"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643630
Đang truy cập:95

TRONG VÀ NGOÀI DÒNG CHẢY THẦN THƯỢNG-

 

Phao -lô đã luận giải cách sâu sắc về Đức Chúa Trời là: “nhưng đối với chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha, muôn vật đều bởi Ngài, và chúng ta cũng về Ngài; lại chỉ có một Chúa, là Jêsus Christ, muôn vật đều do (qua) Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy” (1 Cor. 8:6).
Cuối sách Khải thị sứ đồ Giăng minh họa, “Thiên sứ lại chỉ cho tôi xem sông nước sự sống ở giữa đường của thành, trong như thuỷ tinh, từ ngai Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra” (22:1). Đó là dòng chảy thần thượng mà muôn vật hữu hình, và cả đến bản thể Đức Chúa Trời và mọi điều tích cực của Ngài cũng đều tuôn chảy ra từ Ngài. Ngài tuôn chảy ra qua Chúa Jesus Christ, là Đức Chúa Trời Con, bởi Đức Linh và quay lại về Đức Chúa Trời Cha. “Vì muôn vật đều là từ (out of) Ngài, bởi (through) Ngài, và về (into) Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời! A-men” (Rô 11:36).
Dòng chảy Giăng đã thấy vốn từ Đức Chúa Trời, đã chảy ra tưới thành thánh Jerusalem mới và vũ trụ. Tôi tin cụ Giăng cũng thấy con sông từ Ê-đen chảy ra tưới vườn trong Sáng.2: 10, nên ông tái thể hiện như vậy. “Một con sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn”.
Cho nên chúng ta thấy có một dòng chảy thần thượng chảy xuyên qua các thời đại mà Kinh thánh Cựu ước có nhiều chỗ khải thị như sau:
-Thi thiên 46: 4, “Có một con sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, Là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao”.
-Nhã ca 4:15, “Mình là mạch nước trong vườn, Là giếng nước sống, là dòng nước chảy từ Li-ban”.
-Ê-sai 8:6, “Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: Vì dân nầy đã khinh bỏ các dòng nước Si-lô-ê chảy dịu”.
-Giê rê mi 2:13, “Dân ta đã làm hai điều ác: Chúng nó đã lìa bỏ ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật, hồ nứt ra, không chứa nước được”.
-Ezekiel 47:1,2,5,9,12, “những nước ấy xuống từ dưới bên hữu nhà, về phía nam bàn thờ. …có những nước chảy về bên hữu-- vì nước đã lên cao , phải đạp bơi; ấy là một con sông mà người ta không có thể lội qua--Khắp nơi nào sông ấy chảy đến, thì mọi vật hay sống tức là vật động trong nước, đều sẽ được sống; Nước ấy đã đến đó thì nước biển trở nên ngọt. Gần bên sông ấy, trên bờ nầy và bờ kia, sẽ sanh đủ thứ cây có trái ăn được, lá nó không hề héo rụng, và trái nó không hề dứt. Mỗi tháng nó sẽ sanh ra trái mới, Trái nó dùng để ăn, lá nó dùng để làm thuốc”.
Chúa Jesus cũng nói đến dòng chảy thuộc linh nầy:
-Giăng 4:14, “nhưng hễ ai uống nước Ta cho, thì đời đời hẳn chẳng hề khát nữa; vì nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời”.
Giăng 7: 38, “Kẻ nào tin Ta thì các sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng người ấy, y như Kinh thánh đã chép vậy.”
Bạn ơi, há không phải dòng chảy nầy đã chảy qua A-bô-lô, làm cho ông được tươi mới, nên ông mới có khả năng hành trình luân lưu tưới nước các hội thánh hay sao?- Phao lô nói “A-bô-lô đã tưới” (1 Cor. 3:6). Thậm chí một anh em rất đơn sơ là Ô-nê-si-phô-rơ, cũng đã được dòng chảy của Chúa làm tươi mới trong tâm linh, đến nỗi đôi ba lần ông đã làm cho tấm lòng của vị sứ đồ già, đang ở trong vòng lao lí, được khỏe khắn (refreshed). 2 Tim. 1:16, “Nguyện Chúa ban ơn thương xót cho nhà Ô-nê-si-phô-rơ, vì người ghe phen khiến lòng ta khoẻ khoắn (tươi mát) ”.
Bạn ơi, bạn có ở trong dòng chảy thuộc thiên nầy và được nó làm cho phong phú hằng ngày, hằng giờ hay không? Có ai đang khô hạn, lòng, linh hồn mình lạnh lẽo, băng giá, tâm hồn như sỏi đá, khô khan, không được tưới nước chăng?
Dòng chảy thần thượng nầy như sự tuần hoàn máu trong cơ thể chúng ta. Đó là sự tương giao thần thượng từ Cha, qua Con bởi Linh đến với mọi người tin. Sứ đồ Giăng nói, “chúng tôi đem điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được tương giao với chúng tôi. Thật, chúng tôi vẫn được tương giao với Cha và với Con Ngài là Jêsus Christ” (1 Giăng 1:3).
Điều tôi muốn nói là có một số người tự phụ, tự kiêu, tự kỷ ám thị cho rằng chỉ có họ và tổ chức tôn giáo của họ mới ở trong dòng chảy thần thượng, còn những ai không đầu phục họ đều ở ngoài dòng chảy cả thảy. Trong thời Trung cổ, giáo hội cũng từng tuyên bố, ngoài họ thì không ai được cứu, vì không có thể có hội đoàn nào bên ngoài họ được gọi là hội thánh cả. Lời tuyên bố về sự việc ở trong hay ở ngoài dòng chảy như trên là sự lặp lại lịch sử ám thế của giáo hội thời Trung cổ mà thôi.
Mà thật vậy, giáo hội nào tuyên bố những ai không tuân theo các nguyên tắc của họ đều ở ngoài dòng chảy thần thượng, lời đó rất chính xác đối với tổ chức tôn giáo của họ. Vì cái mệnh danh là “dòng chảy” mà họ nhấn mạnh đó, chỉ là “dòng chảy tổ chức tôn giáo khép kín” của họ, y như các dòng Đồng Công hay dòng Tên (Jesuite) cực đoan của thời Trung Cổ vậy.
Các bạn ơi, đúng ra các bạn phải đứng bên ngoài “dòng tổ chức tôn giáo” đó thì bạn mới được dòng chảy thần thượng, mà tôi nói trên đây, tưới mát các bạn. Còn nếu bạn tối tăm, hoang tưởng và cứ vui thỏa ở trong dòng tổ chức tôn giáo của loài người, thì đời bạn thành sa mạc mà thôi. Nguyện Chúa cho chúng ta thoát ra ngoài dòng chảy tổ chức tôn giáo của loài người, để dòng chảy thần thượng chân thật sẽ làm cho, “chúng ta no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương chúng ta, chúng ta sẽ như vườn năng tưới, như nước chẳng hề khô vậy” (Ê-sai 58:11). A men.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2