"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3024301
Đang truy cập:74

DỊCH LỆ TRONG KINH THÁNH-

 

 

 


Dịch lệ là một thảm họa chết người, thường là một căn bệnh, ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng. Dịch lệ là sự truyền nhiễm chất độc và tàn phá. Ví dụ, bệnh dịch hạch đen ở châu Âu đã giết chết hơn ba mươi phần trăm dân số trong cuối thời kỳ Trung cổ là một cơn dịch hại. Trong Kinh thánh, dịch lệ  thường là dấu hiệu của sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với một quốc gia hoặc một nhóm người (Phục truyền 32:24; 1 Sử ký 21,12; Ê-xê 7: 14 -15). Đức Chúa Trời  bảo vệ và ban phước cũng là Đức Chúa Trời  gửi đến thảm họa và dịch lệ khi nó hoàn thành mục đích công bình của Ngài trên trái đất (Ê-sai 45: 7; Ê-xê 5: 16-17; A-mốt 4:10). Dịch lệ được hứa hẹn như là một phần của phán quyết cuối cùng của Chúa trên thế giới trong Khải Huyền 18: 8.


Từ ngữ dịch là "dịch lệ" thường được dịch là "tai vạ" hay "thảm họa" trong các bản dịch mới của Kinh Thánh tiếng Anh. Tuy nhiên, vì từ ngữ này thường được ghép nối với cả hai từ ngữ đó, nên nó có thể ám chỉ sự tàn phá lớn hơn so với cơn bệnh đơn thuần. Dịch lệ kết hợp bất kỳ và tất cả các hình thức hủy diệt công khai hoặc hàng loạt và thường đi kèm với nạn đói (Ê-xê 7:15) hoặc chiến tranh (Giê-rê-mi 21: 9). Chúa Giê-su đã báo trước về dịch lệ khi Ngài mô tả thời kỳ kết thúc (Lu-ca 21:11).

Sau cuộc điều tra quân số tội lỗi của vua Đa-vít, Chúa đã phán xét Israel dưới hình thức bệnh dịch: "Vì vậy, Đức GIA-VÊ giáng bệnh dịch trên Y-sơ-ra-ên từ buổi sáng cho đến giờ đã định; có 70 ngàn người trong dân từ Đan đến Bê-e-Sê-ba chết".(2 Sa-mu-ên 24:15). Đức Chúa Trời  cũng đã gửi dịch lệ sau cuộc nổi loạn của Cô-rê (Dân số 16:49) và nó như một bản án cho sự vô đạo đức của Israel khi họ thờ Ba-anh Phê-o (Dân 25: 9), nhưng dịch bệnh được ghi nhận trong 2 Samuel 24 là nguy hiểm nhất từng xảy ra.  Sau đó, Đức Chúa Trời  đã thương xót và tạm dừng phán xét: "Khi vị thiên-sứ giơ tay của ngài về phía Giê-ru-sa-lem để hủy-diệt nó, Đức GIAVÊ dịu gieo tai-họa lại, phán cùng vị thiên-sứ là đấng đã hủy-diệt dân: "Đủ rồi! Bây giờ, hãy buông lơi tay ngươi!"  (câu 16).

Đức Chúa Trời tối thượng của chúng ta là Chúa tể của bất kỳ dịch lệ nào (Ha. 3: 5). Ngài hứa sẽ bảo vệ cho những ai tin vào Ngài: "Ngươi sẽ chẳng sợ sự khủng-khiếp ban đêm, Hoặc sợ mũi tên bay ban ngày; Sợ dịch-hạch rình rập trong tối-tăm, Hay sợ hủy-hoại tàn-phá giữa trưa " (Thi-thiên 91: 5 -6). Dù có chuyện gì xảy ra, con cái Chúa không cần phải sợ hãi.

Chúa Giêsu Christ là sự bảo vệ của chúng ta chống lại những phán xét công bình của Đức Chúa Trời . Đối với tất cả những người phục tùng quyền chúa tể của Chúa Jesus, thì Ngài đã "xóa-bỏ giấy nợ gồm có các mạng-lịnh chống lại chúng ta và thù-nghịch chúng ta; và Ngài đã dẹp nó đi, đã đóng đinh nó vào cây thập-tự" (Cô-lô-se 2:14). Những người ở trong  Giê-su Christ  không bao giờ cần sợ dịch bệnh hay bất kỳ phán xét nào khác.


Trong số các hình thức phán xét khác nhau mà Đức Chúa Trời mang đến cho những người bất chính và nổi loạn là dịch bệnh. Không phải mọi dịch bệnh đều là sự phán xét trực tiếp của Đức Chúa Trời, nhưng Kinh thánh chỉ ra rằng một số trường hợp dịch bệnh trong lịch sử đã là một hình phạt cho tội lỗi. Đức Chúa Trời đã gửi dịch bệnh để trừng phạt dân Y-sơ-ra-ên vì sự thờ hình tượng và bất tuân đang diễn ra của họ (Phục truyền  32:24; Giê-rê-mi 42:22), và trong cơn đại nạn về sau, Ngài sẽ gửi dịch lệ để trừng phạt những kẻ không ăn năn: "Và vị thứ nhất đi và đổ cái bát của mình vào trong trái đất; và nó trở thành chỗ lở loét ghêtởm và ác tính trên các người có dấu của con thú đó và các người thờ-lạy hình-tượng của nó" (Khải huyền 16: 2; xem Khải huyền 18: 8; Mathio 24: 7). Chúng ta không bao giờ phải trải qua sự phán xét dịch bệnh của Đức Chúa Trời nếu chúng ta chấp nhận sự bảo vệ của Ngài thông qua đức tin vào Chúa Giê-su Christ (Giăng 1:12; 2 Cô-rinh-tô 5:21).
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2