"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643637
Đang truy cập:100

MỘT VỤ ÁN CHỜ XÉT XỬ--


Lê vi kí 10:12 TKTC, “Đoạn Môi-se nói với A-rôn và các người con trai sống sót của người, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma…”

1 Các Vua 2:27, “Như thế, Sa-lô-môn sa-thải A-bia-tha khỏi làm thầy tế-lễ của Đức GIA-VÊ, cốt để ứng-nghiệm lời của Đức GIA-VÊ, mà Ngài đã phán về nhà của Ê-li tại Si-lô”.

Tên của ông Hê-li có nghĩa là “cao”. Hê- li la hậu tự của A-rôn, chi Y-tha-ma. Thượng tế A-rôn có 4 con trai là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma. Hai con trai đầu do say rượu dâng hương bằng lửa lạ (là lửa không lấy từ bàn thờ đồng) lên bàn thờ xông hương nên bị Chúa giết chết. Như vậy chức vụ thượng tế thuộc về Ê-lê-a-sa. Sau khi đâm chết một người israel và một cô gái Ma-đi-an, Chúa đã hứa ban chức tế lễ đời cho hậu tự Phi-nê-a, hậu tự của Ê-lê-a-sa. “Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Môi-se, rằng: "Phi-nê-a con trai của Ê-lê-a-sa, con trai của thầy tế-lễ A-rôn, đã quay cơn thạnh-nộ của Ta đi khỏi các con trai Y-sơ-ra-ên, trong đó nó ghen với cái ghen của Ta vì chúng, ngõ hầu Ta đã không diệt các con trai Y-sơ-ra-ên trong sự bất dung sự không chung-thủy của Ta. Bởi vậy hãy nói: 'Này, Ta ban cho nó giao-ước bình-an của Ta; …nó và dòng dõi của nó sau nó, một giao-ước về chức thầy tế-lễ mãi mãi…” (Dân 25:10-13).

Chúng ta còn thấy hình ảnh thượng tế Phi-nê-a trong thời kì các sứ quân, một thời kì ám thế- Phán quan 20:28, “Phi-nê-a con trai của Ê-lê-a-sa, con trai của Arôn, đứng trước nó để hầu-việc trong các ngày đó”. Sau đó kinh thánh không còn chép về các hậu tự của Phi-nê-a phụng sự Chúa nữa—mà đột nhiên 1 Sa-mu-ên 1:2 giới thiệu hình ảnh cha con của cụ thượng tế Hê-li trên sân khấu tôn giáo ngay sau thời các phán quan.

Sau khi bị vua Sau-lơ tàn sát 83 thầy tế lễ, các hậu tự của Hê-li (ngoại trừ A-bi-tha thoát li sống lưu vong theo vua Đa-vít) vẫn còn đông vầy và cứ hầu việc trong chức tư tế tại Si-lô, sau đó tại Bê-tên, Ga-ba-ôn, theo từng bước mà đền tạm không có hòm giao ước di dời đến.

Các hậu tự của dòng thầy thượng tế chánh Ê-lê-a-sa mất hút khỏi sân khấu tôn giáo Si-lô. Họ đã sống lưu lạc một thời gian dài khoảng 150 năm, cho đến khi Xa-đốc, cháu đích tôn của Ê-lê-a-sa, dẫn 22 anh em, xuất hiện và đầu quân dưới cờ của vua Đa-vít tại Hếp-rôn. “Xa-đốc, một dũng sĩ trẻ, và hai mươi hai người khác trong gia tộc ông đều là người chỉ huy” (1 Sử 12:27).

Trong khi trị vì 33 năm tại Jerusaalem, vua Đa-vít lập hai ông A-bia-tha (dòng Y-tha-ma) và Xa-đốc (dòng Ê-lê-a-sa) làm hai thượng tế. Còn những thầy tế tế, chi Y-tha-ma, vẫn hầu việc tại đền tạm không có hòm giao ước tại Ga-ba-ôn, cho đến ngày khánh thành đền thờ kiên cố. 1 Sử 24:3 chép, “Và Đa-vít, với Xa-đốc trong các con trai của Ê-lê-a-sa và A-hi-mê-léc trong các con trai của Y-tha-ma, phân chia họ theo các ban-thứ của họ trong sự phục-dịch của họ”.

Sau khi tức vị ngôi hoàng đế, vua Sa-lô-môn sa thải thượng tế A-bia-tha và phục hồi chức thượng tế chính thống cho chi Ê-lê-a-sa, dòng con trưởng của A-rôn, như cũ.

1/Vấn Nạn Của Tôi:

-         Ai đã lật đổ nhà Ê-lê-a-sa để cho nhà Y-tha- ma, qua Hê-li, lên chức thượng tế?

-         Tại sao Chúa quá nhân từ, thương xót, cho phép nhà Y-tha-ma hầu việc cho đến khi lộ hình là dòng thầy tế lễ gian ác, hư hoại, bất khiết—lúc đó Ngài mới ra phán quyết trục xuất?

-         Làm sao trải mấy trăm năm thời ám thế của các sứ quân, thời Sa-mu-ên, rồi đến thời vua Sau-lơ mà nhà Xa-đốc chịu đựng nỗi khi chức vụ do Chúa ấn định cho mình bị chiếm đoạt?

2/Bài học Ứng Dụng:

--Lịch sử Israel từ thời các sứ quân đến ngày vua Sa-lô-môn đăng quang giống như lịch sử hội thánh Chúa từ thời Trung cổ ám thế đến đầu vương quốc ngàn năm. Trong 15 thế kỉ qua, cũng có các sứ quân hùng cứ các nơi, có các tổng quản nhiệm gian ác như vua Sau-lơ, có sự khan hiếm lời khải thị của Đức Chúa Trời, dù không thiếu thốn giáo lí văn tự, cũng có nhiều anh hùng đức tin chiến đấu cho Vua Đa-vít lớn hơn.

--Có sự thối nát cực độ trong Nhà Chúa. Có sự tranh giành, cướp công sang đoạt trong thế giới tôn giáo của dân Chúa.

-Có lẽ Hoàng đế Sa-lô-môn lớn hơn sẽ đăng quang trong mấy năm sắp tới đây. Ngài sẽ đuổi A-bia-tha về vườn, trừng phạt Giô-áp, Si-mê-i, tượng trưng các tôi tớ gian ác của vua Đa-vít, cất nhắc cùng ban thưởng nhà Xa-đốc và các vị anh hùng đức tin lên trong vương quốc thái bình 1000 năm trên trái đất cũ nầy.

Bạn ơi, tôi chỉ muốn hỏi bạn một câu: “Bạn đang là con cháu Hê-li hư hoại, là Sa-mu-ên, giảng lời khải thị, là vua Sau-lơ ác độc, là A-bia-tha, là Giô-áp, là Si-mê-i đố kị hay là Xa đốc?”

Bát-xi-lai 18-02-2020

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2