"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643785
Đang truy cập:119

KINH NGHIỆM CỦA CÁC THÁNH ĐỒ CỰU ƯỚC


-
Đức Chúa Trời không bao giờ dự định để con cái Ngài yếu đuối và bệnh tật; ý muốn của Ngài là họ lành mạnh và mạnh mẽ. Ngài không muốn con cái Ngài chịu khổ bởi sự yếu đau cho đến khi chết. Lời Ngài nói: “Các ngày của ngươi bao nhiêu, sức lực của người sẽ bấy nhiêu” (Phục 33:25). Điều này chỉ về thân thể chúng ta. Nếu chúng ta sống trên đất này thêm một ngày nữa, sức lực mà Chúa hứa cho thân thể chúng ta sẽ kéo dài thêm một ngày nữa. Đức Chúa Trời không có ý định ban cho chúng ta một ngày nữa trong đời mình mà không ban cho chúng ta sức lực trong ngày đó. Vì các tín đồ không áp dụng lời hứa quý báu này bởi đức tin nên sức lực của họ kém xa với các ngày của họ. Đức Chúa Trời muốn sức lực của con cái Ngài giống như các ngày của họ; vì vậy, Ngài hứa rằng Ngài sẽ là sức lực của họ. Do đó, hễ Ngài sống, chúng ta cũng sẽ sống và sức lực chúng ta sẽ kéo dài. Vì lời hứa của Đức Chúa Trời, mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy để đón bình minh, chúng ta có thể nói trong đức tin rằng vì Đức Chúa Trời sống nên chúng ta nhất định sẽ có sức lực cho ngày đó, sức lực thuộc linh cũng như sức lực vật lý.
Các thánh đồ Cựu Ước rất thường nhận biết Đức Chúa Trời như sức lực của họ hoặc kinh nghiệm sức lực của Ngài ban cho thân thể vật lý của họ. Chúng ta tìm thấy điều này trước hết trong Abraham. “Và đức tin ông không suy yếu, dù ông coi thân thể mình như chết rồi, vì gần một trăm tuổi, tử cung của Sarah cũng đã cằn cỗi (khô)” (Rô-ma 4:19). Ông đã sinh Isaac vì ông tin Đức Chúa Trời. Sức lực của Đức Chúa Trời biểu hiện qua một thân thể dường như đã chết. Vấn đề quan trọng ở đây không phải là tình trạng của thân thể chúng ta mà là sức lực của Đức Chúa Trời trong thân thể chúng ta
Khi chúng ta đọc về Moses, Kinh Thánh ký thuật: “và khi Moses qua đời, ông được một trăm hai mươi tuổi; mắt ông không mờ, sự tươi mới cũng không lìa khỏi ông (sức người không giảm)” (Phục 34;7) Rõ ràng, quyền năng sự sống của Đức Chúa Trời đã được biểu hiện trong ông.
Kinh Thánh cũng ký thuật tình trạng vật lý của Caleb. Sau khi Israel bước vào Canaan, ông nói: “Và trong ngày đó, Moses có thề rằng: chắc chắn miền đất mà chân ngươi đã đạp đến sẽ là di sản của ngươi và con cái ngươi mãi mãi, vì ngươi đã hoàn toàn bước theo Chúa Đức Chúa Trời Ta. Và kìa, bây giờ Chúa đã giữ tôi được sống trong bốn mươi lăm năm nay, như ông ấy nói, kể từ khi Chúa phát ngôn lời này với Moses, đang khi con cái Israel còn lang thang trong đồng vắng; và bây giờ, kìa, ngày nay tôi tám mươi tuổi rồi. Nhưng tôi vẫn còn mạnh mẽ như ngày Moses sai tôi đi: sức lực tôi hồi đó như thế nào thì bây giờ vẫn vậy, cho chiến trận, cả đi ra lẫn đi vào” (Giô suê 14:9-11). Caleb hoàn toàn bước theo Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã trở nên sức lực của Caleb, hầu cho thậm chí sau buốn mươi lăm năm, sức lực của ông vẫn không hề suy giảm.
Khi đọc sách Các Thẩm Phán và nhìn thấy sức lực của Samson, chúng ta sáng tỏ rằng Thánh Linh có thể ban sức lực lớn trên thân thể con người. Mặc dù Samon đã làm nhiều điều vô đạo đức và mặc dù Thánh Linh không hẳn ban sức lực này cho mọi tín đồ, nhưng có một điều chắc chắn: nếu lệ thuộc vào sự nội cư của Ngài, chúng ta sẽ luôn có được sức lực của Ngài để cung ứng cho mọi nhu cầu hằng ngày của mình.
Bởi xem các bài ca của David trong sách Thi Thiên, chúng ta có thể nhận thấy rằng ông đã nhận được sức lực của Đức Chúa Trời trong thân thể mình: “Ô Jehovah, sức lực tôi, tôi yêu Ngài…Đức Chúa Trời thắt lưng tôi bằng sức lực/ và làm cho đường lối tôi hoàn hảo / Đấng làm cho chân tôi như chân hưu cái / và đặt tôi trên những nơi cao / Đấng dạy cho tay tôi đánh trận / để cánh tay tôi có thể giương nổi cung đồng” (18:1, 32-34). “Jehovah là sức lực của đời sống tôi; / tôi sẽ sợ hãi ai?” (27:1) “Nguyện Jehovah ban sức lực cho dân Ngài” (29:11) “Đức Chúa Trời ngươi đã truyền ban sức lực cho ngươi…Đức Chúa Trời của Israel, Ngài ban sức lực và quyền năng cho dân sự” (68:28, 35). “Ngài cho miệng ngươi thỏa các vật ngon; / để tuổi trẻ ngươi được đổi mới như chim ưng’ (103:5).
Con cái Đức Chúa Trời ngày nay phải biết rằng Ngài quan tâm đến thân thể vật lý của họ. Đức Chúa Trời là sức lực không chỉ cho linh mà còn thân thể vật lý của chúng ta. Trong Cựu Ước, ân điển không được biểu lộ nhiều như ngày nay, nhưng các thánh đồ Cựu Ước đã kinh nghiệm Đức Chúa Trời như sức lực vật lý của họ. Lẽ nào phước hạnh chúng ta nhận được ngày này không tương xứng với phước hạnh họ nhận được sao? Điều chúng ta kinh nghiệm trong thân thể vật lý phải giống như điều họ đã kinh nghiệm. Nếu không biết sự phong phú của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể nghĩ rằng Ngài chỉ có thể ban cho chúng ta một điều gì đó thuộc linh. Nhưng nếu có đức tin, chúng ta sẽ không giới hạn sự sống và sức lực của Đức Chúa Trời chỉ cho tâm linh và quên đi thân thể.
Một điều chúng ta nhấn mạnh rất nhiều là sự sống của Đức Chúa Trời không chỉ chữa lành các sự đau yếu của chúng ta mà còn giữ chúng ta khỏe mạnh, tránh xa khỏi bệnh tật. Chúng ta đã đề cập đến trước đây rằng Đức Chúa Trời chữa lành các sự đau yếu của chúng ta. Bây giờ chúng ta đang nhấn mạnh việc Đức Chúa Trời như sức lực của chúng ta làm cho chúng ta có thể đắc thắng cả bệnh tật lẫn yếu đuối. Đức Chúa Trời không chỉ chữa lành chúng ta để chúng ta có thể khỏe mạnh và sống theo sự sống thiên nhiên của mình. Đúng hơn, Ngài trở nên sự sống cho thân thể vật lý của chúng ta để thân thể chúng ta cũng có thể sống bởi Ngài và nhận được mọi sức lực cần thiết cho công tác của Ngài. Khi dân Israel ra khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời nói với họ: “nếu các ngươi chuyên cần nghe tiếng của Chúa các ngươi, làm điều đúng đắn theo cách nhìn của Ngài, lắng tai nghe các lệnh truyền của Ngài, và giữ mọi luật lệ của Ngài, Ta sẽ chẳng đặt trên các ngươi bất cứ bệnh tật nào trong số các bệnh tật mà ta đã đem đến trên dân Ai Cập; vì Ta là Chúa, Đấng chữa lành các ngươi Jehovah Rapha)” (Xuất 15:26). Sau đó, lời hứa này được ứng nghiệm hoàn toàn: “Không có một người yếu đau nào giữa vòng các chi phái của họ” (Thi. 105:37). Nguyện chúng ta biết rằng sự chữa lành của Đức Chúa Trời không chỉ là để chữa lành chúng ta mà còn giữ các sự đau yếu xa khỏi chúng ta và bảo tồn sức lực và sức khỏe của chúng ta. Nếu hoàn toàn thuận phục, không chủ định chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời trong bất cứ điều gì, và nếu chúng ta nhận lấy sự sống của Đức Chúa Trời làm sức lực của thân thể mình với tấm lòng tin cậy, chúng ta sẽ thấy rằng Jehovah vẫn chữa lành chúng ta.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2