"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3024345
Đang truy cập:71

KHÔNG CÓ QUYỀN KHOE KHOANG NÀO CẢ


Kinh Thánh Thi Thiên 24:1-10
 
1 Đất và muôn vật trên đất,
Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.
2 Vì Ngài đã lập đất trên các biển, Và đặt nó vững trên các nước lớn.
3 Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va?
Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài?
4 Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết,
Chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, Cũng chẳng thề nguyện giả dối.
5 Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va,
Và sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người.
6 Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va,
Tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
7 Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên!
Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên! Thì Vua vinh hiển sẽ vào.
8 Vua vinh hiển nầy là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng, Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận.
9 Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên!
Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, Thì vua vinh hiển sẽ vào.
10 Vua vinh hiển nầy là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân,
Chính Ngài là Vua vinh hiển.
-
Điều khiến cho đời sống bạn thay đổi thực sự chính là: nếu bạn luôn ghi khắc trong lòng Thi Thiên 24:1 “Đất và muôn vật trên đất, thế giới và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.” Bởi vì trái đất này là của Chúa, nên chúng ta hãy chuyển giao nó cho Ngài! Vậy, điều quan trọng đó là gì?
-
Thứ nhất, đó là điều luôn nhắc nhở chúng ta rằng: chúng ta chỉ là những quản gia chứ không phải là những ông chủ! Cho dù chúng ta có điều gì đi chăng nữa, chúng ta cũng chỉ là quản gia của những gì chúng ta có mà thôi! Đức Chúa Trời là Đấng sở hữu mọi thứ… Ngài không những sở hữu bầy gia súc trên vô số các ngọn đồi bạt ngàn, mà Ngài còn sở hữu biết bao chiếc ô-tô hiệu Cadillacs đang nằm trong hàng ngàn nhà để xe!
Đức Chúa Trời là chủ của những gì bạn đang có và nếu Ngài không muốn bạn có những thứ đó thì tốt hơn bạn hãy vứt bỏ! Điều này đem lại cho bạn sự khiêm nhường, không phải sự kiêu ngạo! Bạn không thể khoe khoang về điều bạn đang có, nếu Đức Chúa Trời đã ban cho bạn! Giăng Báp-tít nói rằng “Ví chẳng từ trên trời ban cho, thì không một người nào có thể lãnh chi được” (Giăng 3:27).
-
Thứ hai, biết được tất cả mọi vật đều thuộc về Đức Giê hô va sẽ khiến chúng ta trở thành những người chiến thắng chứ không phải trở thành những nạn nhân!
Thế giới không thuộc về ma quỉ! Đức Chúa Trời đã ban cho nó một số quyền lực và tự do nào đó! Nhưng trái đất này vẫn thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời! Chính Đức Chúa Jesus đang ngự trên ngai ở Thiên đàng, chứ không phải Sa-tan!
-
Thứ ba, điều đó khiến chúng ta ngợi khen chứ không phàn nàn! Tôi thích sự lặp lại ở phần kết thúc của Thi Thiên này:
“Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên!”(Thi Thiên 24:7)
“Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên!(Thi Thiên 24:9)
Chẳng có thứ gì có thể khiến một người nào đó ngẫng đầu mình lên ngoại trừ việc người ấy biết nhìn nhận rằng Đức Chúa Trời đang kiểm soát chính mình! Ngài là Vua vinh hiển! Bất cứ nơi nào Ngài cai trị thì nơi đó sẽ tràn ngập ân điển và vinh hiển! Nếu bạn muốn sở hữu nguồn ơn phước nào đó, thì hãy nhớ ngay rằng trái đất này với mọi thứ đầy dẫy trên nó thảy đều thuộc về Đức Giê-hô-va! Những thứ ấy không thuộc về bạn! Trái đất đang thuộc về Ngài, và Ngài đang cai trị quả đất nầy!
-
Làm công tác quản lý tốt chính là một trong những trách nhiệm và nghĩa vụ lớn lao của Cơ Đốc nhân! Bạn cần phải duy trì thái độ khiêm nhường đối với những gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn! Hãy cam đoan rằng bạn hết sức thuận phục sự cai trị của Chúa!
Lòng khoan dung và sự thương xót của Chúa chính là những ơn phước lớn lao khiến bạn trở thành người chiến thắng!
Muốn thật hết lòng!
 
 
 
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2