Người cung cấp Lời Chúa Cơ Đốc, như ai đó đã chỉ ra, là một hậu duệ không phải của nhà hùng biện Hi Lạp, mà là con cháu của nhà tiên tri  Hê-bơ-rơ. Sự khác biệt giữa nhà hùng biện và nhà tiên tri thì rất nhiều và triệt để, khác biệt chính là nhà hùng biện nói cho chính mình trong khi nhà tiên tri nói cho Đức Chúa Trời. Nhà hùng biện phát sinh thông điệp của mình và tự chịu trách nhiệm về nội dung của nó. Tiên tri không phát sinh điều gì ngoài việc truyền đi thông điệp mà ông đã nhận được từ Đức Chúa Trời, Đấng chịu trách nhiệm về sứ điệp đó, nhà tiên tri chỉ chịu trách nhiệm với Đức Chúa Trời về việc chuyển giao mà thôi. Tiên tri phải nghe thông điệp rõ ràng và trung thành truyền rao, và đó thực sự là một trách nhiệm nghiêm trọng, nhưng đó là trách nhiệm đối với một mình Đức Chúa Trời, không phải với con người. (A.W.Tozer)

Bạn có thể thấy những gì ông Tozer đang nói ở đây không? Đức Chúa Trời không nói qua nhà hùng biện. Nhà hùng biện có nhiều kỹ năng và ông sử dụng chúng. Chúng ta ở trong Cơ Đốc giáo, đang tràn ngập những nhà hùng biện trên bục giảng. Vì vậy, nhiều người sẽ không bỏ lỡ một dịp nào, cho dù họ không phải là người cung ứng Lời Chúa, họ sẽ là những người phát ngôn tự động. Bài giảng của họ, có thể tốt nhất, sẽ không bị lạc mất chỗ đứng vào bất cứ lúc nào trong suốt 2000 năm qua. Hãy lấy một người giảng đạo tốt ngày hôm nay, và để anh ta quay ngược thời gian một ngàn năm, và anh ta vẫn sẽ là một người giảng đạo tốt và hầu hết tất cả các bài giảng của anh ta sẽ phù hợp với hầu hết các phần.

 
Tuy nhiên, nhà tiên tri không đưa ra một bài giảng, ông đưa ra một thông điệp. Tôi biết rằng hai từ ngữ này đã được sử dụng thay thế cho nhau,-- bài giảng – sứ điệp. nhưng chúng không giống nhau. Một bài giảng có thể nói chuyện với ai đó và do đó là một sứ điệp chăng? Đúng. Nhưng một nhà tiên tri không đưa ra những bài giảng, anh ta đưa ra những thông điệp phù hợp với thời gian chúng ta sống và trạng thái mà chúng ta tìm thấy chính mình. Bây giờ những thông điệp này có thể có ứng dụng cho một thế hệ tương lai không? Tất nhiên. Các ứng dụng rộng rãi và chung chung, nhưng Đức Chúa Trời nói riêng với từng thế hệ và Ngài làm như vậy thông qua các tiên tri.


Đức Chúa Trời có nói chuyện với chúng ta hôm nay không?  Chắc chắn có. Có phải Ngài ban cho chúng ta những lời cảnh báo từ các vị tiên tri từ khắp nơi trên thế giới chăng? Ngài chắc chắn. Chúng ta sẽ lắng nghe nhà tiên tri không? Nếu lịch sử là bất cứ điều gì đi qua, chúng ta sẽ phải nói rằng đôi tai của mọi người thích được đóng lại với Đức Chúa Trời và họ sẽ ghét các sứ giả của Ngài, đã luôn luôn như vậy. Tuy nhiên, như mọi khi, Đức Chúa Trời có một dân sót và họ nghe thấy tiếng Chúa của họ. Nếu Ngài bảo họ chạy trốn lên đồi, họ sẽ chạy trốn. Nếu Ngài hướng dẫn họ đứng lên và được lắng nghe họ sẽ đứng lên. Nếu Ngài nói vẽ một đường và giữ nó, họ sẽ nắm giữ đường đó. Có một ngọn lửa trong xương cốt và một thanh kiếm trong tay họ. Thông qua mạch máu của họ, sự thật nóng chảy chạy theo đó và nó làm tan chảy mọi thứ khác khi nó đi qua cơ thể họ và là nhịp đập của trái tim họ.

 
Tôi muốn khuyến khích bạn hôm nay. Bạn có thể sống trong một ngày và thời đại của bóng tối nhưng bạn vẫn bước đi trong ánh sáng. Bạn có thể bị  những lời nói dối và lỗi lầm bao quanh, nhưng bạn được sự thật hướng dẫn. Bạn có thể bị thế giới và tất cả những người xung quanh ghét bỏ nhưng bạn được Chúa yêu. Bạn có thể tin rằng tất cả đã từ bỏ Đức Chúa Trời nhưng Đức Chúa Trời có một dân sót, không phải cũng sẽ không quỳ gối trước các vị thần của thế giới này. Bạn có thể nghĩ rằng bạn chỉ có một mình, nhưng không đâu. Đức Chúa Trời có con cái của Ngài ở khắp mọi nơi, trong mọi bộ lạc và mọi tiếng nói và mọi quốc gia. Và Ngài nói với họ và họ nói ra  khi họ nghe Ngài. Họ không nói như một nhà hùng biện mà là một nhà tiên tri và sứ điệp này bắt nguồn từ Đức Chúa Trời. Bạn ơi, đứng nhanh lên, chú rể. đang hiện đến kia!
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2