"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643795
Đang truy cập:121

Jerusalem thuộc trời là gì?

 (Chữ: "thuộc trời" ở đây ngụ ý tình trạng thuộc thiên đàng, chứ không có nghĩa vị trí ở trên trời về mặt vật lí).

Hê 12: 22-23: "Nhưng anh em đã tới Núi Si-ôn và tới
thành Giê-ru-sa-lem thuộc trời của Đức Chúa
TRỜI sống, và tới cùng vô số các thiên-sứ,
tới cùng hội-đồng quảng đại và hội-thánh của
những đứa con đầu lòng là những kẻ được ghi
tên trong trời, và tới cùng Đức Chúa TRỜI, vị
Thẩm-phán của tất cả, và tới cùng các linh của
những con người công-chính được làm trọn vẹn "
Những câu kinh thánh trên đây mô tả hội thánh Đức Chúa Trời. Trước tiên, hội thánh là núi Si-ôn trên trời, nơi mà CHÚA đã chọn làm nơi ở của Ngài (Thi. 132: 3-4). Hội thánh cũng là thành phố của Đức Chúa Trời hằng sống - nó thuộc về Ngài và Chúa Giê-su phải cai trị ở đó với tư cách là người đứng đầu (Cô. 1:18) với quyền trượng công bình của Ngài (Hê.1: 8-9). Đó là Jerusalem thuộc trời, không phải thuộc trần gian; nó không thể được con người tạo ra, cũng không do bàn tay con người - nó không phải là sáng tạo cũ này (Hê. 8: 2; 9:11). Ý tưởng, ý kiến ​​và công việc của con người hoàn toàn không có chỗ trong Jerusalem thuộc trời.


Trong các sách của Môi-se, Giê-ru-sa-lem trần gian là nơi Chúa truyền lệnh cho tất cả dân Ngài tập hợp ba lần một năm để giữ lễ hội, và mang những hoa trái đầu mùa của họ đến với Chúa. Cũng giống như ngày nay, Jerusalem thuộc trời là nơi quy tụ lễ hội cho tất cả dân Chúa đến và giữ các bữa tiệc (1 Cô. 5: 7-8) và thờ phượng Chúa bằng cách mang theo những vật hiến tế thuộc linh (1 Phiero. 2: 5 , 9). Đức Chúa Trời mong muốn dân của Ngài áp dụng tất cả mọi thứ mà Chúa Giê su đã hoàn thành cho chúng ta từ khi Ngài nhục hóa làm người cho đến khi Ngài thăng thiên và chuẩn bị cho Chúa trở lại lần thứ hai. Sau đó, Ngài yêu cầu chúng ta chuẩn bị và mang đến những lễ vật tốt nhất của chúng ta về những gì Đấng Christ đã hoàn thành và thay đổi trong chúng ta để thờ phượng Thiên Phụ của chúng ta. Hội thánh, Jerusalem thuộc trời, là để vui hưởng Đức Chúa Trời!
Trong hội thánh, dân Đức Chúa Trời, cũng phải đến với Chúa là Thẩm phán của tất cả mọi người. Thật sai lầm khi nghĩ rằng Chúa sẽ chỉ phán xét những người không tin khi Ngài trở lại. Chúa muốn trở thành Thẩm phán của chúng ta hôm nay để phán xét bất cứ điều gì trong chúng ta mà không làm hài lòng Ngài và hoàn thiện chúng ta. Mục đích của Ngài là cho mọi tín đồ trở thành người đồng làm vua và thầy tế lễ với Chúa Giê su để cai trị và trị vì với Ngài trên trái đất này trong thời đại vương quốc ngàn năm sắp tới (Khải huyền 1: 5-6; 5: 9-10; 20: 6) . Đây là lý do tại sao các Cơ Đốc nhân cần biết Ngài là Thẩm phán ngày nay để được hoàn thiện.

Tóm lại, Đức Chúa Trời đã chọn Jerusalem thuộc trời, là hội thánh ngày nay, để chuẩn bị và hoàn thiện con dân của Ngài hầu họ cai trị và trị vì với Ngài trên trái đất khi Ngài trở lại. Bạn có đang sống trong thực tế của Jerusalem trên trời hôm nay không?
 
In the church God’s people must also come to God the Judge of all. It is an error to think that God will only judge the unbelievers when He comes back. God wants to be our Judge today to judge anything in us that does not please Him and to perfect us. His purpose is for every believer to become a co-king and priest with Christ to rule and reign with Him on this earth in the coming millennial kingdom age (Rev. 1:5-6; 5:9-10; 20:6). This is why Christians need to know Him as the Judge today to be perfected.
In summary, God has chosen the heavenly Jerusalem, the church today, to prepare and perfect His people to rule and reign with Him on the earth when He comes back. Are you living in the reality of the heavenly Jerusalem today?
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2